Старший науковий співробітник

Вимоги до кандидата: 
Доктор філософії, за останні 5 років не менше 5 публікацій та/або патентів
Дата конкурсу: 
4-08-2021
Підрозділ: 
Відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису
Кандидати: 
Добрянська Тетяна Андріївна
Дата затвердження: 
8-09-2021
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
68-к/тр