225 Серія

Визначення поля
Поле містить назву серії (підсеріі), підзаголовок, відомості про відповідальність відносно назви, включаючи  ці дані, повторені іншими мовами у формі і послідовності, в якій вони наведені на документі. Це відповідає  ISBD Область серії.

Наявність

Обов’язкове  (ФАКУЛЬТАТИВНЕ).
 ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо документ належить більш ніж до одної серії .
ІНДИКАТОРИ
Індикатор 1: Індикатор форми назви
Назва серії у формі точки доступу форми назви серії повинна бути записана у пов’язаному полі 410. Цей індикатор визначає чи співпадає форма відомостей про серію із формою точки доступу, записаної у полі 410.
0 Не співпадає з встановленою формою
Форма точки доступу у 410 відрізняється від відомостей про серію у полі 225 (EX 1, 6).
1 Немає встановленої форми
Форма  точки доступу не є встановленою, тому  поле 410 не містить відповідної назви (EX 2).
2 Співпадає з встановленою формою
Дані у полі 225 еквівалентні встановленій формі.
У всіх випадках рекомендовано щоб будь-яку встановлену форму було занесено до поля 410.
Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя
$a Назва серії
Назва серії у формі як на каталогізованому документі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
$d Паралельна назва серії
Назва серії іншою мовою та/або графікою що відноситься до назви серії у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної додаткової паралельної назви серії (EX 3).
$e Підзаголовок
Підназви та підзаголовок, які наявні у документі та стосуються назви серії у $a або $d або назви частини у $i (EX 4). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з груп даних підзаголовку та кожної групи даних паралельного підзаголовку.
$f  Відомості про відповідальність
Відомості про відповідальність щодо назви, вказаної в підполях $a або $d (EX 1) або для частин, що мають номер або назву в межах серії у підполях $h або $i (EX 5). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для додаткових відомостей про відповідальність та для паралельних відомостей про відповідальність
$h Номер частини
Розділ або номер частини серії у  $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного підрозділу або ділення нижчого рівня, або доля паралельних номерів частини (EX 3).
$i Найменування частини
Найменування частини або розділу підсерії, якщо серія у $a поділена на підсерії. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного нижчого рівня підсерій або для паралельних назв підсерій. (EX 3, 5).
$v Визначення тому  
Номер документа, записаного у полі 225 і будь-який термін, використаний для його визначення, що може мати скорочену форму (EX 1, 2, 3, 4, 5). ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX 3).
$x ISSN серії
ISSN серії заноситься як 8-символьне число з дефісами між четвертим та п’ятим знаками. Термін ISSN випускаєть і повинен генеруватися у вихідній формі ISSN (EX 1). ПОВТОРЮЄТЬСЯ коли кожна серія і підсерія має свій ISSN.
$z Мова паралельної назви
Кодоване визначення мови паралельної назви у підполі $d  (EX 3). ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо повторюється $d.  Визначення мови відображує послідовність паралельних назв. Це підполе за будь-якої повторюваності завжди є останнім у полі 225.
Див.Додаток А  Коди мов.
Примітки до змісту поля
Інформація ISBD :
Дані для цього поля повинні заноситись у формі та послідовності як на документі за визначенніми і правилами  ISBD Область серії. Підполе $z не є елементом даних ISBD. Відповідність між цим полем та ISBD проілюстрована нижче. Текст за ISBD Областю серії  заключений у дужки '( )' які не заносяться до UNIMARC запису.

Примітки до змісту поля. Інформація ISBD

Паралельні дані:
Паралельні дані, наявні у документі, тобто дані надані іншою мовою або графікою визначаються за ISBD використанням знаку “=” у супроводі пробілу на початку будь-якого блоку паралельних даних.  У UNIMARC '= ' є включеним у дані, де вони вимагаються за правилами ISBD, та передують даним у підполі, до якого відносяться.  (EX 3, 6).
Зміст підполя:
Поле використовується тільки для серій, що належать документові, чия назва занесена до поля 200. Якщо запис зроблений для документу, який є серіальним виданням або серією сам по собі, поле 225 використовується тільки в тому разі, якщо серіальне видання або серія в свою чергу входять до серії. Назва каталогізованого серіального видання або серії заносяться до поля 200 (200, EX 3).
Якщо джерело запису не містить назви серії у формі як на документі, ніяких спроб не робиться для створення його від встановленої форми назви серії. Встановлена форма може бути занесена до поля 410 і примітка про назву серії може бути створена від цього поля.
Якщо запис серії містить відомості, які можна визначити як підназву або як назву підсерії, але неможливо визначити, що конкретно вони являють собою, то ці відомості рекомендовано визначати як підполе $e Підзаголовок. Номер та назва частини є єдиним елементом даних за ISBD і у деяких вихідних форматах можуть не розрізнюватись. У цих випадках при конвертації до UNIMARC перевага надається  $i перед $h.
Співвіднесені поля
011 ISSN
ISSN серії, назва якої вміщена в полі 200, заноситься до поля 011. 225 $x відноситься тільки до ISSN назви серіального видання у 225 $a або $i.
410 СЕРІЯ
Встановлена форма назви серії може заноситись до поля 200, вставленого до поля  410.
411 ПІДСЕРІЯ
Встановлена форма назви підсерії може бути занесена до поля 200, вставленого до поля 411.
461 НАБІР
Поле 461 використовується, коли бажано підкреслити зв’язування окремих записів для даних різних рівнів, які потребуються у записах для серіальних видань.
530 КЛЮЧОВА НАЗВА
Якщо серія має ключову назву, ця назва не заноситься до поля 530, тому що це поле містить ключову назву твору, основна назва якого занесена до 200$a. Якщо серія має ключову назву, то вона заноситься до поля 308 ПРИМІТКА ЩОДО СЕРІЇ.
7—БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Якщо точка доступу потребує імені будь-якої персони або назви колективного автора, які занесені до підполя  $f, форма імені як точки доступу заноситься до полів блоку 7—або до полів 7--, вставлених у поля 410 або 411.
Приклади
EX 1
225 0#$aOccasional paper$fBritish Museum$x0412-4815$vno. 33
410 #0$171002$aBritish Museum$12000#$aOccasional papers
EX 2
225 2#$aInternational series in the science of the solid state$vvol. 10
225 1#$aPergamon international library
Xray diffraction topology виходить в двох серіях. Друга серія не використовується як точка доступу, тому
немає встановленої форми, еквівалентної до її назви (значення першого індикатору дорівнює 1)
EX 3
225 2#$aEuropaische Hochschulschriften$hReihe I$iDeutsche Literatur und Germanistik$vBd. 298$d= Publications universitaires européennes$hSérie I$iLangue et littérature allemandes$vvol. 298$d= European university papers$hSeries I$iGerman language and literature$vvol. 298$zfre$zeng
Документ є томом 298 підсерії з паралельним підзаголовком трьома мовами. Назва серії еквівалентна встановленій формі.
На дисплеї має вигляд за ISBD :
(Europaische Hochschulschriften. Reihe I, Deutsche Literatur und Germanistik ; Bd. 298 = Publications universitaires européennes. Série I, Langue et littérature allemandes ; vol. 298 = European university papers. Series I, Germany language and literature ; vol. 298)
EX 4
225 2#$aExperimental biology and medicine$emonographs on interdisciplinary topics$vvol. 6
EX 5
225 2#$aAbhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse$fAkademie der Wissenschaften und der Literatur$vJahrg. 1976, Nr. 3
EX 6
225 0#$aWorld films$iFrance today$i= La France aujourd'hui