Завідувач відділу

Вимоги до кандидата: 
Доктор наук або доктор філософії, за останні 5 років не менше 10 публікацій. у тому числі не менше 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
Дата конкурсу: 
4-08-2021
Підрозділ: 
Відділ архівознавства та документознавства Інституту архівознавства
Кандидати: 
Січова Оксана Василівна
Дата затвердження: 
11-11-2021
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
97-к/тр