Іншомовна книга в дореволюційних бібліотеках

Фонд Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій складається з великої кількості різноманітних книжкових зібрань та колекцій. Нині їх налічуємо понад вісімдесят.

Найбільш малодослідженими, та від того не менш цікавими, є фонди Сектору організації фонду іноземної літератури (СОФІЛ) Відділу: фонд німецькомовної літератури, фонд франкомовної літератури та фонд польськомовної літератури – загалом майже 300 000 од. зб.

Література на початку 90-х рр. ХХ ст., за мовною ознакою, потрапила до фонду СОФІЛ. Протягом майже двох десятків років співробітники опрацьовували штучно створені книжкові зібрання.

Нині читачам Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій доступний алфавітний каталог фонду німецькомовної літератури та алфавітний каталог частини фонду польськомовної літератури (переважно, довідкові видання).

До складу фонду німецькомовної літератури, фонду франкомовної літератури та фонду польськомовної літератури входять видання, що у ХІХ – на початку ХХ ст. перебували у складі приватних бібліотек, бібліотек установ та організацій, навчальних закладів. На жаль, не всі колекції нині виокремлені та сформовані за тим принципом, як вони зберігалися у попередніх власників. Частина колишніх бібліотек залишається розпорошеною.

Пропонуємо Вашій увазі, найцікавіші на нашу думку, видання з власницькими ознаками ХІХ – поч. ХХ ст., що зберігаються нині у фонді СОФІЛ Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства