Завідувач відділу

Вимоги до кандидата: 
доктор філософії (кандидат наук), вчене звання, 5 років досвіду, за останні 5 років не менше 10 публікацій у тому числі не менше 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
Дата конкурсу: 
1-11-2019
Підрозділ: 
відділ наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій
Кандидати: 
Гарагуля Сергій Сергійович
Дата затвердження: 
29-01-2020
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
10-к/тр