Довга Лариса

Лариса Довга, відомий дослідник вітчизняної стародрукованої спадщини, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, подарувала відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: 1. Довга Л. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля). – К.-Л.: Свічадо, 2012. – 344 с. Також у листопаді 2012 р. Лариса Довга подарувала відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: 1. Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко: Зб. наук. ст. – К., 2012.– 623 с. 2. Український гуманітарний огляд : Збірник / Нац. Ун-т „Києво-Могилянська академія”; Тов-во дослідників Центрально-Східної Європи. – К.: Критика, 2012. – № 16–17.
Дарувальник: 
Довга Л.
Подаровані книги: