Жадько Віктор Олексійович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
Жадько, В. Болять Україні могили її поколінь / В. Жадько. - Житомир : Рута, 2020. - 360 с. - ISBN 978-617-581-420-8 Ця книга про тих, хто побачив світ в Україні, а пішов у далекі світи в Росії. Вперше під однією обкладинкою зібрано багатоілюстровані світлини та унікальні відомості про видатних представників українських родів – од солдатів і козаків, що загинули на будівництві Петрової столиці, до поважних імперських сановників та полководців, духівників, економістів, учених, артистів, космонавтів, які творили історію та політику заснованої імперії. Полишаючи поза оцінкою характеристику діяльності багатьох із них, автор ставив за мету складне завдання – систематизацію і фіксацію українських поховань на кладовищах і цвинтарах Російської імперії до сьогодення. Уперше розповідається не лише про талановиту особистість – де і коли народилася в Україні та похована в іншій державі, а що конкретно українського зробила для становлення і розквіту Російської імперії, бо до якої – одних забирали примусово, інші – спокушалися кращою перспективою; чи зберіг українець традицію, духовний світ рідної вітчизни? Де їхні могили, в якому стані, чи знаємо і пам’ятаємо ми, нинішнє покоління, про Великих українців, які, волею долі, опинилися у далекому, від батькового порогу, краї – про це й написано у виданні.
Дарувальник: 
Жадько В. О.
Подаровані книги: