Старший науковий співробітник

Вимоги до кандидата: 
Доктор наук або доктор філософії, за останні 5 років не менше 10 публікацій в тому числі 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів
Дата конкурсу: 
1-08-2023
Підрозділ: 
Відділ теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства
Наказ №: 
Протокол Вченої Ради №10 від 06.09.2023