Розвиток дистанційної освіти (1998–2021 рр.)

РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
(1998–2021 рр.)

Дистанційна освіта (дистанційне навчання = освіта через інтернет = навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій = електронне навчання – усі ці назви несуть у собі одне смислове значення) набуває сьогодні все більшої популярності. Така форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також володіння вчителями, викладачами технологіями дистанційного навчання. Дистанційна освіта не вимагає присутності в аудиторії. Це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час, у будь-якій точці земної кулі.

Дистанційне навчання має бути зорієнтоване, насамперед, на наступні категорії учнів:

 • обдаровані діти та молодь, які здатні самостійно опановувати навчальні програми;
 • школярі, які проживають у важкодоступних та географічно віддалених населених пунктах від загальноосвітніх навчальних закладів;
 • учні старших класів, які виявляють бажання отримати додаткові знання паралельно з традиційним навчанням у середній школі;
 • абітурієнти, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів;
 • особи, які відбувають покарання у виправно-трудових закладах;
 • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за межами держави;
 • громадяни іноземних країн, які виявляють бажання отримати загальну середню освіту згідно українськими навчальними програмами.

Дистанційне навчання – це загальний термін, що поєднує кілька форм освіти. Зокрема:

 • екстернат – це дистанційна форма навчання, за якої дитина оформлена у звичайній школі, але навчається вдома. Існують певні групи учнів, які можуть перейти на цю форму освіти;
 • сімейна форма навчання – це дистанційна форма навчання, за якої школяр навчається вдома, але оформлений у звичайній школі. Кожний учень може перейти на цю форму навчання;
 • педагогічний патронаж – це дистанційна форма навчання, під час якого вчитель навчає дитину у нього вдома. Оформлення можливо за станом здоров'я і за висновком спецкомісії;
 • заочна форма навчання передбачає періодичне відвідування закладу під час сесій, однак таких шкіл дуже мало.

У сучасному світі дистанційна освіта – поширене явище. У багатьох країнах світу з кожним роком популярність ії зростає, адже ця форма навчання, основним принципом якої є інтерактивна взаємодія між суб’єктами освітніх послуг, є найбільш гнучкою та доступною.

Історично дистанційне навчання виникло у 1840 році, коли сер Ісаак Пітман, вчитель англійської відомий у світі як розробник Пітман стенографіі, запропонував навчання через поштовий зв'язок для студентів Англії. А вже через 16 років Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали у Німеччині викладання мови заочно.

Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше ніж у країнах Західної Європи і здійснювався дуже повільно з багатьох причин, зокрема, у зв’язку зі сприйняттям освітянами дистанційної освіти як конкурентної для класичної традиційної освіти. Але пандемічні обмеження пов'язані з COVID-19 внесли корективи в освіту України. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто. Зокрема, учні початкових класів, вчителі та батьки зіштовхнулись з багатьма труднощами. Саме масове дистанційне навчання серед учнів початкових класів ніколи до цього часу не розглядалося Урядом України. Складністю дистанційного навчання стало не тільки стимулювання учнів до внутрішньої роботи, а й можливість розгортання діалогу, який дозволяє учням висловлювати найрізноманітніші пропозиції.

Час показав, що переналаштуватися на дистанційне навчання в Україні можуть громадяни, які мають середню, професійну, вищу освіту, а також ті, що мають можливість виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій. Процес навчання побудований на використанні різних комунікаційних засобів. По закінченню такого навчання, студенти отримують відповідні сертифікати.

У 2002 році Міністерство освіти і науки України запровадило експеримент з дистанційного навчання. Однією з можливостей, яку відкрила перед системою освіти і суспільством впровадження дистанційної освіти, була перша Програма розвитку системи дистанційного навчання 2004–2006 рр. (постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1494). На виконання програми було розроблене перше Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 № 40. З розвитком технологій у 2013 році було затверджено нове Положення про дистанційне навчання. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні регулюють права та обов'язки учасників навчального процесу.

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 р. № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Основна мета комунікації полягає в залученні та мотивації учасників до навчання. У дистанційному режимі багато видів традиційної мотивації працюють не так ефективно, як в очній школі. Важливо проаналізувати ефективність технологій, використаних під час дистанційного навчання на карантині, зокрема й для того, щоб продовжити використовувати деякі з них для змішаного навчання, електронної підтримки очних занять тощо.

Метою електронної виставки є інформаційна підтримка процесів впровадження форм і методів дистанційної освіти. До вашої уваги представлено бібліографічні описи законодавчих та нормативно-правових документів, монографій, збірників наукових праць, матеріалів наукових конференцій, навчальних посібників, дисертацій та їх авторефератів, статей із періодичних видань, а також матеріали освітніх порталів з питань впровадження та використання дистанційної освіти в Україні. Матеріал адресований науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, а також тим, хто цікавиться розвитком дистанційної освіти в Україні. Після бібліографічного опису вказано шифр зберігання у фондах НБУВ.

 

ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
З ПИТАНЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

 

1. Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття» // Законодавчі акти та нормативні документи (на допомогу керівникам закладів та установ освіти) : збірник. – Київ, 1999. – 401 с.

 

2. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 63. – С. 7.

Ж15327/2014/63

 

3. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 27–28. – С. 181.

Ж22443/1998/27-28

 

4. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-V / Верховна Рада України. Законодавство України // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 12. – С. 102.

Ж22443/2007/12

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text.

 

5. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013 // Верховна Рада України. Законодавство України : [офіц. портал]. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

 

6. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс] / затверджено Постановою М-ва освіти і науки України 20 груд. 2000 р. // Освітній портал. – URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

 

7. Про внесення змін до Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти і науки України від 01 черв. 2013 р. № 660 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 46. – C. 149.

 

8. Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси : наказ М-ва освіти і науки України від 22 груд. 2017 р. № 1662 // Офіц. вісн. України. – 2018. – № 13. – С. 57.

 

9. Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ М-ва освіти і науки України від 31 берез. 2015 р. № 380 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 34. – С. 448–449.

 

10. Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями : наказ М-ва освіти і науки України від 30 жовт. 2013 р. № 1518 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 88. – С. 156–161.

Ж15327/2013/88

 

11. Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти і науки України від 14 лип. 2015 р. № 761 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 64. – С. 516–518.

Ж15327/2015/64

 

12. Про затвердження змісту дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та примірних технічних вимог до нього : наказ М-ва освіти і науки України від 11 жовт. 2018 р. № 1093 [Електронний ресурс] / [М-ва освіти і науки : портал: http://www.mon.gov.ua] // Верховна Рада України. Законодавство України : [офіц. портал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1093729-18#Text.

 

13. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи : наказ М-ва освіти і науки України від 23 берез. 2018 р. № 283 // Інформ. зб. та коментарі М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – 2018. – № 5. – С. 23–25.

 

14. Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти і науки України 25 квіт. 2013 р. № 466 [Електронний ресурс] / М-ва освіти і науки України // Верховна Рада України. Законодавство України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text.

Те саме // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 36. – С. 202–206.
Ж15327/2013/36

Те саме // Уряд. кур’єр. – 2013. – № 155 (29 серп.). – С. 15–16.

 

15. Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних : наказ М-ва освіти і науки України від 27 лют. 2019 р. № 269 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 39. – С. 238–241.

 

16. Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 02 листоп. 2017 р. № 1440 // Офіц. вісн. України. – 2018. – № 17. – С. 82–93.

 

17. Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів : наказ М-ва освіти і науки України від 12 груд. 2016 р. № 9 // Управління освітою. – 2016. – № 1. – С. 4.

 

18. Про створення Українського центру дистанційної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 07 лип. 2000 р. № 293. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України : [офіц. портал]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0293290-00#Text.

 

19. Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину : лист М-ва освіти і науки України від 23 квіт. 2020 р. № 1/9-219 // Дошкільне виховання. – 2020. – № 5. – С. 20.

 

20. Щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину : лист М-ва освіти і науки України від 25 берез. 2020 р. № 1/9-176 // Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 4. – С. 71–72.

 

21. Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019–2020 навчального року : лист М-ва освіти і науки України від 16 квіт. 2020 р. № 1/9-213 // Освіта. – 2020. – 22–29 квіт. (№ 13–16). – С. 2–3.

 

МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ, АВТОРЕФЕРАТИ, ДИСЕРТАЦІЇ,
ЗБІРНИКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

22. Агейчева А. О. Тенденції реформування дистанційного навчання у системі вищої освіти Швеції : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Агейчева Анна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 20 с.

Ра408153

 

23. Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle : учеб. пособие / А. М. Анисимов. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 292 с.

 

24. Антонов В. М. Дистанційне навчання: логіка. Технології. Перспективи / Валерій Миколайович Антонов. – Київ ; Херсон : Штрих, 2011. – 160 с. : рис., табл. – Назва обкл. : Дистанційне навчання. Кіберакмеологічний підхід.

Со31875

 

25. Антощук С. В. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: наук. посіб. / С. В. Антощук, В. О. Гравіт ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти. – Суми : НІКО, 2015. – 178 с. – Бібліогр.: с. 67–82.

Ва792357

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/218892867.pdf.

 

26. Бендерець Н. М. Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бендерець Наталія Миколаївна ; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – Київ, 2013. – 20 с.

Ра400479

 

27. Біляй Ю. П. Методична система підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до використання технологій дистанційного навчання [Електронний ресурс] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Біляй Юрій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 256 арк. – URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%94_26.053.03/Biliai.pdf.

 

28. Биков В. Ю. Дистанційний навчальний процес : навч. посібн. / В. Ю. Биков. – Київ : Міленіум, 2005. – 292 с.

 

29. Биков В. Ю. Технології розробки дистанційного курсу : навч. посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко [та ін.] ; за ред.: В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. – Київ : Міленіум, 2008. – 324 с.

 

30. Боремчук Л. І. Дистанційне навчання як педагогічна технологія [Електронний ресурс] / Л. І. Боремчук ; Луцький пед. коледж. – (Наукова конференція). – URL: http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya/.

 

31. Боятюк О. В. Безпековий вимір використання соціальних мереж в освіті [Електронний ресурс] : дис. … канд. філософ. наук : 09.00.10 / Боятюк Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 243 с. – URL: https://moskalik.at.ua/monografii/disertacija_boyatyuk.pdf.

 

32. Васильченко Л. В. Дистанційне навчання: науково-методичне забезпечення; інформаційний простір навчального закладу / Л. В. Васильченко, В. Л. Шевченко. – Харків : Основа, 2009. – 208 с. – (Серія: Управління школою). – Бібліогр.: с. 206–208.

Ва709386

 

33. Вишнівський В. В. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : навч. посіб. / В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, О. О. Ільїн ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 2014. – 140 с.

 

34. Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матер. ІІІ Всеукр. електрон. наук.-практ. конф., 27 верес. 2018 р. / редкол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Ун-т менеджменту освіти НАПН України, 2018. – 170 c.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL : https://lib.iitta.gov.ua/712803/1/3_.

Подано результати досліджень науковців і практиків з проблем відкритості у сприянні освітнім інноваціям та трансформації системи освіти в умовах реформи Нової української школи: застосування ПСТ в освітньому процесі закладів освіти. Висвітлено питання новітніх небезпек в інтернет-просторі, дидактика дистанційного курсу, досвід впровадження інноваційних форм, інтерактивних технологій, сучасних систем управління освітніми ресурсами в освітній діяльності закладів освіти, інформаційної безпеки цифрового суспільства, практики застосування хмаро-орієнтованого освітнього середовища при змішаному навчанні тощо.

 

35. Волобуєва Т. Б. Самовчитель з організації дистанційної освіти / Т. Б. Волобуєва. – Харків : Вид. група «Основа», 2010. – 256 с. – (Бібліотека журналу «Управління колою»; вип. 5).

 

36. Воротникова І. П. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи : порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : педагогам, учням, батькам, керівникам закладів освіти / упоряд.: І. П. Воротникова, Н. В. Чайковська ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2020. – 455 с. – URL: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/19/90.pdf.

 

37. Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід [Електронний ресурс] : зб. тез виступів на міжвузів. наук.-метод. вебінарі / Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. – URL: http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Webinar_2015.pdf.

 

38. Габрусєв В. Ю. Дистанційне навчання – це просто! : [посібник] / Валерій Юрійович Габрусєв. – Київ : Шк. світ, 2011. – 83, [3] с. : рис., табл. – (Бібліотека «Шкільного світу». Природничо-математичний напрям) (Інформатика. Бібліотека. Математика. Бібліотека).

Ва737939

 

39. Гетта В. Г. Дистанційне навчання: дидактика, методика, організація : монографія [Електронний ресурс] / В. Г. Гетта, С. М. Єрмак, Г. В. Джевага [та ін.]. – Чернігів, 2017. – 286 с. – URL: http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6650/1.

 

40. Гнєдкова О. О. Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гнєдкова Ольга Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 23 c.

Ра431634

 

41. Гнєдкова О. О. Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гнєдкова Ольга Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 294 c.

 

42. Гороховський О. І. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання / О. І. Гороховський. – Київ, 2007. – 543 с.

 

43. Гороховський О. І. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання : метод. посіб. для авторів дистанц. курсів / О. І. Гороховський ; Він. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 121 с.

Ва665248

 

44. Гриценко В. И. Дистанционное обучение: теория и практика / В. И. Гриценко, С. П. Кудрявцева, В. В. Колос, Е. В. Веренич ; НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наук. думка, 2004. – 377 с.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://www.twirpx.com/file/2157621/.

 

45. Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навч. посіб. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко ; за ред. Р. С. Гуревича. – Вінниця : Планер, 2012. – 348 с.

 

46. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education 2017) [Електронний ресурс] : матеріали XLIІ Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 9–10 лют. 2017 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 365 с. – URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5732/1.

 

47. Дистанційне навчання: досвід впровадження в українському університеті : монографія / В. О. Любчак [та ін.] ; Сум. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2009. – 160 с. – Бібліогр.: с. 120–131.

Ва719278

 

48. Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. О. Романенко, В. В. Калачова, Д. В. Сумцов, О. П. Сук ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Харків : ХПІ, 2010. – 283 с. : рис. – Бібліогр.: с. 276–283.

Ва729074

 

49. Дистанційне навчання (педагогічний експеримент у Полтавському університеті економіки і торгівлі) / за заг. ред. В. М. Артеменка. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 124–128.

Табачник Д.В. Ва2199

 

50. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М. Л. Смульсон [та ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс, 2012. – 239 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 220–239.

Ва762255

 

51. Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14–15 трав. 2015 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; редкол.: В. Г. Левчук (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 215 с. : рис. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва791785

 

52. Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. II Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / ред. кол. : В. Г. Левчук (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти, Казах. нац. ун-т ім. Аль-Фарабі. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва802661

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13404.

 

53. Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20–21 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Укр. асоц. дистанц. освіти ; редкол.: В. Г. Левчук (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 82 с. – Текст укр., рос.

Ва811856

 

54. Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє [Електронний ресурс] : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19–20 квіт. 2018 р. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 96 с. – URL: https://dist.karazin.ua/storage/app/media/articles/id251/navchannya-start-izsogodennya-v-maybutne-2018.pdf.

 

55. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. на Всеукр. наук.-метод. семінарі з елементами вебінару (м. Харків, 25 лютого 2016 р.) / Харк. Торгов.-економ. ін-т КНТЕУ. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 76 с. – URL: http://conf.htei.org.ua/wpcontent/uploads/2016/04/tezi-vebin02-2016.pdf.

 

56. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару, [м. Харків, 26 лют. 2016 р.] / Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, каф. вищ. математики та інформатики ; редкол.: Олійник Н. Ю. (голова редкол.) [та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 73 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва801010

 

57. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія: матеріали міжвуз. вебінару (м. Вінниця, 31 берез. 2017 р.) [Електронний ресурс] / відп. ред. Л. Б. Ліщинська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. – 102 с. – URL: http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf.

 

58. Дистанційний навчальний процес / В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротинко, Г. С. Молодих, Н. Є. Твердохлєбова ; за ред.: В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. – Київ : Міленіум, 2005. – 292 с.

 

59. Дмитренко П. В. Дистанційна освіта : аналіт. огляд / П. В. Дмитренко, Ю. А. Пасічник ; НПУ. – Київ, 1999. – 25 с. – (Бібліотека працівника освіти).

Р86615

 

60. Жевакіна Н. В. Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Жевакіна Наталія Валентинівна ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09jnvspu.zip.

 

61. Кадемія М. Ю. Використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесі ВНЗ: блоги, веб-квести, блог-квести : навч. пос. / М. Ю. Кадемія. – Вінниця : Ландо, 2013. – 198 с.

 

62. Ключко С. С. Сучасний освітній процес: курс на дистанційне навчання [Електронний ресурс] / С. С. Ключко, В. М. Євтушенко, В. К. Сирцов // Morphologia. – 2017. – Т. 11, № 2. – С. 58–60. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Morphology_2017_11_2_12.

 

63. Козлакова Г. О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід : [монографія] / Г. О. Козлакова. – Київ : Просвіта, 2002. – 233 с.

 

64. Комп'ютерні технології та вища освіта людей з особливими потребами. Дистанційне навчання в системі соціально-трудової реабілітації : зб. наук. доп. і статей / уклад. Л. В. Коваленко. – Київ : Вища шк., 2002. – 255 с.

Ва633254

 

65. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г Кремень. – Київ : Грамота, 2005. – 48 с.

 

66. Кухаренко В. Н. Дистанційне навчання: умови, застосування: дистанційний курс : навч. посіб. / В. Н. Кухаренко. – Харків : ХГПУ. – 1999. – 182 с.

 

67. Кухаренко В. Н. Дистанційне навчання: умови застосування: дистанційний курс : навч. посіб. / В. Н. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко. – 3-тє вид. – Харків : НТУ «ХПІ», «Торсінг». – 2002. – 320 с.

 

68. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: енциклопед. вид. : навч.-метод. посіб. / В. М. Кухаренко ; АПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Ред. «Комп'ютер», 2007. – 127 с. – (Бібліотека вчителя інформатики ; 2).

Ва684967

 

69. Кухаренко В. М. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія / за ред.: В. М. Кухаренка, В. В. Бондаренка. – Харків : Міська друк., 2020. – 409 с. – URL: http://dl.khpi.edu.ua/mod/resource/view.php?id=46362.

У колективній монографії викладено теоретико-методологічні погляди на нагальну для всієї системи освіти України проблему реалізації навчального процесу в умовах карантину, викликаного пандемією COVID-19.

 

70. Кухаренко В. М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання [Електронний ресурс] : посібник / В. М. Кухаренко. – Київ : Міленіум, 2019. – 307 с. – URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/42981/3/Book_2019_Kukharenko_Tiutor.pdf.

 

71. Лукін В. Є. Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Лукін Віктор Євгенович ; Укр. інженер.-пед. акад. – Харків, 2009. – 19 с. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09lvevtd.zip.

 

72. Ляхоцька Л. Л. Актуальні аспекти розвитку освіти в Україні: економіка, професійна підготовка, дистанційне навчання : [монографія] / Л. Л. Ляхоцька [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Олійника ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти. – Київ : УМО ; Донецьк : Світ книги, 2012. – 184 с. : рис. – Бібліогр. в кінці розд.

Ва760993

 

73. Малярчук О. В. Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Малярчук Олена Валентинівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2010. – 20 с.

Ра372025

 

74. Мартиненко М. Ю. Формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами дистанційного навчання [Електронний ресурс] : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Мартиненко Марина Юріївна ; ПВНЗ «Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля». – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – URL: http://duep.edu/uploads/avtoreferat-uchenyesovety-2015/13296.pdf.

 

75. Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання» : метод. посіб. / В. В. Олійник [та ін.] ; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – Київ, 2010. – 280 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 277–278.

Ва740856

 

295. Методика підготовки та застосування електронних посібників (метод. посіб. для наук.-пед. працівників, викладачів та студентів аграр. вищ. навчал. закладів) / Т. Д. Іщенко, В. В. Ільїн, А. М. Андрющенко [та ін.]. – Київ : Аграр. освіта, 2007. – 204 с.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://ua1lib.org/book/2988807/5caea6?id=2988807&secret=5caea6.

 

76. Морзе Н. В. Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова, М. В. Мокрієв. – Київ, 2016. – 240 с. – URL: https://edu.htei.kh.ua/pluginfile.php/53131/mod_book/chapter/8797.

 

77. Муковіз О. П. Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: теорія та методика : монографія / О. П. Муковіз ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Сочінський М. М., 2016. – 392 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 342–377.

Ва802086

 

78. Нагрибельна І. А. Модернізація лінгводидактичної освіти засобом дистанційного навчання : тези міжнар. наук.-практ. конф. «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи» (м. Херсон, 25–26 жовт. 2018 р.) / І. А. Нагрибельна, Л. Г. Сугейко. – Херсон, 2018. – С. 132–135.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9762.

 

79. Науково-методичні засади кредитно-модульної організації навчального процессу при підвищенні кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання : навч. посіб. / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2012. – 210 с.

 

80. Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою навчання : (комплект дидакт. матеріалів) : навч. програми дисциплін та спецкурси / за ред. В. І. Саюк. – Київ : Пед. думка, 2012. – 164 c.

 

81. Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник / автори: Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков, О. П. Пінчук [та ін.] ; наук. ред. Ю. М. Богачков – Київ : Пед. думка, 2012. –160 с.: іл.

Ва762787

 

82. Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / наук. ред. Ю. М. Богачков [та ін.] ; Ін-т інформац. технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : Атіка, 2014. – 183 c.

Ва791622

 

83. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Олійника. – Київ : Логос, 2006. – 408 с.

 

84. Практикум дистанционного обучения / ред. В. Н. Кухаренко. – 2-е изд. – Київ : Милленниум, 2003. – 196 с. – (Библиотека Академии дистанционного образования). – Библиогр.: с. 169.

Ва637449

 

85. Рязанцева О. В. Формування готовності студентів магістерської підготовки до педагогічної комунікації в умовах дистанційної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Рязанцева Олександра Віталіївна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – 20 с. + CD-R.

Ра441918

 

86. Самойленко О. О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Самойленко Олексій Олександрович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2015. – 20 с.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://eprints.zu.edu.ua/19349/1/dys_Samoylenko.pdf.

 

87. Самойленко О. М. Підготовка бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання : монографія / О. М. Самойленко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 434 с. – Бібліогр.: с. 374–418.

Ва767846

 

88. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук ; за ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси, 2020. – 220 с. – URL: https://moodle.org/pluginfile.php/1968620/mod_resource/content/1/.

 

89. Слободянюк О. В. Формування вмінь з інженерної і комп’ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Слободянюк Олена Валеріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2010. – 20 с.

 

90. Слюсаренко Н. В. Дистанційна форма навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів : навч.-метод. посіб. / Н. В. Слюсаренко, О. В. Кохановська ; Херсон. акад. неперервної освіти. – Херсон, 2012. – 104 c.

 

91. Смирнова-Трибульська Є. М. Дистанційне навчання з використанням системи МООDLE : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / Є. М. Смирнова-Трибульська ; наук. ред. М. І. Жалдак. – Херсон : Айлант, 2007. – 492 с.

 

92. Смирнова-Трибульська Е. М. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения : монография / Е. М. Смирнова-Трибульська ; науч. ред. М. И. Жалдак. – Херсон : Айлант, 2007. – 704 с.

 

93. Смульсон М. Л. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М. Л. Смульсон, Ю. І. Машбиць, М. І. Жалдак, Ю. М. Ільіна, М. М. Назар; ред.: М. Л. Смульсон; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Імекс, 2012. – 239 с. – Бібліогр.: с. 220–239. – укp.

Ва762255

 

94. Стефаненко П. В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Стефаненко Павло Вікторович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2002. – 37 с.

Ра322060

 

95. Стефаненко П. В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Павло Вікторович Стефаненко. – Київ, 2002. – 492 с.

 

96. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук [та ін.] ; за ред. В. М. Кухаренка. – Харків : Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с. – URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf.

 

97. Технології дистанційного навчання : методологія створення та супроводу навчальних курсів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. І. Прокопенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т інформатизації освіти, Каф. інформ. технологій, Наук.-навч. лаб. розробки програм. забезпечення. – Харків : Мітра, 2019. – 80 с. – URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3016.

 

98. Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии : учеб. пособ. / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – Киев : Освіта, 2008. – 327 с.

 

99. Требик Л. П. Основні принципи дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону [Електронний ресурс] / Л. П. Требик ; Каф. математики, статистики та інформ. технологій Хмельниц. ун-ту управління та права. – 7 с. – URL: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Trebik.pdf.

 

100. Умрик М. А. Організація самостійної роботи майбутніх вчителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Умрик Марія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 20 с.

Ра364278

 

101. Умрик М. А. Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Умрик Марія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 210, [7] арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 173–197.

Дс116026

 

102. Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Федорук Павло Іванович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, М-во охорони здоров’я України. – Київ, 2009. – 37 с.

Ра369426

 

103. Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Федорук Павло Іванович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2009. – 381 арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 360–381.

Дс114689

 

104. Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій : монографія / Павло Іванович Федорук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 326 c.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 289–306.

Ва706759

 

105. Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання : матеріали XXXVIIІ міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 23–24 січня 2013 р.) : в 2-х ч. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Ч. 1. – 302 с.

В354178/1

 

106. Ясулайтіс В. А. Дистанційне навчання : метод. рек. / Вітас Антанас Ясулайтіс ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 72 с. – Бібліогр.: с. 65–67.

Ва663010

 

СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ, ДОВІДОВИХ ВИДАНЬ,
ЗБІРНИКІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

107. Абарбарчук В. Моделі дистанційного навчання / В. Абарбарчук, Л. Абарбарчук // Наук. вісн. НУБіП України. – Київ, 2008. – Вип. 121. – С. 279–286.

 

108. Акмалдінова О. М. Актуальні питання навчання іноземної мови у системі заочної та дистанційної освіти / О. М. Акмалдінова, О. О. Письменна // Нові технології навчання : наук. метод. зб. – Київ, 2004. – Вип. 38. – С. 3–15.

Ж68356/2004/38

 

109. Алієв Х. М. Дистанційні освітні технології: сутність, ознаки, особливості / Алієв Хан Магамед огли // Пед. альм. : зб. наук. пр. – Херсон, 2017. – Вип. 35. – С. 36–40.

Ж73247/2017/35

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_35_7.

 

110. Алієв Х. М. Зарубіжний досвід упровадження дистанційного навчання в університетах / Алієв Хан Магамед огли // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 3. – С. 11–17.

Ж74382:Пед.н./2017/3

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2017_3_3.

 

111. Алієв Х. М. Методологічні підходи як підгрунтя професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання / Алієв Хан Магамед огли // Наук. зап. каф. педагогіки = Scientific notes of the pedagogical department : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 41. – С. 5–11.

Ж69289/2017/41

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2017_41_3.

 

112. Алієв Х. М. Навчальні тренінги як активна форма підготовки майбутніх учителів до використання дистанційних технологій у професійній діяльності / Алієв Хан Магамед огли // Пед. альм. : зб. наук. пр. – Херсон, 2017. – Вип. 34. – С. 120–125.

Ж73247/2017/34

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2055.

 

113. Алієв Х. М. Технологія дистанційного навчання студентів педагогічного університету в процесі фахової підготовки: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Алієв Хан Магамед огли // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2017. – Вип. 57. – С. 11–20. – URL: http://oaji.net/articles/2017/1054-1506337938.pdf.

 

114. Андреєва Г. П. Організація навчання інформатики шляхом запровадження технологій дистанційного навчання / Андреєва Галина Петрівна // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2014. – № 5. – С. 16–17.

Ж15998/2014/5

 

115. Андрющенко Н. Дистанційне навчання в Україні: експерименти, напрацювання, перспективи / Наталія Андрющенко // Вища шк. – 2014. – № 5/6. – С. 60–63.

Ж23773/2014/5-6

 

116. Андрущенко В. П. Засоби дистанційного електронного навчання і педагогічні технології / В. П. Андрущенко, А. П. Кудін // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – 2004. – № 2. – С. 2–5.

 

117. Артеменко В. Б. Сучасні веб-інструменти в онлайн-курсі «Теорія і методика дистанційного навчання» [Електронний ресурс] / В. Б. Артеменко, І. В. Артищук, О. О. Гудзовата // Вісн. Львів. торгов.-економ. ун-ту. Технічні науки. – 2018. – Вип. 21. – С. 126–133. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlteu_2018_21_22.

 

118. Багрій К. Л. Електронний підручник як необхідний елемент системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / К. Л. Багрій // Вісн. Чернівец. торгов.-економ. ін-ту. Економічні науки. – Чернівці, 2013. – Вип. 1. – С. 365–369. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchtei_2013_1_64.pdf.

 

119. Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі / М. Бак // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 71–74.

Ж23569/2015/1

 

120. Бакіров В. Пандемія може назавжди змінити вищу освіту [Електронний ресурс] / В. Бакіров, М. Огарков // Дзеркало тижня. – 2021. – 16 січ. – URL: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/pandemija-mozhe-nazavzhdi-zminiti-vishchu-osvitu.html.

 

121. Басараба Н. Платформа дистанційного навчання Moodle та її використання в організації навчального процессу [Електронний ресурс] / Н. Басараба // Нова пед. думка. – 2013. – № 2. – С. 63–66. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2013_2_17.pdf.

 

122. Бахмат Н. В. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти в системі дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. В. Бахмат // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 138. – С. 28–38. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2018_138_6.

 

123. Безсмертний Є. О. Дистанційна освіта : вітчизняний та закордонний досвід упровадження сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Є. О. Безсмертний // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – 2015. – № 2. – С. 251–255. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/239.

 

124. Білорусов С. Г. Практика використання дистанційної форми навчання в системі підвищення кваліфікації управлінських кадрів / С. Г. Білорусов // Наука в інформаційному просторі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 жовт. 2009 р. : в 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2009. – Т. 1. – С. 38–39.

 

125. Біляй Ю. П. Використання навчальних тестів у дистанційному навчанні / Ю. П. Біляй // Інформ.-комп’ютер. технології в економіці, освіті та соціал. сфері. – Сімферополь : Бондаренко О. О., 2013. – Вип. 8. – С. 48–50.

 

126. Біляй Ю. П. Використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання сучасних мов програмування [Електронний ресурс] / М. А. Умрик, Ю. П. Біляй // Інформ. технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 41, вип. 3. – С. 218–231. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_41_3_23.

 

127. Біляй Ю. П. Дистанційне навчання баз даних / Ю. П. Біляй // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2, Комп’ютерно-орієнт. системи навчання : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 17. – С. 26–32.

Ж72786:С.2/2015/17

 

128. Біляй Ю. П. Дистанційний курс «Теорія ймовірностей і математична статистика» / М. І. Жалдак, Ю. П. Біляй // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2016. – № 6. – С. 44–47.

Ж15998/2016/6

 

129. Біляй Ю. П. Система контролю знань до дистанційного курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика» // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2, Комп’ютерно-орієнт. системи навчання : зб наук. пр. – Київ, 2011. – № 10. – С. 114–120.

Ж72786:С.2/2011/10

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2011_10_18.

 

130. Біляй Ю. П. Створення демонстраційних прикладів для підтримки дистанційного навчання // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2, Комп’ютерно-орієнт. системи навчання : зб наук. пр. – Київ, 2012. – № 12.– С. 189–196.

Ж72786:С.2/2012/12

 

131. Біляй Ю. П. Теорія і практика створення та використання дистанційного курсу теорії ймовірностей і математичної статистики для майбутніх учителів / Ю. П. Біляй, М. І. Жалдак, Г. О. Михалін // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2, Комп’ютерно-орієнт. системи навчання : зб наук. пр. – Київ, 2009. – № 7. – С. 11–23.

Ж72786:С.2/2009/7

 

132. Бигич Ю. Інтерактивні дистанційні форми роботи з обдарованими дітьми / Юлія Бигич // Інозем. мови в шк. України. – 2015. – № 2. – С. 6–10.

Ж24329/2015/2

 

133. Бикова Т. Б. Забезпечення дистанційної складової змішаного навчання засобами Moodle [Електронний ресурс] / Т. Б. Бикова // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 1. – С. 78–86. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2019_1_11.

 

134. Блощинський І. Г. Сутність та зміст поняття «дистанційне навчання» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі [Електронний ресурс] / І. Г. Блощинський // Вісн. Нац. акад. держ. прикордон. служби України. – 2015. – Вип. 3. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_3_4.

 

135. Богачков Ю. М. Дистанційне навчання школярів – можливості і проблеми / Ю. М. Богачков, П. С. Ухань, Ю. Л. Новіков // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2011. – № 2. – С. 29–33.

Ж15998/2011/2

 

136. Богданова Н. Проблема інформатизації і соціалізації освіти / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 83–89.

Ж23569/2009/2

 

137. Бойченко Н. В. Особливості дистанційного навчання студентів [Електронний ресурс] / Н. В. Бойченко // Єдиноборства. – 2017. – № 2. – С. 62–66. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/edinob_2017_2_18.

 

138. Бодненко Т. В. Дистанційне навчання з використанням LMS Moodle у процесі підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / Т. В. Бодненко, О. В. Харченко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – № 17. – С. 25–29. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2015_17_6.

 

139. Бондаренко М. Технічні аспекти дистанційного вивчення природничо-наукових дисциплін / М. Бондаренко // Освіта України. – 2007. – 7 грудня. – С. 10–11.

 

140. Борисюк І. Ю. Дистанційне навчання – як важлива ланка сучасної системи вищої освіти / І. Ю. Борисюк, Н. В. Кутасевич ; Одес. нац. мед. ун-т // Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти (в онлайн режимі за допомогою системи Microsoft Teams): матеріали XVII Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 05–06 лист. 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 34–35.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8249/Borisyuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

141. Ботузова Ю. В. Досвід впровадження дистанційного курсу для організації самостійної роботи студентів з математичного аналізу / Ю. В. Ботузова // Інформ. технології в освіті. – 2017. – № 3. – С. 61–73.

Ж73466/2017/3

 

142. Бугайчук К. Л. Активна оцінка в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 19 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 196–200. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1361.

 

143. Бугайчук К. Л. Гейміфікація у навчанні: сутність, переваги, недоліки [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Дистанційна освіта України 2015 : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19–20 листоп. 2015 р.). – Харків : ХАДІ, 2015. – C. 39–43. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1319.

 

144. Бугайчук К. Л. Мікронавчання : поняття, особливості, переваги [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 20–21 квіт. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 28. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2690.

 

145. Бугайчук К. Л. Теоретичні та практичні аспекти створення і використання відео при проектуванні дистанційних курсів / К. Л. Бугайчук // Дистанційне навчання : старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14–15 трав. 2015 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 103–108. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1297.

 

146. Букач А. Сервіси Google в дистанційному навчанні / Антоніна Букач // Інформатика. – 2015. – № 5. – С. 13–31 ; № 6. – С. 15–30 ; № 7. – С. 22–29 ; № 9. – С. 17–28.

 

147. Буркіна Н. В. Самореалізація викладача вищого навчального закладу і дистанційне навчання / Н. В. Буркіна, Н. М. Лосєва // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2010. – № 4. – С. 39–41.

Ж15998/2010/4

 

148. Бурковська Л. Д. Дослідження стану готовності майбутніх учителів до дистанційного навчання / Л. Д. Бурковська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – Вип. 25. – С. 152–155.

Ж70151/2005/25

 

149. Василене О. Н. Дистанционное обучение иностранным языкам / О. Н. Василене // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 206–212.

 

150. Васильєва Л. Дистанційне навчання сольфеджіо і теорії музики в Україні: огляд Internet-джерел [Електронний ресурс] / Л. Васильєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 2. – С. 192–204. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2017_2_20.

 

151. Верба С. М. Впровадження сучасних методів навчання державних службовців із застосуванням європейських стандартів для професіоналізації державної служби України / С. М. Верба // Наук. пр. / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Києво-Могилян. акад. Серія: Державне управління. – 2010. – Т. 130, вип. 117. – С. 71–73. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2010_130_117_15.

 

152. Весельська Ю. Дистанційна підтримка навчального процесу для учнів молодшої школи / Ю. Весельська, С. С. Жуковський // Наук. пошук молодих дослідників : [зб. наук. пр.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. VI. – С. 17–19.

 

153. Використання технологій дистанційного навчання під час карантину [Електронний ресурс] // Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти : [портал]. – URL: http://roippo.org.ua/activities/recomendation.php.

 

154. Відкрита освіта: новітні технології у навчальному процесі та освітньому менеджменті як засіб інтенсифікації розвитку освітньо-наукової системи України [Електронний ресурс] : аналіт. зап. // Нац. ін-т стратег. дослідж.: гуманітар. розвиток : [офіц. портал]. – 2012. – URL: http://www.niss.gov.ua/articles/721/.

 

155. Вітюк А. В. Метод проектів у дистанційному навчанні вищої математики [Електронний ресурс] / А. В. Вітюк, Н. В. Нужная // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – № 3. – С. 41–46. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3(2)__9.

 

156. Владимирська Є. Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість / Є. Ю. Владимирська // Проблеми освіти : наук. метод. зб. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 78–83.

 

157. Владимирская Е. Ю. Особенности управления качеством дистанционного обучения / Е. Ю. Владимирская // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24–25 трав. 2005 р.). – Київ : Європ. ун-т, 2007. – С. 211–214.

 

158. Власенко Н. О. Дистанційне навчання: Україна і світ [Електронний ресурс] / Н. О. Власенко, В. М. Помогайбо // Естетика і етика педагогічної дії. – 2019. – Вип. 20. – С. 29–37. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2019_20_5.

 

159. Власенко Л. В. Переваги та недоліки дистанційного навчання / Л. В. Власенко // Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності : зб. наук. пр. – Дрогобич : Ред.-вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2013. – С. 224–228.

Ва772416

 

160. Вовдюк Л. В. Дистанційне навчання / Л. В. Вовдюк // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 3. – С. 16–17.

Ж24482/2018/3

 

161. Войтович І. С. Особливості використання Google Classroom для організації дистанційного навчання студентів / І. С. Войтович, Ю. С. Трофименко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп'ютерно-орієнт. системи навчання. – 2018. – № 20. – С. 39–43.

Ж72786:С.2/2018/20

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2018_20_8.

 

162. Войтович Н. Технологія дистанційного навчання у підготовці кваліфікованих робітників / Н. Войтович, А. Найдьонова // Проф.-техн. освіта. – 2017. – № 3. – С. 15–17.

 

163. Волкова Н. П. Дистанційне навчання і форми взаємодії у системі «викладач-студент» / Н. П. Волкова // Проф.-пед. комунікація : навч. посіб. – Київ : Академія, 2006. – С. 201–206. – (Серія «Альма-матер»). – Бібліогр.: с. 253–255.

Ва717281

 

164. Волобуєва Т. Когнітивний, операційний, мотиваційний? Готовність педагога до виконання функцій тьютора у дистанційному навчанні / Тетяна Волобуєва // Упр. освітою. – 2012. – № 9. – С. 6–9.

 

165. Воловник О. І. Застосування технологій дистанційного навчання для організації ефективного навчального процесу у вищій школі / І. О. Воловник, В. О. Надточій // Нові технології навчання: наук. метод. зб. – Київ, 2010. – Вип. 63, ч. 1. – С. 55–61.

Ж68356/2010/63; Ч.1

 

166. Ворожбянова К. Дистанційне навчання. Нове бачення роботи з підлітками XXI ст. / Катерина Ворожбянова // Завуч. – 2014. – № 11. – С. 29–32.

 

167. Воронкін О. С. Організація діяльності тьютора в системі дистанційного навчання вищого навчального закладу / О. С. Воронкін // Інформ. технології в освіті. – 2016. – № 1. – С. 177–191.

Ж73466/2016/1

 

168. Воронкін О. Проблеми реєстрації та сучасний стан захисту авторського права на електронні навчальні видання в системі дистанційної освіти України / Олексій Воронкін, Юлія Турко // Інформатика. – 2011. – № 5. – С. 9–12.

 

169. Впроваджувати дистанційку в школі можна без погодження з Міністерством // Освіта України. – 2015. – 14 верес. – С. 9.

 

170. Габрусєв В. Дистанційне навчання – це просто / В. Габрусєв // Інформатика. – 2011. – № 2 (січень). – С. 3–11.

 

171. Гаврілова Л. Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні [Електронний ресурс] / Людмила Гаврілова, Юлія Катасонова ; ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т» (м. Слов’янськ), Каф. теорії і практики початк. освіти // Освітологічний дискурс. – 2017. – № 1–2. – С. 168–182. – URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/433/362.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2017_1-2_16

 

172. Гавриленко К. М. Вимоги до професійного дистанційного навчання / К. М. Гавриленко // Зб. наук. пр. ХДУ. Серія: Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2019. – № 89. – С. 56–60.

 

173. Гаврильєва К. Г. Дистанційна освіта у ВНЗ: переваги й недоліки [Електронний ресурс] / К. Г. Гаврильєва, С. М. Ефендієва ; Каф. інозем. мов з лат. мовою та мед. термінологією УМСА. – 2020. – 2 с. – URL: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/14476/1/Havrylieva%20_K_H_Dystantsiina_osvita.pdf.

 

174. Галецький С. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / Сергій Галецький, Тетяна Галецька // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – 2018. – Вип. 1. – С. 54–62. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2018_1_8.

 

175. Галій Л. В. Впровадження дистанційної форми навчання в систему післядипломної освіти: проблемні питання сьогодення [Електронний ресурс] / Л. В. Галій, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко [та ін.] // Проблеми безперервної мед. освіти та науки. – 2019. – № 3. – С. 14–20. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2019_3_5.

 

176. Галузінська М. Дистанційне управління процесом самоосвіти : [дистанційне навчання для підвищення кваліфікації учителів] / М. Галузінська // Завуч. – 2011. – № 11 (квітень). – С. 3–4.

 

177. Галущак М. О. Психологічні особливості дистанційного навчання як технології у безперервній освіті / М. О. Галущак // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Спец. вип. – Київ : [НІЧЛАВА], 2003. – C. 131–136.

 

178. Гарбуза Т. Основні функції тьютора у процесі дистанційного навчання іноземної мови студентів ВНЗ Великої Британії / Тетяна Гарбуза // Рід. шк. – 2011. – № 3. – С. 69–72.

Ж22469/2011/3

 

179. Гарна С. Інтерактивний плакат як один із засобів дистанційного навчання зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / С. Гарна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. – 2017. – Вип. 5. – С. 234–242. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2017_5_31.

 

180. Гахович С. В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / С. В. Гахович, Т. В. Савченко // Зб. наук. пр. Військ. Ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2017. – Вип. 56. – С. 210–116. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2017_56_27.

 

181. Гевко І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній концепції дистанційного навчання [Електронний ресурс] / І. Гевко, О. Невмержицька // Молодь і ринок. – 2019. – № 2. – С. 41–45. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_2_9.

 

182. Гейко Ю. В. Використання педагогічної платформи DOCEBO в аудиторних, дистанційних і змішаних курсах: [інформатизація освіти] / Ю. В. Гейко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 2. – С. 20–24.

Ж15998/2011/2

 

183. Гладка І. А. Особливості використання програмного забезпечення при дистанційному навчанні студентів в процесі вивчення іноземних мов [Електронний ресурс] / І. А. Гладка // Наук. зап. / Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 140. – С. 43–49. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2018_140_8.

 

184. Гнєдкова О. О. Використання дистанційного навчання під час контролю знань самостійної роботи студентів мовних спеціальностей ВНЗ [Електронний ресурс] / О. О. Гнєдкова // Пед. альм. – 2016. – Вип. 30. – С. 97–105. – URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7424.

 

185. Гнєдкова О. О. Дистанційні технології навчання у організації контролю знань самостійної роботи студентів мовних спеціальностей ВНЗ [Електронний ресурс] / О. О. Гнєдкова // SWorld International periodic scientific journal : наук. пр. – Иваново : Науч. мир, 2016. – Вип. 2. – С. 88–95. – URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7416.

 

186. Гнєдкова О. О. Експериментальна перевірка ефективності контролю знань майбутніх учителів англійської мови з використанням дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. О. Гнєдкова // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – Київ : Міленіум, 2016. – Вип. 259. – C. 54–65. – URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7425.

 

187. Гнєдкова О. О. Модель організації контролю знань майбутніх учителів англійської мови з використанням дистанційного навчання / О. О. Гнєдкова // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 74(3). – С. 167–175.

 

188. Гнєдкова О. О. Проектування моделі мобільного навчання у системі дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет» [Електронний ресурс] / О. О. Гнєдкова, В. В. Лякутін // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 24. – С. 107–118. – URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7431.

 

189. Головіна О. Дистанційне навчання в 3–4 класах : інструкції, приклади уроків та комунікації з батьками [Електронний ресурс] / Ольга Головіна // Нова укр. шк. – 2020. – 7 квіт. – URL: https://nus.org.ua/articles/dystantsijne-navchannya-v-3-4-klasi-instruktsiyi-pryklady-urokiv-ta-komunikatsiyi-z-batkamy/.

 

190. Гончарова Н. В. Використання інструментарію дистанційного навчання на уроках української мови: діяльнісний аспект / Н. В. Гончарова // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2013. – № 26. – С. 2–4.

Ж24594/2013/26

 

191. Горбатюк Р. М. Експериментальна модель дистанційного навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі / Р. М. Горбатюк, Л. М. Романишина // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 69–75.

 

192. Горбатюк Р. Організація дистанційного навчання майбутніх учителів початкової освіти на основі хмарних технологій [Електронний ресурс] / Р. Горбатюк, О. Потапчук // Вісн. Нац. акад. держ. прикордон. служби України : електрон. наук. фах. вид. Серія: Педагогіка. – 2016. – Вип. 6. – 10 с. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_5.

 

193. Горевич Н. П. Очно-дистанційна форма навчання / Н. П. Горевич // Упр. школою. – 2013. – № 10/12. – С. 36–39.

Ж24640/2013/10-12

 

194. Гриневич Л. Освіта після пандемії. Частина 2. Тренди майбутнього шкільної освіти [Електронний ресурс] / Лілія Гриневич // Нова укр. шк. – 2020. – 28 квіт. – URL: https://nus.org.ua/view/osvita-pislya-pandemiyi-chastyna2-trendy-majbutnogo-shkilnoyi-osvity.

 

195. Гудирева О. М. Сучасні аспекти дистанційної освіти / О. М. Гудирева // Тавр. наук. вісн. : зб. наук. пр. – Херсон, 2006. – Вип. 45. – С. 152–169.

Ж69225/2006/45

 

196. Дацун Н. М. Колаборативні моделі в дистанційній університетській освіті / Н. М. Дацун // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – Київ, 2000. – Вип. 27. – С. 85–94.

 

197. Дериглазов Л. В. Моделі дистанційного навчання в Національній академії статистики, обліку та аудиту [Електронний ресурс] / Л. В. Дериглазов, В. М. Кухаренко, Л. П. Перхун, Н. М. Товмаченко // Наук. вісн. Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – 2017. – № 3. – С. 79–90. – Англ. мовою. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2017_3_12.

 

198. Дистанційна освіта [Електронний ресурс] // Вища освіта : інформ.-аналіт. портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. – URL: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro.

 

199. Дистанційне навчання [Електронний ресурс] // Вища освіта : інформ.-аналіт. портал про вищ. освіту в Україні та за кордоном. – URL: http://vnz.org.ua/dystantsijna-osvita/pro.

 

200. Дистанційне навчання – нові можливості [Електронний ресурс] // Національний університет біоресурсів і природокористування України : [портал]. – URL: http://nubip.edu.ua/node/992.

 

201. Дистанційне навчання у ХХІ столітті : наук. доп. на міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 9–10 жовтня 2000 року / ред. М. Долішній // Соц.-економ. проблеми сучас. періоду України : зб. наук. пр. – Львів, 2001. – Вип. 27. – 204 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Ж69299/2001/27

 

202. Дистанційне навчання: як зацікавити учнів – поради від учительки [Електронний ресурс] / Алла Євтушенко // Нова укр. шк. – 2020. – 3 трав. – URL: https://nus.org.ua/articles/dystantsine-navchannya-yakzatsikavyty-uchniv-porady-vid-uchytelky/.

 

203. Дистанційно й інноваційно // Освіта України. – 2017. – № 21 (29 трав.). – С. 3.

 

204. Євтушенко Н. І. Дистанційне навчання в школі / Н. І. Євтушенко // Пед. майстерня. – 2012. – № 4. – С. 2–7.

Ж100502/2012/4

 

205. Жалдак М. І. Дистанційний курс «Теорія ймовірностей і математична статистика» / М. І. Жалдак, Ю. П. Біляй // Комп'ютер у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. – Київ : Фенікс, 2016. – № 6. – С. 44–47.

Ж15998/2016/6

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2016_6_10.

Описується дистанційний курс, розроблений для студентів та аспірантів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів з метою підтримки як денної, так і заочної форм навчання.

 

206. Жалдак М. Теорія і практика створення та використання дистанційного курсу теорії ймовірностей і математичної статистики для майбутніх учителів / М. Жалдак, Г. Михалін, Ю. Біляй // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп’ютерно-орієнт. системи навчання. – 2009. – Вип. 7. – С. 11–23.

Ж72786:С.2/2009/7

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/410.

 

207. Жарікова Л. Дистанційні види роботи з обдарованими дітьми з компонентом змагання / Людмила Жарікова // Інозем. мови в шк. України. – 2015. – № 2. – С. 11–14.

Ж24329/2015/2

 

208. Жгут О. А. Дистанційна освіта як один із напрямків формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / О. А. Жгут, Л. В. Чернобровкіна // Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 11–12 трав. 2011 р. – Житомир : ІОД, 2011. – С. 124–128.

 

209. Жесан Р. В. Особливості створення дистанційних курсів у вищих навчальних закладах / Р. В. Жесан, Т. М. Котенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2008. – № 18(157). – С. 32–40.

Ж69372/2008/18

 

210. Жовтоніжко І. М. Вибір методичних підходів для дистанційного навчання природничих дисциплін в умовах закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / І. М. Жовтоніжко, Є. Н. Бабакішієва // Фіз.-мат. освіта. – 2019. – Вип. 3. – С. 66–70. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2019_3_12.

 

211. Журибеда О. Системи дистанційної освіти / Оксана Журибеда // Інформатика. – 2014. – № 21. – С. 21–25.

 

212. Жуковський В. Особливості сучасного дистанційного навчання : потенціал та нові можливості використання [Електронний ресурс] / В. Жуковський, С. Галецький // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 2018. – Вип. 6. – С. 154–165. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2018_6_15.

 

213. Журавська Н. С. Дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу та Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Н. С. Журавська // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 233. – С. 101–106. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_233_17.

 

214. Заболотний В. Ф. Можливості забезпечення організації діалогу в системі дистанційного навчання / В. Ф. Заболотний, М. О. Моклюк, М. І. Шут // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2005. – № 30. – С. 98–101.

Ж71858/2005/30

 

215. Заболоцький А. Використання технологій дистанційного навчання в організації роботи студентів денної форми навчання / Антон Заболоцький // Вища шк. – 2015. – № 4/5. – С. 60–64.

Ж23773/2015/4-5

 

216. Заболоцький, А. Ю. Дистанційне навчання у вищій школі для людей з особливими потребами [Електронний ресурс] / А. Ю. Заболоцький, Н. С. Кочева // Молодий вчен. – 2016. – № 12. – С. 429–432. – URL: http://nbuv.іgov.ua/UJRN/molv_2016_12_106.

 

217. Заболоцький, А. Ю. Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України [Електронний ресурс] / А. Ю. Заболоцький // Вісн. Дніпропетров. ун-ту ім. А. Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 19–23. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_2_4.

 

218. Заболоцький, А. Ю. Моделювання системи дистанційного навчання ВНЗ [Електронний ресурс] / А. Ю. Заболоцький // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : Ткачук О.В., 2016. – Вип. 1. – С. 94–99. – URL: http://pedagogy.bdpu.org/wp-content/uploads/2016/10/17-4.pdf.

 

219. Завадський Ю. Р. До питань упровадження дистанційного навчання та ролі оцінного фрейму / Ю. Завадський, О. Дудін // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 159–165.

 

220. Загуменна В. Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі / В. Загуменна, Т. Гранчак // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 45–47.

Ж15184/2017/6

 

221. Залевський С. В. До питання застосування способів дистанційного навчання для проведення контролю графічних робіт студентів [Електронний ресурс] / С. В. Залевський, І. Д. Пелеванюк // Сучас. проблеми моделювання. – 2019. – Вип. 15. – С. 80–85. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cpm_2019_15_13.

 

222. Замороцька В. В. Дистанційне навчання у формуванні інструментальновиконавської компетентності майбутніх учителів музики [Електронний ресурс] / В. В. Замороцька // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2019. – Вип. 2. – С. 70–74. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2019_2_14.

 

223. Зарицька О. Л. Комп’ютерні тести з інформатики в системі дистанційного навчання / О. Л. Зарицька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2006. – Вип. 29. – С. 76–80.

Ж70151/2006/29

 

224. Зарицька О. Л. Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики / О. Л. Зарицька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2004. – Вип. 19. – С. 113–117.

Ж70151/2004/19

 

225. Зарицька О. Л. Планування та проектування дистанційного курсу «Бази даних та інформаційні системи» / О. Л. Зарицька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2009. – Вип. 47. – С. 121–125.

Ж70151/2009/47

 

226. Зарицька О. Л. Наукові засади добору змісту навчального матеріалу при створенні модульної структури дистанційного курсу «Бази даних та інформаційні системи» / О. Л. Зарицька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2010. – Вип. 53. – С. 115–120.

Ж70151/2010/53

 

227. Зозуля С. В. Дистанційне навчання / С. В. Зозуля // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2010. – № 3. – С. 25–28.

Ж15998/2010/3

 

228. Зозуля С. Досвід організації дистанційного навчання / С. Зозуля // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2010. – № 3. – С. 57–65.

Ж25516/2010/3

 

229. Ібрагімов Т. Про дидактичні умови професійної підготовки викладача вищої школи до діяльності в системі дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Т. Ібрагімов, Г. Iбрагімова // Проблеми підготовки сучас. вчителя. – 2012. – № 5. – С. 41–46. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2012_5(2)__8.pdf.

 

230. Іваненко Л. О. Роль викладача в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / Л. О. Іваненко // Наук. зап. каф. педагогіки. – 2016. – Вип. 39. – С. 87–92. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2016_39_16.

 

231. Іванів О. В. З досвіду роботи з дистанційним курсом для ад’юнктів / О. В. Іванів // Наук. зап. / НУ «Остроз. акад.». Серія: Філологічна. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2009. – Вип. 11. – С. 558–562.

 

232. Інформаційно-аналітична довідка про результати опитування щодо стану використання технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти України [Електронний ресурс] // Держ. служба якості освіти України [офіц. портал]. – Дата звернення 13.07.2021 р. – URL: https://www.sqe.gov.ua/images/materials/.

 

233. Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій [Електронний ресурс] / М. І. Цюцюра, М. Б. Кулеба, В. В. Гоц, Т. О. Лященко // Упр. розвитком склад. систем. – 2019. – Вип. 38. – С. 111–116. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_38_19.

 

234. Ісичко Л. В. Елементи дистанційної технології в організації самостійної роботи студентів при вивченні фізики у вищій школі / Л. В. Ісичко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 194–197.

 

235. Іщенко Т. Д. Можливість використання елементів дистанційної освіти у вищій школі при денній формі навчання / Т. Д. Іщенко, О. А. Тітова. // Проблеми освіти. – Київ, 2003. – Вип. 30. – С. 21–24.

 

236. Іщенко Т. Д. Особливості організації дистанційного навчання в аграрній освіті / Д. Іщенко, В. В. Ільїн, М. М. Пастушенко // Наука і методика. – Київ : Аграр. освіта, 2005. – Вип. 3. – С. 67–73.

 

237. Кабак В. В. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в процес підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ [Електронний ресурс] / В. В. Кабак // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 72 (2). – С. 144–148.

 

238. Кадемія М. Ю. Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія, В. О. Уманець // Відкрите освіт. е-середовище сучас. ун-ту. – 2016. – № 2. – С. 192–198. – URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/45/85.

 

239. Капінус О. Л. Використання комп’ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Л. Капінус, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. – 2012. – 14 с. – URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN18/12kolmuv.pdf.

 

240. Карполенкова І. В. Дистанційне навчання: переваги та недоліки / І. В. Карполенкова // Фізика в шк. України. – 2012. – № 8: квіт. – Вкладка.

Ж24584/2012/8

 

241. Карпук В. Особливості дистанційного навчання державних службовців [Електронний ресурс] / В. Карпук // Наук. вісн. «Демократичне врядування». – 2008. – Вип. 1. – 7 с. – URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/V.%20Karpuk.pdf.

 

242. Касаткін Д. Ю. Порівняльна оцінка систем дистанційного навчання / Д. Ю. Касаткін // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – Київ, 2011. – Вип. 159, Ч. 3. – С. 353–372.

 

243. Кирилов Ю. С. Технології дистанційного навчання в системі управління підготовкою майбутніх менеджерів / Ю. С. Кирилов, Т. І. Туркот, І. В. Осадчук // Вісн. Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 93–96.

 

244. Кирилова Н. А. Дистанційне навчання дітей з обмеженими можливостями / Н. А. Кирилова // Пед. майстерня. – 2013. – № 2. – С. 23–25.

 

245. Кияшко О. Дистанційне навчання іноземним мовам / О. Кіяшко // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 2. – С. 187–193.

 

246. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 38–41.

 

247. Кльоц І. Використання елементів дистанційного навчання хімії / Ірина Кльоц // Хімія. – Київ : Шк. світ, 2016. – № 1. – С. 15–17.

 

248. Кобаль М. В. Технології дистанційного навчання в освітньому процесі України: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / М. В. Кобаль // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – № 7. – С. 160–174. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(2)__23.

 

249. Коберник І. 10 лайфхаків для вчителів і порада батькам – вчителька математики про дистанційне навчання [Електронний ресурс] / Іванна Коберник // Нова укр. шк. – 2020. – 8 квіт. – URL: https://nus.org.ua/articles/10-lajfhakiv-dlya-vchyteliv-iporada-batkam-vchytelka-matematyky-pro-dystantsijnenavchannya/.

 

250. Коваленко О. Архітектура модульних систем дистанційного навчання / О. Коваленко // Актуал. проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С. 172–176.

 

251. Коваль М. Електронне дистанційне і комбіноване навчання у львівських вищих освітніх закладах / М. Коваль, Б. Шуневич // Педагогіка і психологія профес. освіти : наук.-метод. журн. – 2006. – № 1. – С. 199–203.

 

252. Ковальчук Д. А. Засоби дистанційного навчання у коледжі / Д. А. Ковальчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 1. – С. 34–36.

Ж15998/2007/1

 

253. Козлакова Г. О. Зміна діяльнісної парадигми викладача при дистанційному навчанні / Г. О. Козлакова // Вища освіта України. – 2003. – № 4. – С. 91–95.

Ж23569/2003/4

 

254. Колодій Р. С. Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі MOODLE / Р. С. Колодій // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2013. – № 775. – С. 63–68.

Ж29409:А/2013/775

 

255. Колос К. Р. Психолого-педагогічні передумови розвитку професійних компетентностей учителів в умовах дистанційного навчання / К. Р. Колос // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – Вип. 55. – С. 112–115.

Ж70151/2011/55

 

256. Коношевич Т. Дистанційне навчання: від теорії до практики / Тетяна Коношевич // Проф.-техн. освіта. – 2018. – № 2. – С. 25–30.

 

257. Коровайченко Ю. Дистанційне навчання – це сучасно / Ю. Коровайченко, А. Васильєв // Освіта України. – 2013. – № 24 (17 черв.). – С. 6.

 

258. Коровайченко Ю. М. Фактори нормативного забезпечення дистанційної освіти / Ю. М. Коровайченко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – Київ, 2001. – Вип. 30. – С. 3–8.

 

259. Коршенко В. А. Використання системи дистанційного навчання Moodle для професійної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації сил охорони правопорядку України [Електронний ресурс] / В. А. Коршенко // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14–15 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 97–98. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3785.

 

260. Костриба О. В. Дистанційне навчання як засіб самоосвіти вчителів інформатики / О. В. Костриба // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2007. – № 8. – С. 34–35.

Ж15998/2007/8

 

261. Котлярова В. Ю. Дистанційне навчання англійської мови студентів педагогічного ВУЗу [Електронний ресурс] / В. Ю. Котлярова, М. В. Ткач // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 10. – С. 124–130. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_10_20.

 

262. Кочубей Т. «Дистанційне навчання – не данина моді, а гостра необхідність» / Т. Кочубей // Уряд. кур’єр. – 2013. – № 105 (13 черв.). – С. 20.

 

263. Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання / Ю. Кравченко // Вища шк. – 2015. – № 4/5. – С. 76–86.

Ж23773/2015/4-5

 

264. Кравченко О. І. Моделі дистанційного навчання для підготовки військових фахівців в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Кравченко, М. П. Віхтюк // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2017. – Вип. 55. – С. 208–215. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2017_55_27.

 

265. Кравчинська Т. С. Особливості управління освітнім процесом за дистанційною формою навчання [Електронний ресурс] / Т. С. Кравчинська // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 75 (2). – С. 120–124. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__25.

 

266. Кравцов Г. М. Мультимедійний редактор віртуальної фізичної лабораторії в системі дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет» / Г. М. Кравцов, А. С. Баєв, О. І. Лемещук, В. В. Орлов // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 4. – С. 63–79.

Ж73466/2017/4

 

267. Кравцова Л. В. Аналіз ефективності системи дистанційного навчання в процесі перевірки компетенцій / Л. В. Кравцова, Т. В. Зайцева, Н. Г. Камінська // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. – 2017. – № 3. – С. 74–85.

Ж73466/2017/3

 

268. Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства / В. Кремень // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. : наук.-метод. журн. – 2006. – № 6. – С. 5–9.

Ж25516/2006/6

 

269. Кремінський Б. Г. Дистанційне навчання як педагогічна технологія : переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Б. Г. Кремінський // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 146. – С. 148–151. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_146_35.

 

270. Крехелєва О. В. Дистанційна освіта в школі / Крехелєва О. В. // Історія та правознавство : наук.-метод. журн. – 2011. – № 8. – С. 2.

Ж24592/2011/8

 

271. Крылова Т. В. Проблемы дистанционного обучения математике / Т. В. Крылова, Е. М. Гулеша // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Проблеми математичної освіти» (ПМО–2005), м. Черкаси. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 258–259.

 

272. Кудін А. Дистанційне навчання в Національному педагогічному університеті / А. Кудін // Освіта України. – 2003. – № 5. – С. 5.

 

273. Кудіна Т. Розвиток дистанційних форм навчання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / Т. Кудіна // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2015. – № 4–5. – С. 100–108. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2015_4-5_14.

 

274. Кузіков Б. О. Підходи до оцінки ефективності адаптивної системи дистанційного навчання / Б. О. Кузіков // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Суми, 2013. – № 3. – С. 67–74.

 

275. Кузьмінська О. Г. Дистанційні технології навчання в системі неперервної освіти / О. Г. Кузьмінська, Н. В. Михайлова // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2011.– № 2. – С. 40–43.

Ж15998/2011/2

 

276. Кузнєцова І. Шлях до перемог: побудова та реалізація індивідуального освітнього маршруту учнів засобами інтерактивних та дистанційних технологій / Ірина Кузнєцова // Інформатика в шк. – 2013. – № 13. – С. 3–34.

 

277. Кулєшов С. О. Вдосконалення дистанційної освіти у вищому навчальному закладі України [Електронний ресурс] / Сергій Олександрович Кулєшов; Каф. інозем. мов Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. – Мелітополь, 2018. – 5 с. – URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5509/1/1.pdf.

 

278. Купновицька І. Г. Дистанційна форма навчання, як один із методів підвищення мотивації навчання студентами заочної форми підготовки [Електронний ресурс] / І. Г. Купновицька, В. І. Клименко, І. П. Фітковська, С. М. Калугіна, Р. І. Белегай, О. І. Данилюк, М. П. Вівчаренко // Прикарпат. вісн. НТШ. Пульс. – 2019. – № 6. – С. 73–79. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_pul_2019_6_11.

 

279. Курбатов С. Дистанційна освіта як сутнісна складова інноваційної діяльності сучасного університету / С. Курбатов // Філософія освіти. – 2011. – № 1–2. – С. 305–312.

 

280. Курман Т. В. Дистанційне навчання в Україні: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Т. В. Курман // Інформаційні та інноваційні технології в забезпеченні й організації освітнього процесу : тези доп. і наук. повідомл. учасників ІХ конф. шк. пед. майстерності Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 30–32. – URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11534/1/Kurman.pdf.

 

281. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання школярів / В. М. Кухаренко // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2006. – № 4. – С. 23–26.

Ж15998/2006/4

 

282. Кухаренко В. М. Експеримент «Дистанційне навчання для середньої школи» / В. М. Кухаренко // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2007. – № 5. – С. 28–31.

Ж15998/2007/5

 

283. Кухаренко В. М. Методологічні аспекти дистанційного навчання / В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко // Вісн. Акад. дистанц. освіти. – Київ : Міленіум. – 2003. – № 1. – С. 16–21.

 

284. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистанційного навчання [Електронний ресурс] / В. М. Кухаренко ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут». – 14 с. – URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/krio/UDK-371.pdf.

Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» створила навчально-методичний комплекс дистанційного навчання, що складається з п’яти модулів: «Основи дистанційного навчання», «Проектування дистанційного курсу», «Інформаційні матеріали дистанційного курсу», «Контроль у дистанційному навчанні» та «Практикум тьютора».

 

285. Кухаренко В. М. Про систему дистанційного навчання у відкритому дистанційному курсі / В. М. Кухаренко // Інформаційні технології в освіті. – 2012. – Вип. 11. – С. 32–42. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2012_11_6.

 

286. Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання / В. М. Кухаренко // Інформ. технології в освіті. – 2015. – № 24. – С. 53–67.

 

287. Кухаренко В. М. Соціальні сервіси у дистанційному навчанні школярів / В. М. Кухаренко // Вісн. післядипломної освіти. – 2011. – Вип. 5. – С. 80–87. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2011_5_13.

 

288. Кучай О. В. Особливості дистанційного навчання у вищій школі [Електронний ресурс] / О. В. Кучай // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – № 4. – С. 292–294. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_4_56 22.

 

289. Кучай О. В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Кучай, S. Kunikowski // Наук. зап. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 163. – С. 74–76. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_163_16.

 

290. Кучай О. В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Кучай // Наук. зап. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 166. – С. 126–129. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_166_30.

 

291. Кучеренко Н. Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти : філософсько-правовий вимір [Електронний ресурс] / Н. Кучеренко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Юридичні науки. – 2018. – Вип. 20. – С. 34–40. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2018_20_8.

 

292. Кучерявий О. Дистанційне навчання в системі вищої освіти в галузі фізичної культури та спорту / О. Кучерявий // Теор. і метод. фіз. виховання і спорту : наук.-теорет. журн. – 2018. – № 3. – С. 120–126.

Ж16967/2018/3

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2018_3_20.

 

293. Лаврик Т. В. Дистанційне навчання: іст. аспект / Т. В. Лаврик // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : Видав. від. НМетАУ, 2008. – Вип. 7, т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 15–19.

 

294. Лавриченко Н. М. Дистанційне навчання іноземних мов в Україні : проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Лавриченко, Н. А. Шарамко // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 3. – С. 26–32. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2018_3_5.

 

295. Лапінський В. В. Освіта та INTERNET / В. В. Лапінський, Каріна Етрела-Льопіс // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 1999. – № 1. – С. 18–22.

Ж15998/1999/1

 

296. Лапшина І. С. Адаптивні підходи до моделювання освітніх процесів у системі дистанційного навчання / І. С. Лапшина // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2012. – № 6. – С. 42–47.

Ж15998/2012/6

 

297. Лесик О.Ю. Аналіз принципів, методів та технологій дистанційної освіти / О. Ю. Лесик, І. В. Шерепа // Інфокомунікації – сучасність та майбутнє : матеріали 6-ої Міжнар. наук-практ. конф., 27–28 жовтня 2016 р., Одеса. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2016. – Ч. 2. – С. 39–40.

 

298. Літвінова Т. Дистанційне навчання в школі на платформі Moodle: крок у нікуди чи інструмент формування особистості ХХІ століття? / Т. Літвінова, О. Янченко // Сучас. шк. України. – 2015. – № 9. – С. 19–23.

 

299. Логінова Н. І. Використання технологій дистанційного навчання в традиційному навчальному процесі [Електронний ресурс] / Н. І. Логінова // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півден. наук. центру АПН України. – Одеса, 2004. – № 4–5. – С. 181–185. – URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2070/Loginova%20Vikoristannya.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

300. Лукін В. Є. Взаємозв’язок та взаємозалежність понять «дистанційна освіта» та «дистанційне навчання» / В. Є. Лукін, А. А. Каленський, В. В. Вишняков // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – [Київ], 2010. – № 61. – С. 35–38.

 

301. Ляхоцька Л. Л. Дистанційне навчання в європейській кредитнотрансферній системі / [Л. Л. Ляхоцька, О. М. Самойленко] // Науково-методичні засади кредитно-модульної організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання : навч. посіб. – Київ : Пед. думка, 2012. – С. 118–148.

 

302. Ляхоцька Л. Л. Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: технології дистанційного навчання / Л. Л. Ляхоцька // Освіта та педагогічна наука = Education and Ped. Sciences. – Луганськ, 2014. – № 1. – С. 5–13.

Ж24028/2014/1

 

303. Ляшенко І. В. Перспективи розвитку дистанційного навчання у вищій школі [Електронний ресурс] / Каф. гуманітар. дисциплін Сум. філії Харків. нац. ун-ту внутріш. справ ; І. В. Ляшенко // Народна освіта : електрон. наук.-фах. вид. – 2015. – Вип. 1. – URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2682.

 

304. Мазур М. П. Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчальних дисциплін для дистанційного навчання / М. П. Мазур, С. С. Петровський, М. Л. Яновський // Інформ. технології в освіті. – 2010. – № 7 : спец. вип. присвяч. наук. результатам викон. Держ. прогр. «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» у 2006–2010 рр. – С. 40–46.

Ж73466/2010/7

 

305. Маклаков Г. Ю. Проблеми дистанційного навчання / Г. Ю. Маклаков // Інформатика та інформ. технології в начальних закладах. – 2008. – № 1. – С. 102–103.

 

306. Маковецька Н. В. Можливості застосування дистанційного навчання у підготовці фахівців галузі туризму та готельно-ресторанної справи / Н. В. Маковецька, О. Є. Конох // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 80. – С. 178–182.

 

307. Макогончук Н. Переваги дистанційного навчання та інформаційних технологій у вищій освіті [Електронний ресурс] / Наталія Макогончук ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2021. – 5 с. – URL: https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/pdf.

 

308. Малиновська О. Л. Деякі історичні та теоретичні аспекти дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. Л. Малиновська, С. Р. Масон, О. А. Чаплик // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27. – С. 186–188. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27.

 

309. Малихін О. І знову про дистанційне навчання / О. Малихін, Я. Величко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : наук.-виробн. журн. – 2017. – № 7. – С. 11–13.

Ж14675:дод./2017/7

 

310. Малінко О. Дистанційна освіта: організаційна структура, психолого-педагогічні основи, фінансування і управління / О. Малінко // Директор шк., ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. – 2002. – № 6. – С. 38–45.

Ж22620/2002/6

 

311. Малярчук О. В. Акредитації програм дистанційного навчання як інноваційний компонент менеджменту освіти США / О. В. Малярчук // Вісн. Житомир. держ. ун-у ім. І. Франка. – Житомир, 2007. – Вип. 35. – С. 171–174.

Ж70151/2007/35

 

312. Малярчук О. В. Концептуальні теорії дистанційного навчання у світовій практиці / О. В. Малярчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка : наук. журн. – Житомир, 2008. – Вип. 37. – С. 178–181.

Ж70151/2008/37

 

313. Малярчук О. В. Розвиток дистанційної освіти в США (кінець ХХпочаток ХХІ століття) / О. В. Малярчук // Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору : [зб. наук. пр.]. – Київ ; Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 211–218.

Ва671678

 

314. Мартиненко О. Є. Система вправ для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх перекладачів в умовах дистанційного навчання / О. Є. Мартиненко // Інозем. мови : наук.-метод. журн. – 2017. – № 2. – С. 23–33.

Ж14803/2017/2

 

315. Машбиць Ю. І. Актуальні психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Ю. І. Машбиць, М. Л. Смульсон ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; Лаб. нових інформ. технологій навчання.– URL: http://psy-science.com.ua/PsInsUa.html.

 

316. Машбиць Ю. І. Психолого-педагогічне проектування системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Ю. І. Машбиць // Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології. – 2008. – Том 8. Вип. 5. –– URL: http://psy-science.com.ua/department/zbirnyk-2008/8.htm.

 

317. Мельничук І. М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання в сферу охорони здоров’я / І. М. Мельничук, С. О. Ястремська // Мед. освіта. – 2016. – № 3. – С. 17–20.

Ж16740/2016/3

 

318. Мельничук І. М. Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті [Електронний ресурс] / І. М. Мельничук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України // Молодий вчен. – 2017. – № 2: February. – С. 515–518. – URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/119.pdf.

Те саме [Електронний ресурс] – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_121.

У статті досліджено теоретичні питання сутності дистанційного навчання.

 

319. Мерленко І. М. Впровадження в практику навчально-наукової підготовки студентів-екологів технологій дистанційного навчання екології на основі локальних комп’ютерних мереж. / І. М. Мерленко, В. О. Фесюк // Тавр. наук. вісн. : зб. наук. пр. – Херсон, 2006. – Вип. 45. – С. 169–173.

Ж69225/2006/45

 

320. Мигович С. Огляд сучасного стану дистанційного навчання в Україні / С. Мигович, Н. Тверезовська // Наук. вісн. НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – Київ, 2011. – Вип. 159, Ч. 2. – С. 320–329.

 

321. Миколайчук Р. А. Застосування технологій дистанційного навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / Р. А. Миколайчук, А. І. Миколайчук // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 148. – С. 81–84. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_148_22.

 

322. Мирончук Н. М. Дистанційне навчання / Н. М. Мирончук, М. В. Левківський // Болонський процес і вища освіта України : метод. посіб. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 104–105.

 

323. Михайлова Ю. О. Основні принципи дистанційного навчання в системі підготовки кадрів для ОВС України [Електронний ресурс] / Ю. О. Михайлова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 269–273. – URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/686/osnovni_principi_distanciynogo_navchannya_v_sistemi_pidgotovki_kadriv_dlya_ovs_ukrayini.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

 

324. Мінько Л. Ю. Дистанційне навчання у післядипломній освіті лікарівінтернів / Л. Ю. Мінько // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісн. укр. мед. стоматолог. акад. – 2017. – Т. 17, вип. 2. – С. 299–302. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2017_17_2_68.

 

325. Молчанюк В. А. Теоретичні засади навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання [Електронний ресурс] / В. А. Молчанюк. // Наук. вісн. Донбасу. – 2016. – № 1–2. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2016_1-2_5.

 

326. Морзе Н. В. Використання нових інформаційних технологій при дистанційному навчанні / Н. В. Морзе, П. С. Ухань // Вісн. Акад. праці і соц. відносин : зб. наук. пр. – Київ : Курс, 1999. – № 1. – С. 128–139.

 

327. Морзе Н. В. Дистанційне навчання і технологія співробітництва / Н. В. Морзе // Інтернет – Освіта – Наука – 2002 : міжнар. конф. ІОН.– Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – Т. 1. – С. 138–140.

 

328. Морзе Н. В. Интерактивные методы в дистанционном обучении / Н. В. Морзе // Образование и виртуальность – 2002 : сб. науч. тр. 6-й Междунар. конф. УАДО. – Харьков ; Ялта : УАДО, 2002. – С. 307–314.

 

329. Морзе Н. В. Особливості організації навчального процесу учнів в системі дистанційного навчання / Н. В. Морзе // Наука і сучасність : зб. наук. пр. – Київ : Логос, 1999. – Вип. 2, ч. 4 : Педагогічні науки. – С. 64–71.

 

330. Морзе Н. В. Структура електронного навчального курсу на базі платформи дистанційного навчання / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2008. – № 5. – С.11–18.

Ж15998//2008/5

 

331. Морін С. В. Перспективи дистанційного навчання студентів-заочників / С. В. Морін, С. В. Малярчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – Вип. 20. – С. 97–99.

Ж70151/2005/20

 

332. Морозов В. В. Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності [Електронний ресурс] / В. В. Морозов, Т. М. Шелест, М. В. Проскурін, Г. В. Гусак // Упр. розвитком склад. систем. – 2019. – Вип. 37. – С. 144–152. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_37_25.

 

333. Моцар М. Дидактичні і технологічні основи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / М. Моцар // Освітній простір України. – 2015. – Вип. 6. – С. 173–180. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2015_6_30.

 

334. Муковіз О. П. Викладання «Інформаційних технологій навчання» у системі дистанційної освіти moodle / О. П. Муковіз // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2011. – № 3. – С. 19–21.

Ж15998/2011/3

 

335. Муковіз О. П. Особливості організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи / О. П. Муковіз // Гуманітар. вісн. Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 28. – Том 2. – С. 211–218.

 

336. Муковіз О. П. Підготовка викладача до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи / О. П. Муковіз // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2014. – № 6. – С. 26–30.

Ж15998/2014/6

 

337. Мусієнко О. Л. Дистанційне навчання у вищій школі : моделі і технології. В 7 т. / О. Л. Мусієнко, О. В. Зелінська // Наука в інформ. просторі: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 29–30 верес. 2011 р. – Донецьк : Біла К. О., 2011. – Т. 2: Історія. Філософія. – С. 66–72.

В353507/2

 

338. Навроцький О. І. Соціокультурні передумови й організаційні форми дистанційного навчання: західний досвід і перспективи вітчизняної вищої школи / О. І. Навроцький // Мультверсум. Філософ. альм. – Вип. 14. – 2004. – С. 192–198.

 

339. Навчальні заклади, які надають можливість навчатись віддалено [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Київ, 2021. – URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita/navchalni-zakladi-yakinadayut-mozhlivist-navchatis-viddaleno.

 

340. Навчальні матеріали для дистанційного навчання [Електронний ресурс] // Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : [офіц. портал]. – Хмельницький, 2019. – URL: https://hoippo.km.ua/?page_id=1409.

 

341. Навчання дітей вдома: практичні поради для вчителів від психологині Світлани Ройз [Електронний ресурс] // Нова укр. шк. / Зоя Звиняцьківська. – 2020. – 24 берез. – URL: https://nus.org.ua/articles/navchannya-vdoma-praktychniporady-dlya-vchyteliv-vid-psyhologyni-svitlany-rojz/.

 

342. Найкращі LMS 2020, і як обрати систему дистанційного навчання для вашого бізнесу [Електронний ресурс] // Evergreen : [офіц. портал]. – Дата публікації 25.01.2020. – URL: https://evergreens.com.ua/ua/articles/best-lms-2020.html.

 

343. Наливайко О. О. Дистанційне навчання : сутність та особливості [Електронний ресурс] / О. О. Наливайко // Пед. альм. – 2017. – Вип. 36. – С. 75–81. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_36_15.

 

344. Непомняща Т. Дистанційне навчання на уроках інформатики в середній школі / Тетяна Непомняща // Інформатика. – 2011. – № 33. – С. 10–20.

 

345. Нісімчук А. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у системі дистанційної освіти / А. Нісімчук, Н. Олексів // Наук. вісн. НАУ. – Київ, 2008. – Вип. 130. – С. 58–61.

 

346. Носкова М. В. Аналіз нормативно-правової бази забезпечення існування дистанційної форми навчання в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Носкова, М. В. Сардига // Молодий вчен. – 2019. – № 6. – С. 346–351. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6(2)__39.

 

347. Носкова М. Методичні особливості організації очно-дистанційного курсу для педагогічних працівників з використанням Google-cервіс ів як предмета вивчення та платформи для дистанційного навчання / М. Носкова // Інформатика та інформ. тех. в навч. закладах. – 2011. – № 4/5. – С. 89–94.

 

348. Об'єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь, О. Третяк // Вища шк. – 2011. – № 10. – С. 71–81.

Ж23773/2011/10

 

349. Овод Ю. Дистанційне навчання і форми взаємодії у системі «викладач–студент» [Електронний ресурс] / Ю. Овод // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. прикордон. служби України. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – № 4. – С. 173–182. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_4_18.

 

350. Овсяннікова В. В. Дистанційне навчання в освітньому процесі вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. В. Овсяннікова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Педагогічні науки. – 2016. – № 2. – С. 56–60. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2016_2_10.

 

351. Овчарук О. В. Відкрита освіта та дистанційне навчання за рубежем: сучасні тенденції та їх вплив на процеси модернізації освітньої галузі / О. В. Овчарук // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2007. – № 2. – С. 46–49.

Ж15998/2007/2

 

352. Овчарук О. В. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти [Електронний ресурс] / О. В. Овчарук // Інформ. технології і засоби навчання. – 2006. – Т. 1, № 1. – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/228637981.pdf. [перейти на портал: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/292/278].

 

353. Овчарук О. В. Дистанційна освіта в європейських країнах та США у контексті розвитку інноваційних технологій / Овчарук О. В. // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору «Діти України» : [зб. наук. пр.]. – Київ : Атіка, 2004. – С. 170–175.

 

354. Огієнко О. І. Дистанційна форма навчання у професійній підготовці вчителя / [О. І. Огієнко] // Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення : монографія. – Київ ; Кіровоград : Імекс, 2013. – С. 9–44.

Ва775765

 

355. Олешко А. А. Сучасні тенденції міжнародної освітньої еміграції з України / А. А. Олешко, О. В. Ровнягін // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2020. – № 3. – С. 21–25.

Ж23721/2020/3

 

356. Олешко А. А. Удосконалення дистанційного навчання у вищій освіті в умовах пандемічних обмежень [Електронний ресурс] / А. А. Олешко, О. В. Ровнягін, В. Р. Годз // Держ. упр.: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. вид. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/5.pdf.

 

357. Олешко А. А. Удосконалення системи дистанційного навчання у вищій школі в умовах пандемії covid-19 / А. А. Олешко, С. М. Бондаренко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» : тези доп., 10 листоп. 2020 р. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 78–79.

 

358. Олійник В. В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий аналітичний огляд / В. Олійник // Директор шк., ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. – 2002. – № 3. – С. 42–51.

Ж22620/2002/3

 

359. Олійник В. В. Дистанційне навчання як частинний випадок застосування інформаційних технологій та управління цим процесом / Олійник В. В. // Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : кол. монографія. – Київ : Пед. думка, 2010. – С. 139–147. – Бібліогр.: с. 150–159.

Ва736614

 

360. Олійник О. В. Моделі дистанційного навчання: комунікативний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2009. – Вип. 28. – С. 188–195. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2009_28_22.

 

361. Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як інноваційна технологія [Електронний ресурс] / Ю. Опанасюк // Політолог. вісн. – 2015. – Вип. 78. – С. 154–162. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2015_78_17.

 

362. Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти / Юлія Опанасюк // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 49–53.

Ж23569/2016/1

 

363. Осадчий В. В. Обґрунтування важливості застосування дистанційних засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства / В. В. Осадчий // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 76. – С. 105–109.

 

364. Осадчий В. В. Організація дистанційного навчання майбутніх учителів в умовах педагогічного університету / В. В. Осадчий // Система інформ.-технол. забезпечення проф. підготовки майбутніх учителів в умовах пед. ун-ту : [монографія]. – Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2012. – С. 309–327.

 

365. Остапенко А. Дистанційне навчання / Анатолій Остапенко // Завуч. – 2012. – № 22. – С. 21–22.

 

366. Павленко О. О. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання в системі професійної освіти митників [Електронний ресурс] / Олена Олександрівна Павленко // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук.-фах. вид. – Київ, 2008. – Т. 7, № 3. – 12 с. – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32310526.pdf.

 

367. Павліченко Т. Чотири сервіси, які допоможуть організувати дистанційне навчання [Електронний ресурс] / Тетяна Павліченко // Нова укр. шк. – 2020. – 21 берез. – URL: https://nus.org.ua/articles/chotyry-servisy-yakidopomozhut-organizuvaty-dystantsijne-navchannya/.

 

368. Пальчук М. И. Дистанционное обучение в Украине: практический опыт / М. И. Пальчук // Педагогика. – 2013. – № 9. – С. 114–119.

 

369. Пальчук М. І. Дистанційне навчання у професійній освіті / М. І. Пальчук // Проф.-техн. освіта : наук.-метод. журн. – 2013. – № 4. – С. 42–46.

Ж16367/2013/4

 

370. Пасіхов Ю. Я. Ресурс організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. Я. Пасіхов // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2011. – № 2. – С. 37–39.

Ж15998/2011/2

 

371. Пасічник О. В. Дистанційне (змішане) навчання інформатики у 5 класі / О. В. Пасічник // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2014. – № 2. – С. 14–17.

Ж15998/2014/2

 

372. Переяславська С. Інтеграція дистанційного навчання у процес підготовки майбутніх учителів інформатики / С. Переяславська // Вісн. Львів. ун-ту. – Львів, 2007. – № 22. – С. 161–168.

 

373. Петренко С. В. Інноваційні технології у викладанні навчальних курсів з ІКТ з елементами дистанційного навчання / С. В. Петренко // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 74. – С. 191–196.

 

374. Петрук В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення / В. Петрук // Освіта і управління. – 2012. Т. 15. – № 2/3.– С. 14–19.

Ж15566/2012/15/2-3

 

375. Плющ В. М. Становлення дистанційного навчання в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Плющ, Ю. А. Равлів // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 24–30. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2018_2(2)__5.

 

376. Половая Н. О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти [Електронний ресурс] / Н. О. Половая // Грані. – 2017. – Т. 20, № 1. – С. 27–31. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_1_6.

 

377. Полотай О. І. Визначення ефективності освітнього проекту запровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / О. І. Полотай // Вісн. Львів. держ. ун-ту безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – № 7. – С. 119–124.

 

378. Полякова О. Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / Олена Полякова // Практика упр. закл. освіти. – 2013. – № 5. – С. 10–14.

 

379. Попенко Н. В. Особливості впровадження елементів дистанційного навчання у процес соціально-гуманітарної підготовки магістрів природничих спеціальностей [Електронний ресурс] / Н. В. Попенко // Вісн. Кременчуц. нац. ун-ту ім. М. Остроградського. – 2019. – Вип. 3. – С. 51–57. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_3_9.

 

380. Попенко Н. В. Теоретичний аналіз основних дефініцій дослідження соціально-гуманітарної підготовки магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. В. Попенко // Наук. зап. каф. педагогіки. – 2019. – Вип. 45. – С. 29–40. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_45_6.

 

381. Поплавська О. А. Дистанційне навчання як прогресивна форма підготовки майбутніх економістів [Електронний ресурс] / О. А. Поплавська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 134–137. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2013_7_44.pdf.

 

382. Попов В. Методичні особливості навчальних матеріалів для дистанційного навчання / В. Попов // Післядиплом. освіта в Україні : міжгалуз. наук.-освіт. журн. – 2009. – № 2. – С. 85–88.

Ж24944/2009/2

 

383. Практики та підходи до дистанційного навчання – рекомендації для вчителів [Електронний ресурс] // Нова укр. шк. – URL: https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-dodystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlyavchyteliv/.

 

384. Прибилова В. М. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / В. М. Прибилова // Проблеми сучас. освіти. – 2013. – № 4. – С. 27–36. – URL: https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/8791/8312.

 

385. Пригодій М. А. Методика викладання технічних дисциплін із застосуванням технологій дистанційного навчання / М. А. Пригодій // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 330–332. – (Серія: Педагогічні науки).

 

386. Прилипко С. М. Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі / С. М. Прилипко, С. М. Іванов [Електронний ресурс] // Право та інновац. суспільство. – 2013. – № 1. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pric_2013_1_14.pdf.

 

387. Простакова Ю. В. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. В. Простакова ; Київ. нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова // Інформ.-комунікац. технології в освіті. – 2017. – № 4. – 2 с. – URL: https://e-journals.npu.edu.ua/index.php/ikt/article/view/116/pdf.

 

388. Професійне самовдосконалення викладачів в умовах упровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / А. В. Троцко, Л. С. Рибалко, О. Г. Кіріленко, Г. О. Труш // Інформ. технології і засоби навчання. – 2019. – Т. 72, № 4. – С. 258–272. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_72_4_22.

 

389. Прудка О. В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання / О. В. Прудка // Актуал. проблеми економіки. – 2006. – № 10. – С. 184–189.

Ж23291/2006/10

 

390. Психологічна специфіка дистанційного навчання як континууму телекомунікаційних технологій / кол. авт.: М. Л. Смульсон [та ін.] // Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти : навч.-метод. посіб. – Київ, 2008. – С. 72–167. – Бібліогр.: с. 233–240.

Ва711237

 

391. Рибалко А. П. Використання дистанційної форми навчання в процесі математичної підготовки студентів-економістів / А. П. Рибалко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2014. – Вип. 5. – С. 106–111.

Ж70151/2014/5(77)

 

392. Рибалко О. В. Щодо питання про педагогічні принципи дистанційного навчання / О. В. Рибалко, Г. С. Молодих // Комп’ютерно-орієнт. системи навчання : зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 4. – С. 45–48.

 

393. Рыбалко Е. В. Сравнительный анализ дидактических принципов традиционного и дистанционного образования / Е. В. Рыбалко // Тез. докл. Второй междунар. конф. «Интернет, образование, наука 2000» (Винница, 10–12 октября 2000 г.). – Винниця, 2000. – С. 161–163.

 

394. Рокосовик Н. В. Напрями наукових пошуків у сфері дистанційного навчання, що проводять українські та закордонні вчені / Н. В. Рокосовик // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 76. – С. 161–165.

 

395. Романишина Л. М. Експериментальна модель дистанційного навчання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / Л. М. Романишина, Р. М. Горбатюк // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 327–333.

 

396. Романюк С. М. Дистанційне навчання англійської мови у процесі професійної підготовки майбутніх юристів: стан та перспективи [Електронний ресурс] / С. М. Романюк // Вісн. Дніпропетр. ун-ту ім. А. Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 171–176. – URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8421.

 

397. Романюк С. М. Дистанційне навчання іноземної мови : порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів [Електронний ресурс] / С. М. Романюк // Вісн. Дніпропетр. ун-ту ім. А. Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 318–325. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_55.

 

398. Рускуліс Л. В. Дистанційне навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя української мови : переваги та недоліки / Л. В. Рускуліс // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (м. Ізмаїл, 15–17 жовт. 2015 р.). – Ізмаїл : РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2015. – Т. 1: Історія. Економіка. Педагогіка. – С. 256–258.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7249.

 

399. Садовський М. Застосування технологій дистанційного навчання в системі військової освіти [Електронний ресурс] / М. Садовський. // Вісн. Нац. акад. держ. прикордон. служби України : електрон. наук.-фах. вид. Серія: Педагогіка. – 2016. – Вип. 6. – 13 с. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_12.

 

400. Самойленко О. М. Створення нормативної бази навчального процесу ВНЗ як засіб забезпечення дистанційної форми навчання студентів [Електронний ресурс] / О. М. Самойленко // Інформ. технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 35, Вип. 3. – С. 99–105. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN_2013_35_3_11.pdf.

 

401. Самолюк Н. Актуальність і проблемність дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Самолюк, М. Швець // Нова пед. думка. – 2013. – № 1.1. – С. 193. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_50.

 

402. Сафарян С. Індивідуальні дистанційні форми роботи з обдарованими дітьми / Світлана Сафарян // Інозем. мови в шк. України : наук.-метод. журн. – 2015. – № 1. – С. 6–9.

Ж24329/2015/1

 

403. Сафарян С. З досвіду організації та проведення дистанційного діагностування рівнів розвитку творчих здібностей / Світлана Сафарян // Інозем. мови в шк. України : наук.-метод. журн. – 2015. – № 4. – С. 6–11.

Ж24329/2015/4

 

404. Свистунова Т. М. Вивчення стану дистанційного навчання в школі / Т. М. Свистунова // Упр. шк. – 2015. – № 4/6. – С. 66–71.

Ж24640/2015/4-6

 

405. Седов Е. Формирование информационной культуры у студентов педагогического университета при проведении очно-дистанционного курса Intel «Обучение для будущего» / Е. Седов, В. Седов // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. – 2013. – № 6. – С. 42–44.

 

406. Семенець В. Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес / В. Семенець, В. Каук, О. Аврунін // Вища шк. – 2009. – № 5. – С. 40–57.

Ж23773/2009/5

 

407. Семенов М. А. Система забезпечення якості дистанційного навчання в умовах відкритої освіти / М. А. Семенов // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – Старобільськ, 2017. – № 7. – С. 113–122.

Ж69372/2017/7(312); Ч.1

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__14.

 

408. Семеріков С. О. Нові засоби дистанційного навчання інформаційних технологій математичного призначення / С. О. Семеріков, І. О. Теплицький, С. В. Шокалюк // Тестування і моніторинг в освіті : вісник. – Харків : ФАКТ, 2008. – № 2. – С. 42–50.

 

409. Сивак О. А. Платформи дистанційного навчання у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / О. А. Сивак, М. В. Сарбаш // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – 2018. – Вип. 16. – С. 66–75. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2018_16_10.

 

410. Сисоєва С. О. Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України [Електронний ресурс] / С. О. Сисоєва, К. П. Осадча // Інформ. технології і засоби навчання. – 2019. – Т. 70, № 2. – С. 271–284. – URL: https://www.researchgate.net/publication/332717610_.

 

411. Слєпкань З. І. Дистанційна освіта як нова освітня технологія в системі вищої школи / З. І. Слєпкань // Наук. засади пед. процесу у вищ. шк. : навч. посіб. для магістрантів вищ. навч. закл. / З. І. Слєпкань. – Київ : Вища шк., 2005. – С. 131–137.

Ва662533

 

412. Смирна Л. Дистанційна практика в мистецькій освіті / Леся Смирна // Річний звіт Нац. агентства із забезпечення якості вищої освіти / за заг. ред.: С. Квіта, О. Єременко. – Київ, 2021. – С. 338–339. – URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Річний-звіт-2020.pdf.

 

413. Смирнова-Трибульська Є. М. Досвід використання дистанційного навчання в школі / Є. М. Смирнова-Трибульська, В. В. Сташенко // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2007. – № 7. – С. 19–23.

Ж15998/2007/7

 

414. Смирнова-Трибульська Є. М. Педагогічна технологія дистанційного навчання з використанням системи CLMC MOODLE / Є. М. Смирнова-Трибульська // Постметодика. – 2007. – № 6. – С. 19–27. – Бібліогр.: 15 назв.

Ж14603/2007/6

 

415. Смульсон М. Л. Середовище дистанційного навчання: психологічні засади проектування / М. Л. Смульсон ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; Лаб. нових інформ. технологій навчання // Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології. – Київ : Міленіум, 2006. – Т. 8. – С. 40–56.

 

416. Соколова Ю. С. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколова // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст. : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10–11 листоп. 2015 р.). – Харків : ХОГОКЗ, 2015. – С. 212–216. – URL: http://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Zbirnik/5_NANGU_2015.pdf.

 

417. Соколова Ю. Дистанційне навчання як педагогічна технологія в підготовці вчителів початкових класів [Електронний ресурс] / Ю. Соколова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2018. – Вип. 8. – С. 82–92. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2018_8(2)__10.

 

418. Соколюк О. В. Дистанційне навчання в системі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури / О. В. Соколюк // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. 1. – С. 234–238.

Ж71858/2012/98; Т.1

 

419. Сташко Ж. Чи приймаємо ми електронну дистанційну освіту? / Жанна Сташко // Завуч. – Київ : Шк. світ. – 2018. – № 13. – С. 37–39.

 

420. Степаненко С. В. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір / С. В. Степаненко // Вища шк. – 2007. – № 2. – С. 31–37.

Ж23773/2007/2

 

421. Сухарніков Ю. Суть поняття learning outcomes у вищій освіті України / Ю. Сухарніков // Вища шк. – 2012. – № 11. – С. 7–24.

Ж23773/2012/11

 

422. Татомир І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти / Ірина Татомир // Вища шк. – 2018. – № 5/6. – С. 43–57.

Ж23773/2018/5-6

 

423. Твердохлєбова Н. Є. Стратегії ресурсного наповнення інформації викладачами для дистанційних курсів / Н. Є. Твердохлєбова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп'ютер.-орієнт. системи навчання : зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 4. – С. 49–54.

 

424. Ткачук Г. В. Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі / Г. Ткачук // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 4. – С. 143–156.

Ж73466/2017/4

 

425. Ткачук С. І. Місце дистанційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання [Електронний ресурс] / С. І. Ткачук, Н. В. Мироненко // Наук. зап. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 173. – С. 211–215. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__49.

 

426. Томаз І. А. Самостійна робота – запорука ефективності дистанційного навчання [Електронний ресурс] / І. А. Томаз // Наук. зап. каф. педагогіки. – 2019. – Вип. 44. – С. 317–330. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_44_31.

 

427. Торгашова А. В. Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання у вищій освіті України [Електронний ресурс] / А. В. Торгашова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 115–123. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_46_16.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://www.mon.gov.ua/ua/comments/17415-distantsiyne-navchannya--tse-suchasno.-gazeta-osvita-ukrayini--24-vid-17.06.2013.

 

428. Татомир І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти / Ірина Татомир // Вища шк. – 2018. – № 5/6. – С. 43–57.

Ж23773/2018/5-6

 

429. Ткачук Г. В. Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі / Г. Ткачук // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 4. – С. 143–156.

Ж73466/2017/4

 

430. Тузова І. А. Імітаційні технології в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / І. А. Тузова, В. В. Челабчі, В. М. Челабчі // Розвиток трансп. – 2018. – Вип. 2. – С. 182–191. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/transdevel_2018_2_20.

 

431. Тюрікова О. Д. Технології дистанційного навчання: теоретичні підходи й практичне застосування / О. Д. Тюрікова // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2011. – № 5. – С. 25–27.

Ж15998/2011/5

 

432. Усе в одному місці: як програма Discord допоможе організувати дистанційне навчання [Електронний ресурс] / Тарас Павлов // Нова укр. шк. – 2020. – 4 трав. – URL: https://nus.org.ua/articles/use-v-odnomu-mistsi-yakprograma-discord-dopoozhe-organizuvaty-dystantsijnenavchannya/.

 

433. Фактори розвитку та напрями вдосконалення дистанційної форми навчання в системі вищої освіти України [Електронний ресурс] / О. Г. Романовський, О. В. Квасник, В. М. Мороз [та ін.] // Інформ. технології і засоби навчання. – 2019. – Т. 74, № 6. – С. 20–42. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2019_74_6_4.

 

434. Федорова В. Р. Управління розвитком дистанційного навчання у навчальному закладі / В. Р. Федорова // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами» : [28 квіт. 2015 р.]. – Житомир : Левковець, 2015. – С. 440–445.

 

435. Федорчук М. В. Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні / М. В. Федорчук. // Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : наук. журн. – 2015. – № 4. – С. 61–66.

Ж24082/2015/4

 

436. Ферсілеєва Ж. Інноваційні форми організації додаткової та дистанційної освіти в освітньому окрузі / Жанна Ферсілеєва, Ірина Цунікова // Рід. шк. : наук.-метод. журн. – Київ, 2013. – № 7. – С. 44–48.

Ж22469/2013/7

 

437. Філатов Г. Про впровадження у навчальний процес дистанційних форм навчання з інженерних дисциплін / Г. Філатов, О. Радуль // Освіта і упр. – 2009. – Т. 12. – № 3/4. – С. 118–125.

Ж15566/2009/12/3-4

 

438. Флегантов Л. Методика и новые инструменты разработки дистанционных учебных курсов / Л. Флегантов // Наук. пр. Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2007. – Т. 6. – С. 157–161.

 

439. Фоменко Н. А. Дистанційне навчання та його закономірності / Н. А. Фоменко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – Київ, 2001. – Вип. 29. – С. 123–132.

 

440. Харьковець В. В. Використання технологій дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / В. В. Харьковець // Інформатика в шк. : наук.-метод. журн. – Харків, 2012. – № 12. – С. 2–3.

Ж100194/2012/12

 

441. Хаскін В. Ю. Дистанційна освіта України / В. Ю. Хаскін, К. В. Корсак // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – Київ, 2002. – Вип. 29. – С. 3–14.

Ж68951/2002/29

 

442. Хассон В. Дж. Критерії якості дистанційної освіти / В. Дж. Хассон, Е. К. Вотермен // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 92–99.

Ж23569/2004/1

 

443. Хасхачих Д. А. Використання інтернет-сервісу Socrative для дистанційного навчання студентів [Електронний ресурс] / Д. А. Хасхачих // Медична освіта. – 2019. – № 1. – С. 135–139. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2019_1_31.

 

444. Хмиров І. М. Державне регулювання сучасною практикою дистанційного навчання [Електронний ресурс] / І. М. Хмиров // Вісн. Нац. ун-ту цивіл. захисту України. Серія: Державне управління. – 2018. – Вип. 2. – С. 176–183. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2018_2_26.

 

445. Цар І. О. Вебінар як засіб дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей [Електронний ресурс] / І. О. Цар, Л. Є. Нагорнюк // Молодий вчен. – 2019. – № 4. – С. 285–288. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_4(2)__25.

 

446. Ціделко В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 54–61.

Ж23569/2006/2

 

447. Чайка В. О. Інноваційні технології в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / В. О. Чайка // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2015. – № 6. – С. 159–164. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2015_6_28.

 

448. Чепурний С. Діти з особливими освітніми потребами : як забезпечити дистанційну освіту та уникнути проблем / С. Чепурний, Г. Чернухіна // Директор шк. Шк. світ : для зірк. керівників навч. закл. України. – Київ : Шк. світ. – 2019. – № 6. – С. 101–105.

 

449. Чорнописька В. З. Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти : аксіологічно-правові засади [Електронний ресурс] / В. З. Чорнописька, Н. В. Кучеренко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Юридичні науки. – 2019. – Вип. 21. – С. 112–121. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_18.

 

450. Чугай О. Ю. Змішане або гібридне навчання як трансформація традиційної освітньої моделі [Електронний ресурс] / О. Ю. Чугай ; Нац. техн. ун-т України «КПІ» // Науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції» : [офіц. портал КПІ]. – Київ, 2015. – URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1268.

 

451. Шандригось Г. А. Дистанційне навчання в системі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] / Г. А. Шандригось, В. І. Шандригось, П. І. Ладика // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2015. – Вип. 5. – С. 270–273. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_5(1)__88.

 

452. Шаховська Н. Б. Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень [Електронний ресурс] / Н. Б. Шаховська, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Інформ. системи та мережі : зб. наук. пр. – Львів, 2015. – № 832. – C. 254–284. – URL: http://science.lpnu.ua/uk/sisn/vsivypusky/vypusk-832-2015/metody-ta-zasoby-dystanciynoyi-osvity-dlyazaohochennya-i.

 

453. Швадчак Н. 35 інструментів для дистанційного навчання : добірка НУШ [Електронний ресурс] / Надія Швадчак // Нова укр. шк. – 2020. – 16 берез. – URL: https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlyadystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/.

 

454. Швець В. Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання / В. Швець // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 37–43.

Ж23569/2015/2

 

455. Швирка В. Потенціал дистанційного навчання у вищих навчальних закладах Сходу України (сучасні реалії) / Вікторія Швирка // Вища шк. – 2015. – № 7/8. – С. 66–72.

Ж23773/2015/7-8

 

456. Шевченко А. В. Дистанційне навчання за допомогою сервісів Google / А. В. Шевченко // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2016. – № 6. – С. 48–52.

Ж15998/2016/6

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2016_6_11.

 

457. Шеленкова Н. Л. Вивчення дисципліни «основи психодіагностики» за допомогою засобів дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Л. Шеленкова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту = Scientific bulletin of Kherson state university. Серія: Психологічні науки = Series: Psychological sciences. – 2017. – Вип. 2. – С. 122–126.

Ж73149:Психол.н./2017/2(2)

 

458. Шокалюк С. В. Программа підтримки навчальних математичних досліджень засобами систем дистанційного навчання / С. В. Шокалюк // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2007. – С. 208–210.

 

459. Штихно Л. В. Дистанційне навчання як перспективний напрям розвитку сучасної освіти / Л. В. Штихно ; Навч.-наук. ін-т бізнес-технологій «Українська академія банківської справи» Сум. держ. ун-ту // Молодий вчен. = Young Scientist. – 2016. – № 6: черв. – С. 489–493.

Ж101120/2016/6(33)

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/6/121.pdf.

 

460. Шуневич Б. І. Дистанційна освіта: теорії індустріалізації викладання / Б. І. Шуневич // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 5. – С. 45–50.

Ж15641

 

461. Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання / Б. Шуневич // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2003. – № 490. – С. 95–104.

Ж29409/2003/490

 

462. Що таке дистанційна освіта: як вона працює? [Електронний ресурс] // Vsemisto info: Портал міста Чернівці : [офіц. портал]. – 2013. – 4 серп. – URL: http://www.vsemisto.info/osvita/2355-sho-take-vysha-osvita-jak-vona-prazjuje.

 

463. Юнчик В. Л. Методичні особливості дистанційного навчання [Електронний ресурс] / В. Л. Юнчик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 206–209. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2013_7_67.pdf.

 

464. Як використовувати YouTube у дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / Алла Мовчан // Нова укр. шк. – 2020. – 6 квіт. – URL: https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystovuvaty-youtube-udystantsijnijnomu-navchanni/.

 

465. Як налагодити освітній процес в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] // Держ. служба якості освіти України : [офіц. портал]. – Дата звернення 13.07.2021 р. – URL: https://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/2061-yak-nalahodyty-osvitnii-protses-v-umovakh-dystantsiinoho-navchannia.

Матеріал підготовлено в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

 

466. Як організувати дистанційне навчання для дітей з ООП : досвід учителів [Електронний ресурс] / Марія Марковська // Нова укр. шк. – 2020. – 13 квіт. – URL: https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-dystantsijnenavchannya-dlya-ditej-z-oop-dosvid-vchyteliv/.

 

467. Якубов С. Упровадження елементів дистанційного навчання школярів / Сергій Якубов // Школа. – 2013. – № 2. – С. 4–6.

Ж25625

 

468. Якухно І. У чому переваги дистанційної освіти / Іван Якухно // Упр. освітою. – 2013. – № 4. – С. 4–6.

 

469. Ярмак В. Створення дистанційних курсів учителем як засіб підвищення його рівня знань та професійної компетентності / В. Ярмак, В. Резуненко // Математика в рідній шк. – 2019. – № 1/2. – С. 55–58.

Ж15988

 

470. Ярошенко Т. О. Дистанційне навчання в системі вищої освіти: сучасні тенденції [Електронний ресурс] / Т. О. Ярошенко // Інженерні та освітні технології = Engineering and educational technologies : щокварт. наук.-практ. журн. – 2019. – Т. 7, № 4. – С. 8–21. – URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16869.

 

471. Ястремська С. Історичні віхи становлення дистанційного навчання [Електронний ресурс] / С. Ястремська // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2016. – № 3. – С. 239–247. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2016_3_26.

 

472. Яценко Г. Комунікативна складова дистанційного навчання: аналіз поняття та рівні реалізації / Г. Яценко // Вища освіта України : теорет. та наук. часоп. – 2007. – № 4. – С. 88–94.

Ж23569/2007/4

 

473. Яценко Г. Комунікативна сутність дистанційного навчання: постановка проблеми / Г. Яценко // Вища освіта України : теорет. та наук. часоп. – 2007. – № 3. – С. 70–74.

Ж23569/2007/3

 

АНАЛІТИЧНІ ЗАПИСКИ, МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ,
РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ, ІНСТРУКЦІЇ

 

474. Гнєдкова О. О. Формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання : метод. рекомендації / О. О. Гнєдкова. – Херсон : СТАР, 2017. – 36 с.

 

475. Дистанційне навчання : метод. реком. та матеріали для бібл.-інформ. освіти / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; уклад. В. К. Скнарь. – Київ, 2002. – 25 с.

Р101031

 

476. Карпенко М. М. Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному контексті : аналіт. зап. [Електронний ресурс] / М. М. Карпенко. – URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1693/.

 

477. Коберник І. Організація дистанційного навчання в школі : метод. рек. / М-во освіти і науки України ; упорядниці: І. Коберник, З. Звиняцьківська ; ред. З. Звиняцьківська ; літ. ред. Роман Трифонов. – 2020. – Травень. – 71 с. – URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf.

 

478. Поліхун Н. І Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рек. / Н. І. Поліхун ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. – Київ : Ін-т обдар. дитини, 2014. – 104, [1] с. – Бібліогр.: с. 103–104.

Ва790379

 

479. Розвиток дистанційного навчання в Україні та за кордоном : рек. список літ. [Електронний ресурс] / підготував бібліотекар I кат. І. І. Фіненко ; Полтав. держ. аграр. акад., бібліотека. – Полтава, 2015. – 5 с. – URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/104/rozvytokdystanciynoyiosvityvukrayini.pdf.

 

480. Семенов М. А. Як підготувати дистанційний курс : метод. поради / М. А. Семенов, Л. М. Кутепова ; ЛДПУ. – Луганськ, 2003. – 28 с.

 

481. Як працювати в Google-клас : покрокова інструкція [Електронний ресурс] / Вікторія Топол // Нова укр. шк. – 2020. – 31 берез. – URL: https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klaspokrokova-instruktsiya/

 

482. Як розробити дистанційний урок для 1–2 класів : інструкція від учительки [Електронний ресурс] / Ольга Букрєєва. – 2020. – 15 квіт. – URL: https://nus.org.ua/articles/yak-rozrobyty-dystantsijnyjurok-dlya-1-2-klasiv-instruktsiya-vid-vchytelky/.

 

483. Як технічно організувати дистанційне навчання – покрокова інстр. [Електронний ресурс] / Оксана Пасічник // Нова укр. шк. – 2020. – 25 берез. – URL: https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvatydystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/.

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

484. Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України / В. Ю. Биков // Інформ. забезпечення навч.-вих. процесу: інноваційні засоби і технології : кол. монографія. – Київ : Атіка, 2005. – С. 77–140.

 

485. Бодак Н. Міжнародні стандарти у сфері дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Бодак // Геополітика України: історія і сучасність. – 2014. – Вип. 1. – С. 303–309. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2014_1_23.

 

486. Домніч С. П. Дистанційне навчання іноземних студентів мови як перспективна форма медіаосвіти [Електронний ресурс] / С. П. Домніч, І. Л. Селіна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. – 2017. – Вип. 30. – С. 33–47. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vmvn_2017_30_6.

 

487. Овчарук О. В. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти [Електронний ресурс] / О. В. Овчарук ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, ІІТЗН НАПН України // Інформаційні технології і засоби навчання: електрон. наук.-фах. вид. – Київ, 2006. – Т. 1, № 1. – 10 с. – URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/292/278

У статті автор торкається питань запровадження відкритої освіти у країнах світу. В статті також йдеться про основні принципи застосування дистанційного навчання у навчальних закладах різних країн, подано їх загальні характеристики та розкрито фактори, які впливають на створення систем відкритої освіти в Україні та зарубіжжі.

 

488. Пилаєва Т. В. Тенденції розвитку вищої дистанційної освіти у Великій Британії (середина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тетяна Володимирівна Пилаєва ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2014. – 20 с.

 

489. Статкевич А. Г. Інформаційно-комп’ютерні технології в системі дистанційного навчання Великої Британії / А. Г. Статкевич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2006. – Вип. 30. – С. 69–71.

Ж70151/2006/30

 

490. Шуневич Б. І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки / Богдан Іванович Шуневич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2005. – 366 с. : рис., табл.

Ва671762

 

491. Шуневич Б. І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Шуневич Богдан Іванович ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ, 2008. – 509 с.

Ра357812

 

492. Шуневич Б. І. Тенденції розвитку дистанційного навчання у зарубіжній вищій школі / Б. І. Шуневич // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук.-фах. вид. – 2008. – Вип. 3. – 24 с. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em7/emg.html.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

 

493. Дистанційна освіта і її інформаційно-програмне забезпечення / упоряд.: Л. О. Пономаренко [та ін.] // Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991–2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Київ : Пед. думка, 2008. – С. 259–283.

 

494. Дистанційне навчання: сутність, особливості та технології : рек. покажч. / Херсон. держ. ун-т ; упоряд.: Н. А. Арустамова, О. М. Блінова, С. М. Соболь. – Херсон : ХДУ, 2020. – 47 с.

Те саме [Електронний ресурс]. – URL: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/10739/.

До видання включено бібліографічні описи монографій, збірників наукових праць, матеріалів наукових конференцій, навчальних посібників, авторефератів дисертацій та статей із періодичних видань, а також матеріали освітніх порталів з питань впровадження та використання дистанційної освіти в Україні.

 

 

Укладач
мол. наук.
співробітник НБУВ Анжела Шумілова

Наук. ред.:
заввідділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій,
ст. наук. співробітник Тетяна Добко,
наук.
співрбітник НБУВ Віталіна Шкаріна