Національний музей українського народного декоративного мистецтва

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
Національний музей українського народного декоративного мистецтва передав до НБУВ кілька власних видань, зокрема: «Музейні старожитності: колекції, імена, долі» (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 14–15 листопада 2019 р. Харків : ФОП Панов А.М., 2020. 568 с., іл.). Збірник уміщує 53 статті 56 авторів з провідних музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів Києва, Вишневого (Київська обл.), Глинян, Збаража, Кам'янки, Канева, Качанівки, Косова, Кропивницького, Лодзя (Республіка Польща), Львова, Немішаєвого (Київська обл.), Полтави, Ставангера (Норвегія), Сум, Ужгорода, Чигирина. Розглядаються питання, присвячені становленню та розвитку музеїв, створенню та комплектуванню колекцій, знаковим постатям музейної галузі (збирачам, дослідникам, колекціонерам, зберігачам, педагогам), дослідженню пам'яток, діяльності музеїв на сучасному етапі. Авраменко О.О. Білокур. Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ. К.: Видавництво Горобець, 2021. 168 с. Монографія «Білокур» − чергове видання серії ACCENT, присвячене життєвому і творчому шляху народної художниці України Катерини Білокур (1900−2020). Феномен Катерини Білокур розглядається Олесею Авраменко в контексті історико-біографічних подій та світових мистецьких тенденцій 20 ст. У книзі здійснено фаховий аналіз творчого доробку художниці, висвітлено її нелегку життєву долю. Монографія написана українською мовою, назва книги, підписи до ілюстрацій, зміст і післямова продубльовані англійською мовою. Авангард і модерн в українському народному мистецтві 1910-1930 років : альбом / Нац. музей укр. народного декоратив. мистецтва (Київ ) ; авт.- упоряд. Олена Шестакова ; наук. ред. Людмила Білоус. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 151 с. : іл. Альбом знайомить з унікальними творами Ганни Собачко-Шостак, Параски Власенко, Євмена Пшеченка та Василя Довгошиї, творчість яких перебувало під впливом нових художніх течій, що панували на початку ХХ ст. як в європейському, так і в українському мистецтві: модерну та авангарду. У виданні вперше репрезентовано цікавий період творчого експерименту в мистецтві України початку ХХ ст., коли народні майстри працювали в художніх майстернях поруч із професійними художниками-новаторами Євгенією Прибильською, Наталією Давидовою, Олександрою Екстер, Казимиром Малевичем. Така співпраця надихала новими ідеями професійних художників і значно розширювала світогляд народних майстрів та дала Україні митців яскравого індивідуального самовияву, які віртуозно володіли лінією, ритмом, кольором.
Дарувальник: 
Національний музей українського народного декоративного мистецтва
Подаровані книги: