Молодший науковий співробітник

Вимоги до кандидата: 
доктор філософії (кандидат наук), магістр
Дата конкурсу: 
7-09-2020
Підрозділ: 
віділ джерелознавства Інституту рукопису
Кандидати: 
Дудка Юлія Борисівна
Відомості про кандидата: 
8 опублікованих наукових праць
Дата затвердження: 
13-10-2020
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
58-к/тр