Старший науковий співробітник

Вимоги до кандидата: 
Доктор наук або доктор філософії, за останні 5 років не менше 10 публікацій в тому числі 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів
Дата конкурсу: 
1-02-2022
Підрозділ: 
Відділ архівознавства та документознавства Інституту архівознавства
Кандидати: 
Загорецька Олена Михайлівна
Дата затвердження: 
8-07-2022
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
52-к/тр від 11.07.2022