830 Загальні примітки каталогізатора

Поле використовується для надання специфічних відомостей та біографічної історії запису. Поле може містити робочі примітки каталогізатора щодо джерел інформації, що потребують уточнення, довідки про використання специфічних правил каталогізації, нотатки, що пояснюють вибір специфічних даних, тощо.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИКЛАДИ

Приклад 1

830 ##$a Потрібно внести поправки після отримання останнього тому.

Приклад 2

200 1#$aCatalogue des livres qui se trouvent en nombre chez Herissant fils, libraire, а Paris, rue S. Jacques, 1769
830 ##$aJean-Thomas II Hйrissant est actif en mкme temps que son pиre, Jean-Thomas I Hйrissant, de 1763 а 1772
830 ##$aCe catalogue ne diffиre de celui figurant sous la cote BNF [Q8990 que par le format (in-8)

Приклад 3

200 1#$aThomae а Kempis, canonici regularis ordinis S. Augustini, De Imitatione Christi libri quatuor
300 ##$aVersion non identifiйe, avec rйfйrences bibliques en marge
830 ##$aAbsent de Audenaert et de Backer

Примітки використовуються для позначення взятих до уваги бібліографій, в яких не знайдено жодних цитат описаного видання.