Завідувач відділу

Вимоги до кандидата: 
Доктор наук або доктор філософії, за останні 5 років не менше 10 публікацій в тому числі 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів
Дата конкурсу: 
1-02-2022
Підрозділ: 
Відділ обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки
Кандидати: 
Закірова Світлана Геннадіївна
Дата затвердження: 
21-09-2022
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
79-к/тр від 29.09.2022