Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького подарувала НБУВ видання.

 

Бібліотека  М. Ф. Комарова : кат. колекції Одес. нац. наук. б-ки ім. М. Горького / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького, Укр. клуб Одеси ; упоряд.: Н. А. Бродецька, Н. О. Яцун ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2014. – 322 с. : 12 с. іл. – (До 170-річчя від дня народження М. Ф. Комарова).

В унікальному виданні – каталог бібліотеки М. Ф. Комарова (1844–1913), видатного діяча української культури, літературознавця, етнографа, біографа, видавця і громадського діяча. У ньому відображено описи книг та періодичних видань з колекції М. Ф. Комарова.

 

Закоханий в українське слово : до 170-річчя від дня народж. М. Ф. Комарова : зб. матеріалів / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2017. – 516 с. : іл. – (Серія «Одеса в іменах і документах»).

Збірник присвячено життю і творчості Михайла Федоровича Комарова, видатного бібліографа, фольклориста, лексикографа, літературного і театрального критика, видавця, перекладача та громадського діяча. Видання буде корисне усім, хто цікавиться історією та культурою України, науковцям, краєзнавцям та історикам літературного процесу в Україні.

 

Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик = Євген Володимирович Васьковський: правознавець, літератор, критик = Eugeniusz Wlodzimierz Waskowski: prawnik, literat, krytyk : сб. материалов к 150-летию со дня рождения / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка, Центр исслед. права им. Савиньи (Одесса), Юрид. фирма «Юрлайн» ; сост.: Н. А. Яцун, И. А. Бирюкова ; науч. ред. В. М. Зубарь ; отв. ред. О. Ф. Ботушанская ; рец.: Е. О. Харитонов, Т. В. Добко, ред.: Н. Г. Майданюк, И. С. Шелестович. – Одесса, 2017. – 588 с. : ил. – (Серия «Одесса в именах и документах»).

У збірнику висвітлюється творчий спадок одного з видатних діячів у галузі цивільного права кінця ХIХ – першої половини ХХ століття Євгена Володимировича Васьковського (1866–1942). До видання, окрім бібліографічного нарису та бібліографічного покажчика, який включає: наукову,  художньо-публіцистичну діяльність, літературу про життя і діяльність Є. В. Васьковського, увійшли публікації в газетах «Одесский вестник» і «Одесские новости», які є унікальним свідченням очевидця і безпосереднього учасника громадсько-політичного і культурного життя Одеси кінця ХІХ століття.

Висловлюємо щиру подяку за подаровані книги.

Дарувальник: 
Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького
Подаровані книги: 
Бібліотека  М. Ф. Комарова
Закоханий в українське слово
Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик
Додаткові матеріали: