تازه های کتابخانه Нові надходження

حقوقی عسکر. تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / عسکر حقوقی. – تهران :هیرمند، 1374. – ص. 264

.1. Хокукі А. Історія політичної думки в Ірані та ісламі

سلیمانی افشار. ماموریت های دکتر آرتور چستر میلسپو در ایران / افشار سلیمانی. – تهران :قصه گو ، 1378. – ص. 267

2. Солеймані А. Відрядження Артура Честера Мілспоу в Ірані

احمدی حمید. روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان: مطالعه موردی: کشور ترکیه / حمید احمدی. – تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389. – ص. 228

3. Ахмаді Х. Культурні відносини між Ісламською Республікою Іран та сусідніми країнами: Туреччина

محمدی ری شهری محمد. حکمت نامه جوان/ محمد محمدی ری شهری؛ با همکاری احمد غلامعلی؛ ترجمه مهدی مهریزی – قم: داراالحدیث، 1384. – ص.466

4. Мохаммаді Рейшахрі М. Книга настанов для молоді

محمدی ری شهری محمد. کیمیای محبت: یادنامه مرحوم شیخ رجبعلی خیاط / (نکوگویان) / محمد محمدی ری شهری. – قم: داراالحدیث، 1378. – ص.320

5. Мохаммаді Рейшахрі М. Алхімія любові: книга спогадів покійного Шейха Раджабалі Хайята

دشتی محمد. سیری در گفتار نورانی رهبران معصوم: فرهمگ سخنان حضرت فاطمه / محمد دشتی. – تهران : سازمان تبلیغات اسلامی، شزکت چاپ و نشر بین الملل، 1379. – 336 ص

6. Дашті М. Культура мови в світлих висловлюваннях непорочної Фатіми

پورسیف عباس. خلاصه تفاسیر قرآن مجید ( المیزان، نمونه) / تحقیق و تلخیص عباس پورسیف. – تهران : بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت پژوهش و تبلیغات نشر شاهد، 1382. – ص.1366

7. Пурсейф А. Скорочені тлумачення Священного Корану

خامنه ای سیدعلی. مطلع عشق : گزیده رهنمودهای حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی به زوجهای جوان / [گردآورنده] محمدجواد حاج علی اکبری . – تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1383. – چهارده، 140 ص

8. Хаменеї С. А.Обізнаність в коханні: вибрані рекомендації Верховного лідера Ісламської революції Аятолли Сейеда Алі Хаменеї молодим парам

مسلمانیان قبادیانی رحیم. از قبادیان تا کرمانشاهان ( پیوند تازه با ریشه) / سفرنامه رحیم قبادیانی. – تهران : شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1380. – 196 ص

9. Мосальмонійан Кубадійані Р. Від кубадіянів до керманшахів

انوار القرآن / ترجمه و تفسیرعلامه سید ذیشان حیدر جوادی. – قم: انصارییان، 1386. – 1248 ص

10. Зейшан Хейдар Джаваді Е. Світло Корану

The Holy Quran / Translation with commentary by Saffarzadeh Tahereh. – Tehran: Alhoda, 2007. – 1226 p.

11. Священний Коран. Пер. Т. Саффарзаде

Imam Zayn al-Abidin Ali ibn al-Husayn. The psalms of islam / Imam Zayn al-Abidin Ali ibn al-Husayn / Translated with an introduction and annotation by William C. Chittick. – Tehran, 1997. –352 p. 12. Імам Зейн аль-Абедін Алі ібн аль-Хусейн. Псалми ісламу. Пер. В. Чіттік

Контактна інформація

+38 (044) 524-4794
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)
субота, неділя – вихідні