Альманах «Киевлянин» М. Максимовича

«Да ведают потомки Православных земли родной минувшую судьбу!»
(О. Пушкін «Борис Годунов»)

Кожна людина, якій не байдужа доля її держави, якій не байдуже її майбутнє і якій болять проблеми сучасності, повинна знати минуле своєї землі. Такими принципами користувався М. Максимович, започатковуючи видання свого альманаху «Киевлянин». Програмою першої та наступних книг цього видання упорядник проголошує:

«Исследование и проведение в надлежащую известность вего, что относится к бытию Киева и всей Южной Руси – Киевской и Галицкой, составляет особенную и собственную цель мого «Киевлянина».

Програма чітко зумовила зміст журналу: наукові статті історичного характеру як самого видавця, так й інших авторів, проза, поезія. Найчастіше тут друкувалися статті суто історичні або топографічні. Крім того, авторів цікавили й політичні проблеми: мовне питання, тема польського поневолення України. До наукових статей всіх авторів подані примітки: це свідчить про вміння видавця належним чином оформити науковий матеріал. У окрему тематичну групу можна виділити поезії та оповідання, які стосувалися українського життя. Значним досягненням, зважаючи на скромні можливості тогочасної друкарні, стали ілюстрації, уміщені у кожній книзі альманаху.
На жаль, світ побачили лише три книжки «Киевлянина» (1840 р. – кн. 1, 1841 р. – кн. 2, 1850 р. – кн. 3), але свої творчі задуми М. Максимович не полишив, а вдало втілив їх у наступному редагованому ним альманасі. Цей альманах під назвою «Украинец» став, певною мірою, спадкоємцем «Киевлянина».
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського зберегла у своїх фондах усі три книги альманаху «Киевлянин» у декількох екземплярах. Ці книги потрапили до найбільшого фондосховища України з особових бібліотек відомих істориків та громадських діячів ХІХ ст.: Миколи Івановича Костомарова, Івана Єгоровича Забєліна, Володимира Боніфатійовича Антоновича; з бібліотек навчальних закладів дореволюційного Києва: колегії Павла Галагана, Першої київської гімназії, університету св. Володимира; одна книга надійшла з колишньої бібліотеки Волинського губернського комітету з охорони пам’яток мистецтва та старовини.
Виставка, присвячена альманаху М. Максимовича «Киевлянин», пропонує до огляду: повні тексти трьох книг альманаху; ілюстрації з видання; портрети науковців та громадських діячів, завдяки яким альманах зберігся та став надбанням у фондах НБУВ, печатки їх бібліотек, автографи; печатки бібліотек навчальних закладів та установ, з яких альманах потрапив до НБУВ; портрети видавця, більшості авторів статей, творів та поезій, надрукованих у виданні; повний текст статті О. О. Рясної, що розкриває історію видання та проблематику альманаху «Киевлянин» М. Максимовича.

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства