ПЕРЕЛІК платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського

№ п/п

В и д и   п о с л у г


 

Одиниця виміру

1.

Підготовка письмових довідок**

 

1.1.

тематичних (складання бібліографічного списку)

один опис

1.2.

адресних

одна довідка

1.3.

фактографічних

одна довідка (проста)

1.4.

бібліометричних

- || -

1.5.

запитів генеалогічного характеру

- || -

1.6.

аналітичних

- || -

2.

Бібліографічна робота з документами**

 

2.1.

Уточнення  елементів бібліографічного опису:

 

 

– вітчизняних видань

один опис

 

– іноземних видань

- || -

2.2.

Редагування бібліографічного опису документів*

один опис

2.3.

Систематизація літератури у списку

один опис

2.4.

Визначення індексів УДК, ББК та авторського знаку до наукових праць

один індекс

3.

Підготовка на основі результатів аналізу, оцінки та узагальнення інформаційних, реферативних та аналітичних матеріалів

одне замовлення

4.

Підготовка тематичних добірок документів для кіно-, відео-, фотозйомок з допомогою технічних засобів замовника у приміщення архіву з фондів Бібліотеки***

 

4.1.

Рукописних документів:

 

 

– до ХVІ ст. (включно)

одна сторінка

  – ХVІ ст. - || -

 

– ХVІІ–ХVІІІ ст.

- || -

 

– 1801–1830 рр.

- || -

 

– 1831–1900 рр.

- || -

 

– 1901–1950 рр.

- || -

 

– після 1950 р.

- || -

4.2. Машинописні документи у складі архівних фондів:  
  – до 1950 р. (включно) одна сторінка
  – після 1950 р. - || -

4.3.

Архівних машинописних документів

одна сторінка

4.4.

Фотодокументів з архівних фондів

один примірник

Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання документів з фондів НБУВ (здійснюється працівниками та технічними засобами НБУВ)***

 

5.1.

Ксерокопіювання

1 сторінка ф. А4

1 сторінка ф. А3

5.2.

Сканування (без друку):

 

 

– з роздільною здатністю 72 dpi

1 сторінка ф. А4

1 сторінка ф. А3

 

– з роздільною здатністю 400 dpi

1 сторінка ф. А4

1 сторінка ф. А3

 

- з роздільною здатністю 400 dpi з розпізнаванням тексту

1 сторінка ф. А4

 

– з роздільною здатністю 600 dpi

1 сторінка ф. А4/А3

5.3.

Цифрове фотокопіювання (фотокамера)

 

 

– з роздільною здатністю 72 dpi, формат jpeg

1 сторінка ф. А4

1 сторінка ф.А2/А1
1 сторінка ф. А3

 

– з роздільною здатністю 300 dpi, формат tiff

- || -

 

– газетної сторінки з роздільною здатністю 72 dpi

1 сторінка ф. А2/А1

1 сторінка ф. А4/А3

6.

Надання документів для експонування на виставках за межами Бібліотеки

один день користування за одну одиницю зберігання

7.

Проведення фото-, відео-, кінозйомки читальних залів, приміщень, території Бібліотеки тощо (на підставі клопотання за дозволом дирекції)***

одна зйомка

8.

Користування міжбібліотечним абонементом

 

8.1.

Надання послуг ВМБА НБУВ установам з недержавною формою власності, а також установам, що не мають у структурі бібліотеки або органу НТІ

один рік

8.2.

Пересилання документів до інших бібліотек:

 

 

– за МБА (Україна)

один примірник

 

– за ММБА (країни СНД)

- || -

 

– за ММБА (інші країни)

- || -

9. Проведення екскурсій на замовлення   
  – оглядова, тематична

одна екскурсія 45–60 хв.

 

– тематична з переглядом аудіовізуальних матеріалів

одна екскурсія 90 хв.

 

– тематична з переглядом рідкісних і цінних документів

10.

Організація стажування спеціалістів та консультування у рамках підвищення кваліфікації на замовлення установ

одне замовлення

11.

Організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок (у  т. ч. виїзних), презентацій тощо для сторонніх організацій (у т.ч. підготовка, випуск матеріалів, надання права користування літературою з книжкових виставок на зазначених заходах та довідками щодо неї)

один захід

12.

Проведення наукової та/або мистецтвознавчої атрибуції та експертизи стародруків, рукописів, творів образотворчого мистецтва, архівних документів з письмовою довідкою

один примірник
13.

Переклад рукописних текстів (консультаційно-вибірковий)

 

 

– зі старослов’янської – українською, російською

одна сторінка

 

– з івриту та ідишу – українською, російською

14.

Ремонт і реставрація документів*

один примірник

15.

Надання послуг з питань консервації і збереження фондів, дезінфекції уражених документів біодеструкторами різного виду

одна послуга

16.

Поліграфічні послуги:

 

 

– друкарські роботи

одне замовлення

 

– палітурні роботи

 

– брошурувальні роботи

 

– роздрукування на принтері

1 сторінка ф. A4

17.

Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки**

один реєстраційний документ

18.

Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій,стенографування під час захисту дисертацій, організація,  підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата або докторанта наук та його проведення для осіб, які навчалися відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами

 

  1. ​Даний Перелік розроблено на підставі Закону України "Про бібілотеки і бібілотечну справу"  від 27. 01. 1995 р. № 32/95-ВР ,  "Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271,  "Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами",  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від  28 липня 2003 р.  № 1180, "Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639, Податкового кодексу України від 02. 12. 2010 р. № 2755-VI та інших нормативно-правових актів.
  2. Ціни на послуги, що потребують поштових витрат на пересилку,  зазначені  без урахування цих витрат.
  3. Дозволяється копіювання репрографічним способом невеликих за обсягом документів; окремих уривків документа (у т. ч. фотокопіювання) відповідно до ст. 22, 23 Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 23. 12. 1993 № 3792-XII (зі змінами на 01. 06. 2013 р.) з дослідницькою та навчальною метою без права його тиражування. Допускається копіювання за умови, коли Бібліотека має достатньо підстав вважати, що такий  примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження.    Репрографічне відтворення (репродукування) - факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер. Репродукування документів із фондів НБУВ з метою видавничої діяльності здійснюється лише на основі договору із зацікавленою організацією чи установою.
  4. Дирекція НБУВ має право змінювати ціни на послуги  у зв'язку  зі змінами законодавства України, з урахуванням росту індексу інфляції та збільшення собівартості платних послуг.

*Документ – матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому  носієві. Закон України "Про обов’язковий примірник" № 595-ХІV від 09.04.99 р., Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР.
** Послуги, що звільняються від податку на додану вартість згідно п. 197.1 ст. 197 п.п. 197.1.20, п.п. 197.1.22, п.п. 197.1.25 "Податкового кодексу України" від 02.12.2010 р. № 2755-VI; оплата пошуку за  відсутності релевантної інформації здійснюється на основі фактичних  затрат; 
*** Документи, які потребують реставрації та оправи для фотокопіювання, сканування та кінозйомки не видаються. Рукописи, друковані видання до 1950 р., друковані видання після 1950 р., якщо вони входять до складу колекцій, дефектні та відреставровані документи, товщина корінця яких становить 4 см і більше або форматом А3 і більше, ксерокопіюванню не підлягають.