провідний науковий співробітник

Вимоги до кандидата: 
доктор наук (доктор філософії), вчене звання, досвід-7 років, 7 публікацій у тому числі не менше 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
Дата конкурсу: 
1-11-2019
Підрозділ: 
Відділ зарубіжної україніки Інституту книгознавства
Кандидати: 
Антонюк Тетяна Дмитрівна
Палієнко Марина Геннадіївна
Дата затвердження: 
24-12-2019
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
109-к/тр