УКРМАРК. Національний формат представлення бібліографічних даних (проект)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Національна парламентська бібліотека України
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УКРМАРК
Національний формат
представлення бібліографічних даних
(проект)

Київ 2004


Від розробників

Національний формат представлення бібліографічних даних (надалі — Формат) розроблявся міжвідомчою робочою групою фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Національна академія наук України), Національної парламентської бібліотеки України (Міністерство культури і мистецтв України) та Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) в рамках договору про інформаційну співпрацю за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Призначення Формату:
забезпечення комп'ютерної каталогізації документів;
забезпечення обміну бібліографічними даними;
забезпечення розробки сумісних внутрішніх форматів інформаційних систем бібліотек та інших бібліографічних установ України.

Формат містить пакет документів у складі:
Формат представлення бібліографічних записів для всіх видів документів;
Формат представлення авторитетних записів;
Формат представлення класифікаційних даних;
Інструктивно-методичні матеріали для комп'ютерної каталогізації спецвидів видань.

Нормативними документами для розробки Формату є: "ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления" зі змінами та доповненнями, ДСТУ в бібліотечній і суміжних галузях, зокрема "ДСТУ 3578-97. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях".

Вихідними документами визначено матеріали IFLA: "UNIMARC Manual : Bibliographic Format", "UNIMARC / Authorities", "Concise Unimarc Clsssification Format", а також матеріали сімейства ISBD.

У процесі роботи враховано досвід створення: "Российского коммуникативного формата RUSMARC (Российской версии UNIMARC)", "Российского коммуникативного формата представления авторитетных нормативных записей (Российской версии UNIMARC / Authorities)", "Белорусского коммуникативного формата представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC)", "MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data", "MARC 21 Concise Format for Authority Data", "MARC 21 Format for Classification Data Concise".

Формат, зберігаючи структуру UNIMARC, має ряд особливостей, які випливають з його первісної орієнтації на підтримку не лише комунікативних, а й каталогізаційних функцій. У ньому застосовуються поля та підполя національного використання, що дозволяє підтримувати корпоративні технології аналітико-синтетичної обробки документів і забезпечує гармонізацію практики вітчизняної каталогізації з міжнародними стандартами.

При обміні бібліографічними ресурсами з використанням Формату слід використовувати MARC-коди організацій, які можна отримати в міжнародній службі підтримки MARC-кодів. Код Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — UnKiNB.

* * *

Опрацьовані блоки полів Формату представлено нижче. Пропонуємо ознайомитися з ними й висловити зауваження та пропозиції. Презентацію перших результатів робіт зі створення Формату проведено в рамках науково-практичної конференції "Роль бібліотеки вищого навчального закладу у виконанні Національної програми інформатизації" (м. Київ, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 вересня 2002 р.) і Міжнародної наукової конференції "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства" (м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 8-10 жовтня 2002 р.) та ін.

Розділи Формату Відповідальні за розділи
Структура формату та маркер запису
Структура формату І. Багрій
Маркер запису та поля даних І. Багрій
Блоки формату
0-- Блок ідентифікації О. Ісаєва
1-- Блок кодованої інформації І. Багрій
2-- Блок описової інформації О. Ісаєва
3-- Блок приміток

О. Ісаєва, І. Багрій,
Н. Кириченко, О. Опанасенко

4-- Блок зв'язку описів

Н. Кириченко, О. Опанасенко,
Є.Сидиченко

5-- Блок співвіднесених назв Н. Кириченко, О. Опанасенко
6-- Блок визначення тематики І. Багрій, І. Зарічняк
7-- Блок інтелектуальної відповідальності І. Антоненко
8-- Блок міжнародного використання О. Баркова
Додатки
Додаток A. Коди мов І. Багрій, переклад
Додаток B. Коди країн І. Багрій, підготовка
Додаток G. Коди систем предметизації І. Багрій, підготовка
Додаток H. Коди правил каталогізації
і форматів
О. Баркова, підготовка
Додаток K. Документація, що має
супроводжувати обмінні записи
Н. Кириченко, переклад
Використання UNIMARC
для Складових частин
(Guidelines no. 1)
Н. Кириченко, переклад
Використання UNIMARC
для монографічних стародруків
(антикварних) (Guidelines no. 3)
І. Багрій, переклад
Моделі записів багаточастинного
документа у форматі УКРМАРК
(Guidelines no. 5)
Н. Кириченко, переклад
UNIMARC для класифікаійних записів І. Багрій, переклад
MARC-коди для організацій Н. Кириченко, переклад

* * *

Міжвідомча робоча група

1. Чекмарьов Анатолій Олексійович
(керівник)
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
2. Ісаєва Ольга Володимирівна
(учений секретар)
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
3. Антоненко Ірина Петрівна Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
4. Багрій Ірина Ігорівна Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
5. Баркова Ольга Валентинівна Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
6. Грязнов Дмитро Борисович Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
7. Зарічняк Ірина Андріївна Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
8. Кириченко Надія Василівна Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
9. Костенко Леонід Йосипович Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
10. Опанасенко Олена Федорівна Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
11. Сидиченко Євген Іванович Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
12. Сосова Лариса Павлівна Нац. парлам. б-ка України

Copyright © 2002-2004,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Національна парламентська бібліотека України,
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка