Завідувач відділу

Вимоги до кандидата: 
доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), має вчене звання, 5 років досвіду, за останні 5 років - 10 публікацій, у тому числі не менше 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз
Дата конкурсу: 
15-05-2019
Підрозділ: 
Відділ археографії Інституту архівознавства
Кандидати: 
Шаповал Андрій Іванович
Дата затвердження: 
20-06-2019
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
33-осн