Ганіткевич Ярослав Володимирович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Відомий український вчений, доктор медичних наук Ярослав Володимирович Ганіткевич подарував до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського бібліографічний покажчик «Ярослав Ганіткевич» та компакт-диск з низкою презентацій про його життєвий і творчий шлях, відомих українських лікарів. Дякуємо також за надіслане електронне видання «Український медичний календар».

 

Ганіткевич Ярослав : бібліогр. покажч. / Ярослав Ганіткевич ; уклад.: Зиновія Служинська, Галина Белявська ; наук. ред. Манана Сахелашвілі. – Львів : ПАІС, 2018. – 104 с. : портр.

 

У 2017 році видатному сучаснику – Ярославу Володимировичу Ганіткевичу виповнилося 88 років від дня народження та 63 роки науково-педагогічної діяльності дійсного члена Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка. У 2018 році побачив світ бібліографічний покажчик присвячений доктору медичних наук, професору Я. В. Ганіткевичу

У роки незалежності України Ярослав Ганіткевич став одним з ініціаторів відродження Наукового товариства ім. Т. Шевченка, був першим головою Лікарської комісії НТШ, відновив видання «Лікарського збірника», започатковане Є. Озаркевичем у 1898 році, на сторінках якого він активно пропагував повернення до українських національних традицій в медицині, публікував матеріали про медичні організації в УНР, про лікарів української діаспори. Ярослав Ганіткевич багато сил приклав для виходу у світ тритомного енциклопедичного довідника Павла Пундія і Ярослава Ганіткевича «Українські лікарі», в якому окрім загальної редакції і вступних статей, він виступає автором багатьох статей про відомих та репресованих українських лікарів.

Науковий доробок професора Я. Ганіткевича становить понад 500 праць з історії медицини, фізіології людини та тварин. З них 16 монографій, 8 брошур, понад 200 статей та 215 публікацій у збірниках, журналах та газетах. Крім того, опубліковано понад 20 матеріалів календаря української медицини, десятки праць представлено в мережі Інтернет.

Бібліографічне видання містить розділ «Література про Ярослава Ганіткевича, посилання і рецензії на його праці та видання», що включає 297 позицій; іменний та предметний покажчики.

Внесок професора Я. Ганіткевича в медичну науку полягає в з’ясуванні ним ролі жовчі в фізіології й патології організму, виявленні значення жовчі та жовчевих кислот для діяльності органів травлення та інших систем організму. Науковцем розроблено основи нового напряму в біології та медицині – вчення про поверхневі явища в організмі та роль поверхнево-активних речовин. Монографії Ярослава Ганіткевича про роль жовчі та про методи дослідження жовчі стали настільними книгами для фахівців.

Вагомим вкладом в українську медицину стала книга Ярослава Ганіткевича «Українські лікарі – вчені першої половини ХХ ст. та їхні наукові школи : біографічні нариси та бібліографія», видана у Львові в 2002 році.  У виданні представлено діяльність лікарів-науковців у період Української  революції, а також під час «Українського ренесансу» в 1920-х і на початку 1930-х років, коли бурхливо розвивалася українська наука і культура. Бібліографія включає близько 1100 праць вчених та понад 500 джерел літератури про них.

У 2004 році опубліковано першу в Україні монографію «Історія української медицини в датах та іменах», в якій представлено матеріали тисячолітньої історії медичної науки і практики, охорони здоров’я, лікознавства та аптечної справи на наших землях у різні періоди історії.

Професор Я. Ганіткевич (у співавторстві з проф. О. Голяченком) підготували першу українську програму університетського курсу історії медицини та перший в незалежній Україні підручник «Історія медицини» (2004). Ганіткевичу належить великий розділ про історію медичних наук в Україні ХХ століття у багатотомному виданні Національної академії наук «Історія української культури». Ярослав Ганіткевич є автором понад 100 статей про українських лікарів та історію медицини в Енциклопедії сучасної України (ЕСУ). У Києві щорічно видається його «Український медичний календар».

З нагоди 80-ї річниці від дня народження Я. Ганіткевича нагороджено медаллю Мар’яна Панчишина, низкою грамот; вийшла у світ присвячена йому книга «Вибрані праці. До 80-ліття від дня народження Ярослава Ганіткевича» («Лікарський збірник», Нова серія, Т. ХYII, 2009 р. – 424 с.). Науковий доробок вченого представлено на персональному сайті в Інтернеті, в ЕСУ, на сайті Львівського медичного університету.

 

Дарувальник: 
Ганіткевич Ярослав Володимирович
Подаровані книги: 
Ганіткевич Ярослав Володимирович
Ганіткевич Ярослав : бібліогр. покажч.
Додаткові матеріали: