Автоматизована бібліотечно-інформаційна система ІРБІС

 

АВТОМАТИЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ІРБІС
 
(ИРБИС - интегрированная развивающаяся библиотечно-информационная система)
 
Система автоматизації бібліотек, яка відповідає всім міжнародним вимогам, що пред'являються до сучасних бібліотечних систем, і в той же час підтримує всі традиції бібліотечної справи.
 
 
            ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Робота в локальних обчислювальних мережах будь-якого типу без обмеження кількості користувачів;
 • Повна інтеграція в корпоративні бібліотечні системи і технології на основі:
  • Засобів підтримки Web-технологій і протоколу Z39.50;
  • Повної сумісності з міжнародними форматами UNIMARC, MARC21. і Російським комунікативним форматом RUSMARC;
 • Підтримка довільної кількості баз даних, що становлять Електронний каталог або є проблемно-орієнтованими бібліографічними базами даних;
 • Технологія автоматичного формування словників, на основі яких реалізується швидкий пошук за будь-якими елементами опису і їх поєднаннями;
 • Засоби для ведення і використання Авторитетних файлів, алфавітно-наочного покажчика до УДК/ББК і Тезауруса;
 • Підтримка традиційних "паперових" технологій: від друку аркуша замовлення і книги сумарного обліку до друку всіх видів каталожних карток;
 • Технології, орієнтовані на використання штрих-кодів на екземплярах видань і читацьких квитках;
 • Підтримка повних текстів, графічних даних і інших зовнішніх об'єктів (включаючи ресурси Internet);
 • Засоби для перекладу призначених для користувача інтерфейсів на інші мови;
 • Широкий набір сервісних засобів, що забезпечують зручність і наочність призначених для користувача інтерфейсів, що спрощують процес введення, виключають помилки і дублювання інформації;
 • Широкі можливості для адаптації до умов роботи конкретної бібліотеки;
 • Відкритість, що дозволяє користувачу самостійно вносити зміни в широких межах: від зміни вхідних і вихідних форм до розробки оригінальних додатків.
 
СКЛАД ПРОДУКТІВ СІМЕЙСТВА ІРБІС

ІРБІС для MS DOS - безкоштовна поставка - інтегрована система автоматизації бібліотек у складі п'яти АРМів ("Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач", "Книговидача", "Адміністратор").

ІРБІС64/32 - для Windows 95/98 і вище в архітектурі файл-сервер - для малих і середніх бібліотек - інтегрована система автоматизації у складі семи АРМів ("Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач", "Книговидача", "Адміністратор" , "Книгозабезпеченість", "Коректор").

Web-ІРБІС32 (з компонентою Z39.50) - для Windows 95/98 (і вище) і HTTP-серверів IIS, Apache, WebSite - шлюз для доступу до баз даних ІРБІС64/32 по Web-технології та протоколу Z39.50.

ІРБІС64 - для Windows 2000/XP і вище в архітектурі клієнт-сервер - для середніх і великих бібліотек - інтегрована система автоматизації в складі TCP / IP сервера баз даних і семи АРМів ("Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач", "Книговидача" ,"Адміністратор" ,"Книгозабезпеченість" ,"Коректор")

OPAC-ІРБІС 64/32 - програмне забезпечення OPAC-ІРБІС 64/32 призначене для забезпечення доступу користувачів Інтернет до електронних каталогів та інших бібліографічних баз даних ІРБІС. OPAC-ІРБІС 64/32 використовується як одна з основних компонент бібліотечних інтернет-серверів і інтернет-комплексів.

Web-ІРБІС64 (з компонентою Z39.50) - для Windows 2000/XP (і вище) і HTTP-серверів IIS, Apache, WebSite - шлюз для доступу до баз даних ІРБІС64 по Web-технології та протоколу Z39.50.

ІРБІС64 Повнотекстові БД - для Windows 2000/XP і вище - система для створення, ведення та використання повнотекстових баз даних у складі трьох модулів ("Адміністратор повнотекстових БД", "Кінцевий користувач повнотекстових БД" і "Web-ІРБІС64 Повнотекстові БД").

ІРБІС Імідж-каталог - для Windows 2000/XP і вище - система для створення імідж-каталогів на основі розпізнавання сканованих образів каталожних карток.

J-ІРБІС - для Windows 2000/XP і вище - комплекс програмних засобів для створення сучасного сайту бібліотеки на основі функцій Web-ІРБІС і можливостей системи управління контентом "Joomla!"

ІРБІС-Аналітика - система повністю автоматичного запозичення аналітичних описів журнальних статей. Джерелом запозичення можуть бути електронні каталоги будь-яких бібліотек, які працюють на ІРБІС64 або використовують Web-ІРБІС32

ІРБІС128 - багатоплатформні (Windows, * nix, MacOS і т.д.) вирішення на основі Web-технології та розподілених БД, що має тризіркову архітектуру (СУБД, сервер додатків, клієнт) - для корпоративних бібліотечних систем і технологій.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28