Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників

Дата події: 
3 Листопад 2016

У змінах до наказу Мінкульту про атестацію бібліотекарів написано, що атестація проводиться не частіше, ніж один раз на три роки. Підкажіть, будь ласка, як часто проходити бібліотекарю курсову перепідготовку: 1 раз на три чи 1 раз на 5 років, тобто, скільки років дійсна курсова перепідготовка?

Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, наступних нормативно-правових актів:

КОДЕКС законів про працю України;

ГОСПОДАРСЬКИЙ кодекс України;

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року № 889-IV;

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

  • «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995 року № 100
  • «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 року № 695
  • «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 року № 663
    НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  • «Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві»  від 26 березня 2001 року № 127/151

Довгострокове підвищення кваліфікації здійснюється передусім для керівних працівників та фахівців, щойно прийнятих на роботу, або в разі їх переміщення по службі. У загальному порядку для керівних працівників та фахівців таке навчання має проводитися залежно від виробничої потреби, але не рідше одного разу на п’ять років. Зазвичай навчання здійснюється в закладах післядипломної освіти, а його тривалість установлюється від 72 до 500 год. Довгострокове підвищення кваліфікації підтверджується відповідним свідоцтвом.

Короткотермінове підвищення кваліфікації  — це поглиблене вивчення керівними працівниками та фахівцями підприємства певного напряму діяльності. Проводиться періодично залежно від виробничої потреби, а саме: модернізації, перепрофілювання чи структурної перебудови підприємства, значних змін у нормативно-правовій базі, яка регулює його діяльність, тощо. Тривалість навчання становить не більше 72 год. Підтвердженням такого навчання є посвідчення або довідка.

Про підвищення кваліфікації працівників культури йдеться в Галузевій угоді між Міністерством культури України та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України на 2012-2013 рр.  Зареєстрованій Міністерством соціальної політики України від 21.05.2012 р. № 19  у розділі  4.2. Міністерство зобов’язується:

4.2.4. Забезпечувати підвищення професійного рівня працівників шляхом збільшення чисельності осіб, які підвищуватимуть кваліфікацію та нормативну періодичність підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років, передбачаючи на це відповідні кошти.