провідний науковий співробітник

Вимоги до кандидата: 
Доктор наук або доктор філософії, за останні сім років не менше 7 публікацій. у тому числі не менше 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
Дата конкурсу: 
21-12-2020
Підрозділ: 
відділ з охорони інтелектуальної власності Інституту бібліотекознавства
Дата затвердження: 
1-03-2021
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
16-к/тр