Завідувач відділу

Вимоги до кандидата: 
доктор наук (доктор філософії), вчене звання, досвід-5 років, 10 публікацій у тому числі не менше 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
Дата конкурсу: 
1-11-2019
Підрозділ: 
відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій
Кандидати: 
Коновал Людмила Володимирівна
Дата затвердження: 
29-01-2020
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
10-к/тр