Завідувач відділу

Вимоги до кандидата: 
Доктор наук або доктор філософії, за останні 5 років не менше 10 публікацій в тому числі 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів
Дата конкурсу: 
4-08-2021
Підрозділ: 
Відділ теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства
Кандидати: 
Яковенко Олена Григорівна
Дата затвердження: 
11-11-2021
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
97-к/тр