801 Джерело походження запису

Поле містить відомості про джерела походження запису, якими можуть  бути: установа, яка підготувала запис/дані; установа, яка перетворила данні у машиночитану форму; установа, що модифікувала оригінальний  запис/дані; установа, що розповсюджує записи.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної установи з переліченими функціями.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: Індикатор функції. Визначає функцію установи, наведеної у підполі $b.
0 Створення первісного запису/даних.
1 Перетворення даних у машиночитану форму.
2 Модифікування складу, змісту або структури запису.
3 Розповсюдження запису.


  • ПІДПОЛЯ

$a Країна
Двосимвольний код країни, де знаходиться  установа, що є джерелом походження запису. Коди країн наведені у Додатку B.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Установа
Підполе містить найменування установи в кодованій або повній  формі.   
У зв'язку з тим, що не існує міжнародних загальноприйнятих кодів установ,  рекомендовано користуватися USMARC Code List for Оrganisations. Можливе використання національного коду установи.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Дата
Підполе містить дату створення/перетворення/модифікації чи надання запису. Дані наводяться відповідно до ISO 8601-1989 у вигляді послідовності цифр, які позначають рік, місяць та день, без роздільників між ними (YYYYMMDD). Невизначені позиції заповнюються нулями.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності даних
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Правила каталогізації
Підполе містить коди Правил каталогізації, які було використано для бібліографічного опису (див. Додаток H). Підполе використовується у випадку, коли другий індикатор має значення 0 (створення первісного запису/даних) чи 2 (модифікація запису/даних).  
Для записів, створених в Україні, до $g заноситься код «psbo».
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (Пр. 3 - !! дать прикдад за нашими правилами)

$2 Код бібліографічного формату
Позначення бібліографічного формату, який використовується для машиночитаного запису (Додаток H).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ (Пр. 5)


  • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

Маркер запису - позиції символу 5 Статус запису, 17 Рівень кодування, 18 Форма каталогізаційного опису.

005 Ідентифікатор версії

100 Дані загальної обробки: дата вводу запису до файлу ($a, позиції символу 0-7). Дата у полі 100 може співпадати з датою перетворення, але її необхідно повторно занести у поле 801.


  • ПРИКЛАДИ

Приклад 1

801 #0$aUS$bDLC$c19590000$gAACR1
801 #l$aUS$bMH$c19790506
801 #2$aUS$bMH$c19790506$gAACR2
801 #3$aUS$bDLC$c19790912

Вперше документ було каталогізовано в 1959 році бібліотекою Конгресу. У 1979 році у Гарвардському університеті модифіковані дані та перетворені у машиночитану форму. Цей запис був потім розповсюджений бібліотекою Конгресу. Для ідентифікації бібліотеки Конгресу та Гарвардського університету використовувалися коди з Переліку кодів для організацій USMARC Code List for Оrganisations.

Приклад 2

801 #0$aUS$bDLC$c19860116$gAACR2

Запис було каталогізовано бібліотекою Конгресу відповідно до другого видання  Англо-американських правил каталогізації.

Приклад 3

801 #0$aUS$bDLC$c19830406$gAACR2$gBDRB

Запис було каталогізовано бібліотекою Конгресу відповідно до американських правил каталогізації AACR2 і Bibliographic Description of Rare Books (Washington : Library of Congress, 1981).

Приклад 4

801 #0$aFR$bF$c19851020$gAFNOR

Запис було каталогізовано французькою національною бібліотекою відповідно до французьких правил каталогізації AFNOR (Normes de catalogage publiйes par l'Association franзaise de normalisation).

Приклад 5

801 #0$aDE$bGyFmDB$c19860423$gRAK$2mab
801 #2$aUS$bDLC$c19860503$gAACR2

Запис каталогізовано Німецькою Бібліотекою відповідно до німецьких правил алфавітної каталогізації RAK (Regeln fьr die Alphabetische Katalogisierung) та модифіковано бібліотекою Конгресу відповідно до AACR2. Запис був конвертований з Машинного формату обміну для бібліотек (Maschinelles Austauschformat for Bibliotheken) у формат UNIMARK.