Безкоштовні АБІС – вільне відкрите програмне забезпечення

Програмне забезпечення з відкритим кодом – це спосіб розробки програмного забезпечення, за яким вихідний код створеної програми є загальнодоступним для перегляду та зміни і поширюється безкоштовно. В англомовній літературі для позначення такого програмного забезпечення використовують абревіатури FOSS або F/LOSS (Free / Libre and Open Source Software). Свобода і відкритість у даному контексті відносяться до галузі патентного і авторського права. Вільність або безкоштовність програмного забезпечення передбачає право користувача, але не обов'язок виробника. Відкрита ліцензія не вимагає, щоб програмне забезпечення завжди надавалось безкоштовно. Проте, переважна більшість відкритих програм є одночасно вільними.

Вільна ліцензія надає ліцензіату право використовувати, модифікувати і поширювати твір. Без ліцензій даних типів перераховані права забороняються законами про авторські права.

Основні принципи вільного відкритого програмного забезпечення були сформульовані Річардом Столлманом в 1988 році у процесі розробки операційної системи GNU і відображені в Універсальній громадській ліцензії:

1. Свобода запускати програму в будь-яких цілях.
2. Свобода вивчення роботи програми та адаптації її до особистих потреб. Відкритий доступ до вихідних текстів.
3. Свобода поширення копій програми.
4. Свобода покращувати програму і вільно публікувати її вдосконалення на благо всього суспільства.

Універсальна громадська ліцензія GNU GPL або просто GPL (англ. General Public License) гарантує закріплення за користувачем зазначених свобод, а також те, що користувачі всіх програм - похідних від оригінального програмного забезпечення отримують перераховані вище свободи. Принцип «успадкування» прав називається «копілефт» (англ. Copyleft) і також був запропонований Річардом Столлманом.

 


KOHa

Koha - перша вільна автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС). Розробка АБІС Koha почалась в 1999 році у Новій Зеландії. Перша інсталяція відбулася у січні 2000 року. Назва «koha» означає подарунок, дар мовою маорі (Нова Зеландія).

Koha призначена для підтримки традиційних бібліотечних технологічних процесів. Koha створена на основі бібліотечних стандартів та протоколів, що забезпечує можливість взаємодії між Koha та іншими бібліотечними системами і технологіями.

Серверна частина АБІС Koha написана мовою програмування Perl, клієнтська частина інтерфейсу (електронний каталог) АБІС Koha написана мовою XHTML з використанням CSS 2.0. Інтерфейс для бібліотекарів потребує налаштування роботи браузера з JavaScript.

Koha має більшість очікуваних можливостей програмного забезпечення АБІС, зокрема:

 • Інтерфейс для бібліотекарів і читачів (відвідувачів)
 • Пошук
 • Проста система контролю надходжень до фонду для маленької бібліотеки, зокрема бюджетні витрати та цінові дані (із списками видавництв і конверсією валют)
 • Модуль каталогізації з вбудованим клієнтом Z39.50
 • Книговидача та керування читачами
 • Здатність працювати з будь-якою кількістю підрозділів, відвідувачів (категорій відвідувачів), примірників (категорій примірників), валют та інших бібліотечних даних
 • Система підтримки періодики (журнали або газети)
 • Списки прочитаного для відвідувачів

У 2005 році компанія Liblime (Огайо) оновила систему Koha, до неї інтегрували підтримку Zebra - високошвидкісної контекстуальної бази даних, що збільшило швидкість пошуку в АБІС Koha та поліпшило масштабованість системи.

Koha має можливості для експорту записів із Amazon та WorldCat.

В Україні система Koha зокрема використовується у таких бібліотеках:

Її адаптація проводилася у 2005–2006 роках. Веб-сторінка адаптації АБІС Koha для України розміщується на сайті http://www.library.lviv.ua/software/koha/.

Короткий посібник користувача АБІС Koha


Evergreen

Evergreen це інтегрована бібліотечна система, розроблена консорціумом PINES (штат Джорджія, США), для застосування у великій публічній бібліотеці та мережі бібліотек цілого штату, де потрібно було обробляти мільйони записів сотень бібліотек.

Основна частина програми написана мовою програмування Perl, окремі модулі розроблені з використанням мови C. Бази даних Evergreen реалізовані у середовищі PostgreSQL. Інтерфейс електронного каталогу написаний на JavaScript і XHTML, отже для доступу до нього можна використовувати будь-який сучасний веб-браузер.

Evergreen забезпечує підтримку повсякденних бібліотечних операцій таких, як облік фондів, реєстрація читачів і надання доступу до онлайнового каталогу. Evergreen має можливості обчислення і контролю термінів видачі і повернення документів. Система дає змогу відстежувати де знаходиться будь-яка книга, компакт-диск або будь-який інший документ бібліотеки. Evergreen має дружній веб-інтерфейс бібліотечного каталогу, який дозволяє читачеві знайти все, що йому потрібно незалежно від того, де це знаходиться.

Можливості Evergreen включають в себе:

 • Комплектування
 • Каталогізація: надходження до фондів, введення бібліографічної інформації, класифікація та індексація документів
 • Книговидача
 • Онлайновий каталог публічного доступу (OPAC)
 • Статистична звітність
 • Пошук / введення інформації за допомогою протоколу Z39.50

Автори програми склали досить повну документацію системи Evergreen (англійською мовою).

У процесі адаптації АБІС Evergreen можливі проблеми з інтернаціоналізацією, так як система орієнтована на американські стандарти. Evergreen має складну архітектуру, внесення змін у налаштування системи вимагає значних зусиль.


OpenBiblio

OpenBiblio є простою у використанні системою автоматизації бібліотек, написаною мовою PHP, яка містить функції традиційної АБІС: підтримка онлайнового каталогу, книговидачі, каталогізації та управління персоналом і читачами.

Програмне забезпечення користується популярністю серед малих і сільських бібліотек по всьому світу, завдяки своїй простоті, розширеній підтримці різних мов і детальній документації. Призначена для невеликих бібліотек.

OpenBiblio має такі функціональні можливості:

 • Підтримка формату записів MARC21
 • Комплектування
 • Каталогізація: створення, зміна або видалення бібліографічних записів, у тому числі імпорт записів у форматах MARC і MARCXML
 • Онлайновий каталог публічного доступу (OPAC)
 • Адміністрування: налагодження та керування системою, у тому числі бібліотекою, персоналом, документами і налаштуваннями сайту
 • Статистичні звіти

У той час як OpenBiblio надає всі необхідні функціональні можливості для невеликої або середньої бібліотеки, вона не включає більш складні функції, у тому числі такі як придбання і керування періодикою, які надають інші інтегровані бібліотечні системи з відкритим вихідним кодом, такі як Koha або Evergreen.


PhpMyBibli

PMB (PhpMyBibli) є повнофункціональною інтегрованою бібліотечною системою з відкритим вихідним кодом. Проект був ініційований у 2002 році французькою публічною бібліотекою. На даний час підтримується PMB Services (французька компанія).

PMB Services надає вільний доступ до програмного забезпечення за ліцензією CeCILL (ліцензія на вільне програмне забезпечення, адаптована до інтернаціонального законодавства та законодавства Франції).

PMB має більшість функціональних модулів, необхідних для системи управління бібліотекою: комплектування, каталогізація, статистичні звіти, адміністрування, OPAC 2.0

Особливостями АБІС PMB є:

 •  Зручний веб-інтерфейс для бібліотекарів та користувачів
 •  Підтримка формату UNIMARC
 •  Підтримка протоколу Z39.50
 •  Генератор штрих-кодів
 •  Детальна документація для користувачів і адміністраторів
 •  Підтримка різних мов (французька, англійська, іспанська, італійська та португальська мови)
 •  Імпорт та експорт бібліографічних записів у різних форматах
 •  Відповідає стандартам ініціативи відкритих архівів та підтримує протокол збору метаданих (OAI-PMH)

CDS/ISIS

CDS/ISIS — акронім назви Computerised Documentation Service / Integrated Set of Information Systems. Цей пакет програмного забезпечення розповсюджений у бібліотеках країн, що розвиваються, як стандарт програмного забезпечення для розробки інформаційних систем.

CDS/ISIS — це пакет прикладних програм, призначений для побудови автоматизованих інформаційних систем бібліотек, архівів і музеїв. Розвивається і безкоштовно розповсюджується ЮНЕСКО. Має версії для роботи під управлінням операційних систем DOS, Windows і Unix. Функціонує у локальних і глобальних комп'ютерних мережах. Використовується понад 20 тис. організацій у 90 країнах світу.

CDS/ISIS є інтегрованою системою для введення, зберігання і пошуку інформації, розробленою спеціально для обробки структурованих нечислових баз даних.

Одним з головних досягнень системи CDS/ISIS є те, що вона дає змогу маніпулювати необмеженою кількістю баз даних, кожна з яких може складатися із різних елементів даних. Хоча деякі можливості CDS/ISIS вимагають знань і досвіду роботи з комп'ютеризованими системами, система може бути використана тими, хто має незначний комп'ютерний досвід.

CDS/ISIS (Computer Documentation System / Integrated System Information Services) - огляд системи


Librarica

Компанія Librarica пропонує безкоштовну інтегровану систему CASSIE, яка має стандартні функції комп'ютерного обслуговування користувачів у читальних залах бібліотек: контроль доступу і комп'ютерного часу, управління друком, персональна аутентифікація і статистична звітність.

CASSIE також має ексклюзивні візуальні функції управління, що дозволяє бібліотекарям і клієнтам взаємодіяти з системою через зручний графічний інтерфейс, причому різні співробітники можуть виконувати диспетчерські функції одночасно.

Програма має багатомовний інтерфейс. CASSIE також підтримує тонкі клієнти термінальної служби Windows (служби віддалених робочих столів).

 


 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28