Тахіров Керім Магомед оглы

Азербайджанська Національна Бібліотека
Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського щиро дякує Азербайджанській Національній Бібліотеці, директору, професору Керіму Тахірову за подаровані видання, які поповнили фонди найбільшої бібліотеки країни.

1. Azərbaycan Milli Kitabxanasa = Azerbaijan National Library = Азербайджанская Национальная Библиотека / Azərbaycan Respublikasi Mәdәniyyet vә Turizm Nazirliyi. – Baki : Tәhsil, 2013. – 176 s. : fot. – Текст парал. азерб., англ., рос.

2. Azərbaycan xalçalari dünya kolleksiyalarinda = Azerbaijan carpets in world museum collections / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan ; mәtn: Rasim Әfendi, Toğrul Әfendiyev ; foto Pәrviz Bağirov ; red. Anqus Hey. – Baki, 2010. – 175 s. : fot.

3. Dünya dillerinde Mustay Kerim’den seçme şiirler : Doğumunun 100. Yıl dönümüne ithafen / Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ; ed. Timur B. Davletov. – Ankara : TÜRKSOY, 2019. – 235 s.

4. İmadәddin Nәsimi: 650 illik poetik-fәlsәfi yol : Elmi-әdәbi, poeziya almanaxi. – Baki : Avrora, 2019. – 63 s.

5. Seyyid İmadeddin Nesîmî Ebulfazl. Irak Divani / tertip eden Gazanfer Paşayev ; redaktör, lügat ve izahlar Memmedeli Esgerov. – İstanbul : Zengin Yayincilik, 2019. – 256 s. : il.

6. Baku photography : 16 postcards / Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan. – 2009. – 16 postcards.

7. Алиева Л. Молчание : [стихи] / Лейла Алиева. – М. : ООО «Репаблика», 2018. – 170 с.

Дарувальник: 
Тахіров К. М.
Подаровані книги: 
Azərbaycan Milli Kitabxanasa
Azərbaycan xalçalari dünya kolleksiyalarinda
Dünya dillerinde Mustay Kerim’den seçme şiirler
İmadәddin Nәsimi: 650 illik poetik-fәlsәfi yol
Seyyid İmadeddin Nesîmî Ebulfazl. Irak Divani
Baku photography
Алиева Л. Молчание
Додаткові матеріали: