Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 55
Київ
 

Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

 

     З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею, що додається.
 

     2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 ( 231-95-п ) "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1963) і від 27 листопада 1998 р. N 1873 ( 1873-98-п ) "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1752) зміни, що додаються.

 

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

     Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 55
 

ТАБЛИЦЯ
транслітерації українського алфавіту латиницею

 

------------------------------------------------------------------
| Український | Латиниця | Позиція у |  Приклади написання  |
|  алфавіт  |     |  слові  |--------------------------|
|       |     |      |українською | латиницею |
|       |     |      |  мовою  |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Аa   |  Aа  |      |Алушта   |Alushta   |
|       |     |      |Андрій   |Andrii    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Бб   |  Bb  |      |Борщагівка |Borshchahivka|
|       |     |      |Борисенко  |Borysenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Вв   |  Vv  |      |Вінниця   |Vinnytsia  |
|       |     |      |Володимир  |Volodymyr  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Гг   |  Hh  |      |Гадяч    |Hadiach   |
|       |     |      |Богдан   |Bohdan    |
|       |     |      |Згурський  |Zghurskyi  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ґґ   |  Gg  |      |Ґалаґан   |Galagan   |
|       |     |      |Ґорґани   |Gorgany   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Дд   |  Dd  |      |Донецьк   |Donetsk   |
|       |     |      |Дмитро   |Dmytro    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ее   |  Ee  |      |Рівне    |Rivne    |
|       |     |      |Олег    |Oleh     |
|       |     |      |Есмань   |Esman    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Єє   |  Ye  | на початку |Єнакієве  |Yenakiieve  |
|       |     |  слова  |Гаєвич   |Haievych   |
|       |  ie  | в інших  |Короп'є   |Koropie   |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Жж   | Zh zh  |      |Житомир   |Zhytomyr   |
|       |     |      |Жанна    |Zhanna    |
|       |     |      |Жежелів   |Zhezheliv  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Зз   |  Zz  |      |Закарпаття |Zakarpattia |
|       |     |      |Казимирчук |Kazymyrchuk |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ии   |  Yy  |      |Медвин   |Medvyn    |
|       |     |      |Михайленко |Mykhailenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Іі   |  Ii  |      |Іванків   |Ivankiv   |
|       |     |      |Іващенко  |Ivashchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Її   |  Yi  | на початку |Їжакевич  |Yizhakevych |
|       |     |  слова  |Кадиївка  |Kadyivka   |
|       |   i  | в інших  |Мар'їне   |Marine    |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Йй   |  Y   | на початку |Йосипівка  |Yosypivka  |
|       |     |  слова  |Стрий    |Stryi    |
|       |  i   | в інших  |Олексій   |Oleksii   |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Кк   |  Kk  |      |Київ    |Kyiv     |
|       |     |      |Коваленко  |Kovalenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Лл   |  Ll  |      |Лебедин   |Lebedyn   |
|       |     |      |Леонід   |Leonid    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Мм   |  Mm  |      |Миколаїв  |Mykolaiv   |
|       |     |      |Маринич   |Marynych   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Нн   |  Nn  |      |Ніжин    |Nizhyn    |
|       |     |      |Наталія   |Nataliia   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Оо   |  Oo  |      |Одеса    |Odesa    |
|       |     |      |Онищенко  |Onyshchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Пп   |  Pp  |      |Полтава   |Poltava   |
|       |     |      |Петро    |Petro    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Рр   |  Rr  |      |Решетилівка |Reshetylivka |
|       |     |      |Рибчинський |Rybchynskyi |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Сс   |  Ss  |      |Суми    |Sumy     |
|       |     |      |Соломія   |Solomiia   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Тт   |  Tt  |      |Тернопіль  |Ternopil   |
|       |     |      |Троць    |Trots    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Уу   |  Uu  |      |Ужгород   |Uzhhorod   |
|       |     |      |Уляна    |Uliana    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Фф   |  Ff  |      |Фастів   |Fastiv    |
|       |     |      |Філіпчук  |Filipchuk  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Хх   | Kh kh  |      |Харків   |Kharkiv   |
|       |     |      |Христина  |Khrystyna  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Цц   | Ts ts  |      |Біла Церква |Bila Tserkva |
|       |     |      |Стеценко  |Stetsenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Чч   | Ch ch  |      |Чернівці  |Chernivtsi  |
|       |     |      |Шевченко  |Shevchenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Шш   | Sh sh  |      |Шостка   |Shostka   |
|       |     |      |Кишеньки  |Kyshenky   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Щщ   |Shch shch |      |Щербухи   |Shcherbukhy |
|       |     |      |Гоща    |Hoshcha   |
|       |     |      |Гаращенко  |Harashchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Юю   |  Yu  | на початку |Юрій    |Yurii    |
|       |     |  слова  |Корюківка  |Koriukivka  |
|       |  iu  | в інших  |      |       |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Яя   |  Ya  | на початку |Яготин   |Yahotyn   |
|       |     |  слова  |Ярошенко  |Yaroshenko  |
|       |  ia  | в інших  |Костянтин  |Kostiantyn  |
|       |     | позиціях |Знам'янка  |Znamianka  |
|       |     |      |Феодосія  |Feodosiia  |
------------------------------------------------------------------ 

_______________ 
Примітка: 1. Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh" 
       (наприклад, Згорани - Zghorany, Розгон - Rozghon) на 
       відміну від "zh" - відповідника української літери 
       "ж". 

2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
 

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних
назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери
латиницею.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 55
 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 р. N 231 ( 231-95-п )
і від 27 листопада 1998 р. N 1873 ( 1873-98-п )
 

     1. У пункті 5 додатка 2 до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 ( 231-95-п ), транслітерацію викласти у такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------
|"А а - A a  |         |Н н - N n   |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Б б - B b  |         |О о - O o   |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|В в - V v  |         |П п - P p   |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Г г - H h  |         |Р р - R r   |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ґ ґ - G g  |         |C c - S s   |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Д д - D d  |         |Т т - T t   |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Е е - E e  |         |У у - U u   |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Є є - Y e  |на початку слова |Ф ф - F f   |        |
|    ie  |в інших позиціях |        |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ж ж - Zh zh |         |Х х - Kh kh  |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|З з - Z z  |         |Ц ц - Ts ts  |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|И и - Y y  |         |Ч ч - Ch ch  |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|І і - I i  |         |Ш ш - Sh sh  |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ї ї - Y i  |на початку слова |Щ щ - Shch shch|        |
|    i  |в інших позиціях |        |        |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Й й - Y   |на початку слова |ь       |  еквівалент |
|   i   |в інших позиціях |        |  відсутній  |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|К к - K k  |         |Ю ю - Yu    |на початку слова|
|       |         |   iu    |в інших позиціях|
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Л л - L l  |         |Я я - Ya    |на початку слова|
|       |         |   ia    |в інших позиціях|
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|М м - M m  |         |'(апостроф)  |  еквівалент |
|       |         |        |  відсутній". |
------------------------------------------------------------------

{ Пункт 1 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 1 відновлено згідно з Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }
 

     2. У пункті 3 додатка 7 до Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1873 ( 1873-98-п ), транслітерацію викласти у такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------
|"А а - A a  |        |Н н - N n   |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Б б - B b  |        |О о - O o   |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|В в - V v  |        |П п - P p   |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Г г - H h  |        |Р р - R r   |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ґ ґ - G g  |        |C c - S s   |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Д д - D d  |        |Т т - T t   |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Е е - E e  |        |У у - U u   |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Є є - Ye   |на початку слова|Ф ф - F f   |         |
|   ie   |в інших позиціях|        |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ж ж - Zh zh |        |Х х - Kh kh  |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|З з - Z z  |        |Ц ц - Ts ts  |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|И и - Y y  |        |Ч ч - Ch ch  |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|І і - I i  |        |Ш ш - Sh sh  |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ї ї - Y i  |на початку слова|Щ щ - Shch shch|         |
|    i  |в інших позиціях|        |         |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Й й - Y   |на початку слова|ь       |  еквівалент  |
|   i   |в інших позиціях|        |  відсутній  |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|К к - K k  |        |Ю ю - Yu    |на початку слова |
|       |        |   iu    |в інших позиціях |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Л л - L l  |        |Я я - Ya    |на початку слова |
|       |        |   ia    |в інших позиціях |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|М м - M m  |        |'(апостроф)  |  еквівалент  |
|       |        |        |  відсутній".  |
------------------------------------------------------------------ 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28