Ясенєв Олег

Підрозділ НБУВ: 
Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
Заслужений художник України Олег Петрович Ясенєв подарував НБУВ власне видання "Олег Ясенєв : художній альбом". Це видання вперше найбільш повно представляє творчий доробок Олега Ясенєва. Кожен розділ розкриває і світоглядні, й мистецькі засади майстра. Своєю живописною мовою автор створює виразний візуальний ряд образів-символів, що формують наскрізну тему позачасового тривання Світу, розмаїтого в чуттєвій і сенсовій єдності. Олег Ясенєв : художній альбом / [ред.-упоряд. А. Маричевська]. – К., 2020. – 312 с. – Серія «Імена» ISBN 978-617-7778-72-0
Дарувальник: 
Ясенєв О.
Подаровані книги: