Старший науковий співробітник

Вимоги до кандидата: 
Доктор наук або доктор філософії, за останні 5 років не менше 10 публікацій в тому числі 1 у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів
Дата конкурсу: 
1-08-2023
Підрозділ: 
Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків
Кандидати: 
Тимченко Віктор Миколайович
Дата затвердження: 
12-09-2023
Результат: 
Затверджено
Наказ №: 
68-к/тр від 15.09.2023