Маніфест ІФЛА про Інтернет 2014

Маніфест ІФЛА про Інтернет 2014

Прийнятий Сесією Ради ІФЛА у серпні 2014 року

1. Бібліотеки, інформаційні служби та Інтернет

1.1. Бібліотеки та інформаційні служби це заклади, які з’єднують людей з глобальними і місцевими інформаційними ресурсам. Вони роблять доступними для всіх ідеї, творчість і все багатство людського знання та культурного розмаїття.

1.2. Інтернет уможливлює для окремих осіб і спільнот у всьому світі, будь то найменші і найвіддаленіші населені пункти або найбільші міста, рівний доступ до інформації для підтримки особистого розвитку, освіти, культурного розвитку, економічної діяльності, доступу до влади та інших послуг, та поінформовану участь у демократичному суспільстві як активного громадянина. У той же час Інтернет створює всім можливості для того, щоб ділитися з цілим світом своїми ідеями, інтересами і культурою.

1.3. Бібліотеки та інформаційні служби мають забезпечувати відкритий доступ до Інтернету, своїх ресурсів і сервісів. Їх роль полягає у тому, щоб діяти як точки доступу, які пропонують умови, рекомендації, підтримку та механізми для подолання бар’єрів, що існують через різницю у навичках та можливостях користування ресурсами та технологіями.

2. Принципи маніфесту ІФЛА:

2.1 Свобода доступу до інформації та свобода висловлення мають важливе значення для рівності, загального розуміння і миру.

2.2. Свобода доступу до інформації та свободу висловлення думок, незалежно від форми і кордонів, має бути головною відповідальністю бібліотечної та інформаційної професії.

2.3. Забезпечення безперешкодного доступу до Інтернету у бібліотеках та інформаційних службах формує життєво важливий елемент права на свободу доступу до інформації та свободу висловлення думок, а також створює передумови співтовариствам і окремим особам для досягнення свободи, процвітання і розвитку.

2.4. Доступ до мережі Інтернет та всіх її ресурсів мають узгоджуватись із Загальною декларацією прав людини ООН, передусім статтею 19: «Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї, будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів».

2.5. Перешкоди на шляху інформаційного потоку мають бути усунені, особливо ті, які не дозволяють скористатися перевагами, що можуть забезпечити поліпшення якості життя, і можуть призвести до нерівності і бідності. Відкритий доступ до Інтернету має важливе значення, і доступ до інформації та свободу висловлення думок не повинен бути предметом будь-якої форми ідеологічної, політичної або релігійної цензури, економічних або технологічних бар'єрів.

3. Роль і обов'язки бібліотек та інформаційних служб полягають у тому, що вони мають відігравати життєво важливу роль у забезпеченні свободи доступу до інформації та свободи висловлення думок. На них покладена відповідальність за:

  • обслуговування всіх членів своїх громад, незалежно від віку, раси, національності, релігії, культури, політичної приналежності, фізичних або розумових здібностей, статі, сексуальної орієнтації, або іншого статусу;
  • забезпечення доступ до Інтернету із створенням відповідних умов для всіх користувачів
  • підтримку користувачів, у тому числі дітей та молоді у тому, щоб вони мали доступ до компетентних засобів масової інформації та інформаційної грамотності, які створять умови для вільного, впевненого та незалежного використання інформаційних ресурсів;
  • підтримку права користувачів на пошук та обмін інформацією;
  • забезпечення конфіденційності користувачів, у першу чергу у тому, щоб ресурси та послуги, які вони використовують, залишалися конфіденційними;
  • сприяння інтелектуальній, культурній та економічній творчості шляхом забезпечення доступу до мережі Інтернет, її ресурсів і послуг.

4. Запровадження Маніфесту

4.1. ІФЛА закликає всі уряди підтримувати безперешкодний потік, доступної в Інтернеті інформації та свободи висловлення думок, з метою забезпечення відкритості та прозорості, супроти спроб цензури або обмеження доступу, створення умов для спостереження і збору даних на законних, необхідних і пропорційних засадах.

4.2. ІФЛА закликає бібліотеки та інформаційні служби до спільної роботи з державними, урядовими, релігійними або цивільними інститутами суспільства, з метою розвитку стратегічної політики і планів, які підтримують і виконують принципи, закладені у цьому маніфесті шляхом розвитку соціального доступу до Інтернету в бібліотеках та інформаційних службах у всьому світі, й особливо в країнах, що розвиваються.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28