700 Особисте ім'я - первинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить ім’я* особи з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір у формі точки доступу,  за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.

*Ім’я -умовне поняття, яке включає прізвище, ініціали або особисте ім’я (імена); прізвище та ім’я по батькові; псевдонім, особисте ім’я або прізвисько в якості прізвища.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ
Воно не може бути наявним  в  записі з заповненим полем 710 НАЗВА КОЛЕКТИВНОГО АВТОРА - ПЕРВІСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  або полем 720 РОДОВЕ ІМЯ - ПЕРВІСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, оскільки запис може мати тільки одну точку доступу з первісною інтелектуальною відповідальністю. Якщо принцип основного опису під заголовком не застосовується в правилах каталогізування або у вихідному форматі воно відсутнє, це поле не заповнюється: використовується поле 701 для всіх особистих заголовків (дивіться Пов’язані поля).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор форми імені
Цей індикатор визначає, чи ім’я вводиться під першим наведеним ім’ям (особисте ім'я) в прямому порядку,  або, під прізвищем, родовим ім’ям або еквівалентом, зазвичай з інверсією (EX 5).
0 Ім’я, яке вводиться під особистим ім'ям у прямому порядку
1 Ім’я, яке вводиться під прізвищем (фамільним, родовим, тощо)


  • Підполя

$a Початковий елемент вводу. Частина імені, яка використовується, як початковий пошуковий елемент в заголовку  (частина імені, під якою ім’я  вноситься до упорядкованих списків).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 700 наявне в записі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу. Остатня частина імені, яка використовується тоді, коли початковим елементом вводу  є прізвище або родове ім’я (EX 1-11, 14). Воно містить власні імена та інші привласнені імена. Коли вокористовується це підполе, індикатор форми імені повинен дорівнювати 1, якщо це підполе використовується.  Розширення ініціалів має  вводитися до $g.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$c Доповнення до імені окрім дат. Будь-які доповнення до імен (окрім дати), які не є складовоюу частиною імені. Містить  титули,  епітети, відомості про спеціальність, сферу діяльності або посаду, слова "отець", "син", "молодший", старший" тощо (EX 6, 7, 8, 12, 15, 16).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для іншого або наступного випадку таких доповнень (EX 8, 16).

$d Римські цифри. Римські цифри, які пов’язані з  іменами Римських пап, членів королівських сімей і церковнослужителів (EX 12), або при наявності нумерації, пов'язаної з  епітетами  (EX 17). Індикатор форми імені повинен дорівнювати 0,  використанні підполя.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$fДати. Дати, які приєднуються до імен разом зі словами, що визначають їх зміст (тобто, епоха, "жив", "народився", "помер") у повній або  скороченій формі   (EX 15).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$g Розкриття ініціалів власного імені. Повна форма імені, коли вона відома,а ініціали занесені у підполе  $b(EX 2).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$p Службові відомості про особу.  Це підполе містить відомості про місце роботи особи під час, коли твір було підготовлено (найменування організації/установи, адресу) (EX 18), адресу електронної пошти.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер авторитетного запису для заголовка (EX 3).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$4 Код відношення. Код використовується, щоб визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ (автор, композитор тощо). Список кодів  міститься в Додатку C.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ПРИМІТКИ

Форма:
Форма імені в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю, які застосовуються агентством, що відповідає за підготовку запису. Дати можуть бути введені відповідно до різних календарних обчислень.

Вибір підполів:
При конвертуванні запису до UNIMARC не завжди зрозуміло, які піделементи імені у вихідному форматі відповідають тим чи іншим підполям UNIMARC. Ці примітки призначені, щоб надати загальні рекомендації, але вони не є вичерпними.
Необхідно підкреслити, що імена, зформовані у відповідності до різних правил каталогізування, або походять з різних авторитетних файлів, що базуються на таких саме правилах, не завжди можуть бути коректно переданими з файла до файла та у тій самій послідовності.

It is necessary to be aware that names formed according to different cataloguing rules, or even originating from different authority files based on the same rules  will not always inter-file correctly in one sequence.

Стандартні правила, що встановлені UNIMARC , забезпечують тільки схему ідентифікації певних елементів даних. Єдиним засобом визначення відмінностей між Початковим елементом вводу ($a), Частиною імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу ($b), Доповненнями до імені окрім дати ($c) є аналіз їхнього використання. Перший елемент вводу - це слово, під яким опис буде впорядковано в електронному каталозі. Інформація, яка міститься у підполі $b є другим елементом  впорядкування в електронному каталозі. Третій елемент, Доповнення до імені інші окрім дат, використовується як третій  елемент впорядкування, або може у деяких випадках ігноруватися для цілей впорядкування, особливо, коли вони передують Частині імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу.

Якщо родові імена починаються зі службової частини мови (наприклад, з частки, прийменника) вона буде розміщена на початку підполя $a. Якщо ім’я вводиться під наступним  після прийменника елементом,  прийменник зазвичай буде розміщено наприкінці імені. У такому випадку прийменник рекомендується  вносити у підполе $b Частини імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу (EX 9, 10, 11). Адреси, епітети або уточнюючі дані щодо імен , які додаються каталогізатором, мають бути внесеними до підполя  $c.

Пунктуація
Стандарти щодо пуктуації у цьому полі відсутні. Однак, рекомендується зберігати пунктуацію вих.дного формата. У вихідному форматі, де пунктуація відсутня, але автоматично проставляється  за допомогою алгоритмів, згенерованих на основі аналізу підполів, рекомендується включати до запису UNIMARC ту пунктуацію, яка призначена для виводу на дисплей.

Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі UNIMARC має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агенства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Подробиці мають бути включеними в документацію, яка супроводжує стрічки обміну (Дивись Додаток К).


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, якщо вони присутні у документі. Ім'я особи, яка наведена в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність щодо документа буде введена у 700 у формі необхідній  для точки доступу.

701 ОСОБИСТЕ ІМ'Я - АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЬ. Якщо інші особи,  що мають рівну або альтернативну інтелектуальну відповідальність відносно особи, яка зазначена в полі 700, поле 701 використовується, щоб зформувати необхідні точки доступу для них. Це застосовується тоді, коли документи написані ' Glenn L. Jenkins, Adelbert M. Knevel, Frank E. Di Gangi',  або за умовами певних правил каталогізування, коли доповнюючий текст і ілюстрації, наприклад,  фотографії і супровідний текст є об’єктами відповідальності  різних осіб. Одна чи друга особа з рівною відповідальністю буде занесена до поля 700, інші до поля 701, без будь-якого зазначення, що ім’я особи, занесене до поля  701 має меншу відповідальність щодо документа, ніж те, що занесено до поля 700. За правилами каталогізування, які не додержуються принципу "основного опису" під заголовком, особи з первинною відповідальністю,  заносяться до поля 701, а  поле 700 не використовується.

702 ОСОБИСТЕ ІМ'Я - ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Якщо наявні особи з меншою інтелектуальною відповідальністю, ніж зазначено у 700,  вони мають бути занесеними до поля 702.


  • Examples

EX 1
700 #l$aBenson,$bRowland S.
Форма точки доступу імені: Benson, Rowland S.

EX 2
700 #1$aLawrence$bD.H
700 #1$aLawrence$bDavid Herbert
700 #1$aLawrence$bD.H.$gDavid Herbert
Приклади ілюструють різне заповнення поля 700 різними агентствами у залежності від варіантів форми точки доступу: Lawrence, D.H. or Lawrence, David Herbert or Lawrence, D.H. (David Herbert). Такі варіанти є результатом застосування різних правил каталогізування для заголовків. У третьому прикладі наведено круглі дужки для розрізнення переважної форми ініціалів та повної форми.
The variations result from the application of different cataloguing rules for headings. The third example above includes parentheses to distinguish between the preferred form of the forenames and the full form.

EX 3
700 #1$3014678$aBridges-Webb,$bCharles$3014678
Charles Bridges-Webb (написане через дефіс ім’я) занесено під Bridges-Webb. Номер в авторитетному файлі 014678.

EX 4
700 #l$aDay Lewis,$bCecil
C. Day Lewis - складне прізвище без дефіса. За правилами каталогізування ім’я занесено як: Day Lewis, Cecil.

EX 5
700 #0$aMao Tse Tung
700 #l$aMao,$bTse Tung
Китайські імена у нормальному використанні  (не при каталогізації) записуються починая з першого родового імені. Це впливає на різність обробки за різними правилами каталогізування. Mao Tse-Tung (одна можлива передача імені романським алфавітом) може бути занесено за одними правилами каталогізування як: Mao Tse-Tung; за іншими - Mao, Tse-Tung. Це тому, що одні правила вважають, що пунктуація, у даному випадку поділяюча кома  ','  показує розділення між родовим ім’ям та наданими іменами; інші вважають, що кома визначає інверсію від звичайної форми та її необхідно опускати, оскільки інверсія не потрібна.
Зазначимо, що коли ім’я заноситься у прямому порядку, іншими словами, під першим іменем  та повне ім’я заноситься у відповідне підполе, другий індикатор, Індикатор форми імені, дорівнює 0. Однак, якщо перший елемент розглядається як прізвище, за аналогією обробки східних прізвищ, то другий індикатор дорівнює одиниці.

EX 6
700 #1$aStanhope,$cLady$bHester
Автор має  титул, що наводиться перед іменем відповідно до використовуваних правил каталогізування.
An author has a title which comes before the given names according to the cataloguing code used. The order of subfields is retained, as always in UNIMARC.

EX 7
700 #1$aParker,$bTheodore$c(Spirit)
Правила каталогізування у форматі-джерелі обумовлюють, що епітети використовуються за певних умов: Parker, Theodore (Spirit).
The cataloguing code of the source format stipulates that epithets be used under certain circumstances:
Parker, Theodore (Spirit).

EX 8
700 #1$aArundel,$bPhilip Howard,$cEarl of,$cSaint
Особа має два окремих титула; вони заносяться до окремих підполів. У відповідності до правил каталогізування 'Arundel' є першим елементов вводу.
An individual has two separate titles; they are entered in separate subfields. According to the cataloguing code used, 'Arundel' is the entry element.

EX 9
700 #1$aBergh,$bGeorge van der
Опис у каталозі: Bergh, George van der. У залежності від префікса, деякі імена  заносяться під префіксом, інші - ні.
Entry in catalogue: Bergh, George van der. Depending on the prefix, names are sometimes entered under the prefix, at other times not.

EX 10
700 #1$aLa Fontaine Verwey$bHerman de
Опис у каталозі: La Fontaine Verwey, Herman de
Entry in catalogue: La Fontaine Verwey, Herman de

EX 11
700 #1$aDu Perron,$bE.
Опис у каталозі: Du Perron, E.
Entry in catalogue: Du Perron, E.

EX 12
700 #0$aVittorio Emmanuele$dII,$cre d'Italia
Монархи заносяться під їх власними іменами за більшістю правил каталогізування.
Monarchs are entered under their given names in the majority of cataloguing rules.

EX 13
700 #0$aPan Painter
700 #0$aJackie
Pseudonyms sometimes consist of a phrase or other appellation that does not contain a real name and are then usually entered in direct order.

EX 14
700 #1$aOrwell,$bGeorge
700 #1$aOther,$bA.N.
Pseudonyms having the appearance of a forename, forenames or initials, and a surname are according to most cataloguing codes entered under the pseudo-surname.

EX 15
700 #0$aJoannes,$cDiaconus,$ffl.1226-1240
An example of the name of a medieval person consisting only of a given name. An epithet and date are added.

EX 16
700 #0$aAlexandra,$cEmpress,$cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia
Two epithets are separately identified in the source format. This distinction should be carried over into UNIMARC.

EX 17
700 #0$aJohn$dII Comnenus,$cEmperor of the East

EX 18
700 #1$aBrown$bB.F.$pChemistry Dept., Harvard University