Книги з бібліотеки Київського комерційного інституту в іменах викладачів

Віртуальна книжкова виставка Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) висвітлює результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу Київського комерційного інституту (ККІ). Провідні науковці Інституту не тільки читали лекції студентам але й займалися науковою роботою, результати якої регулярно публікувалися в «Известиях Киевского коммерческого института», видавались як наукові монографії та навчальні посібники для студентів. Виданнями своїх праць автори обмінювались із колегами, нерідко залишаючи на книжках автографи, дарчі написи, екслібриси, печатки тощо. Найчастіше на бібліотечних примірниках ККІ трапляються провенієнції, пов’язані з іменами викладачів, які працювали з перших днів організації Інституту. До таких можна віднести професорів: В. Г. Бажаєва – викладача економічної географії та сільськогосподарської економіки; О. М. Гуляєва – викладача історії права; О. О. Ейхельмана – викладача загального вчення про державотворення, приватного міжнародного та адміністративного права; В. А. Косинського – викладача політекономії та історії політекономії; В. І. Лучицького – викладача історії торгівлі Стародавнього світу та історії розвитку економічного стану в Західній Європі; О. О. Русова – викладача статистики, демографії та міського господарства; П. Р. Сльозкіна – викладача курсу загального та сільськогосподарського товарознавства; М. П. Чубинського – викладача кримінального права; Л. М. Яснопольського – викладача фінансового права. Евристична робота з фондом бібліотеки ККІ показала, що провенієнції на примірниках видань наукових праць професорсько-викладацького складу Інституту, віддзеркалюють їхні професійні інтереси і напрямки наукової діяльності, а також засвідчують широкий діапазон наукових контактів.

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства