Інститут проблем реєстрації інформації

ІПРІ НАНУ – провідна наукова установа у галузі розробки оптичних носіїв інформації, методів створення системи комп'ютерних мереж баз даних та баз знань. Партнер НБУВ у формуванні реферативного журналу України "Джерело", та бази даних "Україніка наукова".

Тип партнерів: 
Наукові установи