Інститут книгознавства

Інститут створено у листопаді 2014 року


Завдання

Інститут книгознавства (ІК) є науково-дослідним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського без права юридичної особи. Діяльність ІК спрямована на збирання, зберігання, дослідження найцінніших книжкових, образотворчих і музичних пам'яток України та інших країн, введення їх до наукового і культурного обігу. Завдання: науково-дослідна діяльність у галузі книгознавства, книжкового пам’яткознавства, історії книжкової культури; популяризація книжкових, образотворчих та музичних пам’яток з фондів ІК шляхом публікацій, створення електронних ресурсів, проведення книгознавчих читань, виставок, надання консультацій, довідок; формування, наукове опрацювання та надання для використання читачами спеціалізованих фондів книжкових, образотворчих, музичних пам’яток; науково-методичне забезпечення наукової діяльності в галузі книгознавства та книжкового пам’яткознавства в межах НБУВ та бібліотечно-інформаційної системи НАН України, науково-консультаційне забезпечення цього напряму діяльності бібліотек України і зарубіжних країн.


Напрями діяльності
 • Науково-дослідна діяльність
  • наукові дослідження книжкових, образотворчих, музичних пам’яток, історичних колекцій з фондів ІК як джерельної бази
  • фундаментальні та прикладні проблеми у галузі історії книжкової культури, книжкового пам’яткознавства, спеціальних історичних дисциплін, мистецтвознавства, музикознавства, українознавства. Публікація результатів наукових досліджень у вигляді статей у фахових виданнях, монографій, наукових каталогів, покажчиків, довідників
  • підготовка та виголошення наукових доповідей, повідомлень, презентацій на конференціях та інших формах наукових заходів; проведення експертизи книжкових пам’яток.
 • Науково-організаційна діяльність
  • формування спеціалізованих фондів книжкових пам’яток, музичних, образотворчих документів, видань зарубіжної україніки, історичних колекцій, що передбачає комплектування фондів, опрацювання документів, забезпечення їх належного обліку та зберігання
  • опис документів і введення здобутої в процесі описування інформації до наукового та суспільного обігу, що реалізується через підготовку каталогів, покажчиків, баз даних, путівників по фондах відділів ІК; формування інформаційних ресурсів з книгознавства, книжкового пам’яткознавства, історії книги та періодики, організація довідково-пошукового апарату
  • забезпечення використання фондів ІК через безпосереднє надання ресурсів дослідникам і фахівцям з різних наукових, освітніх та культурологічних установ і закладів у читальних залах ІК
  • відбір на страхове копіювання та виготовлення читацьких електронних копій рідкісних та цінних документів
  • впровадження результатів наукових досліджень ІК в практику НБУВ, бібліотечно-інформаційних підрозділів НАН України, наукових бібліотек України
  • удосконалення професійної кваліфікації та підготовки кадрів спеціалізованих відділів шляхом надання консультацій, письмових довідок, проведення навчальних семінарів, майстер-класів
  • розроблення нормативно-методичних документів з питань наукового опрацювання та описування спеціалізованих фондів (стародруків, рідкісних і цінних видань, аркушевих образотворчих документів, листівок, нот, грамплатівок), їхньої організації в колекції
  • надання відповідної науково-методичної, консультаційної та науково-практичної допомоги установам НАНУ, науковим університетським бібліотекам та культурно-просвітницьким установам України.
 • Науково-інформаційна робота
  • популяризація пам’яток з фондів ІК – організація виставок, книгознавчих читань, семінарів, участь у радіо- та телепередачах; підготовка інформацій про пам’ятні дати, події, новини на портал НБУВ, на сторінки Інституту та його підрозділів, у соціальні мережі, у видання НБУВ.

Структура

Директор Інституту книгознавства Галина Ковальчук.

+38 (044) 234-73-49