PERSIST - стратегії цифрового збереження (Проект ЮНЕСКО)

11-15 жовтня 2014 р. у Жероні відбулась 2-а щорічна конференція Міжнародної ради архівів (ICA) – 2nd Annual Conference of the International Council on Archives. В рамках конференції пройшло засідання робочої групи проекту UNESCO-PERSIST.

PERSIST (Platform to Enhance the Sustainability of the Information Society Transglobally) є спільним проектом UNESCO, IFLA, ICA та інших партнерів щодо вирішення глобальних актуальних питань збереження цифрової інформації у відкритому доступі, пов'язаних із стратегіями, технологіями, проблемами вибору та обов'язками. Проект передбачає обговорення цих питань представниками високого рівня установ спадщини, ІТ-індустрії та урядових організацій. Всесвітній проект є унікальною платформою для проведення цього обговорення. Ідея PERSIST започаткована на конференції "Пам'ять Світу в епоху цифрових технологій: оцифрування та збереження" (Ванкувер, вересень 2012 року) – The Memory of the World in the Digital age: Digitization and Preservation 26-28 September 2012, Vancouver, British Columbia, Canada.

У зв'язку із зміною апаратного та програмного забезпечення, організації культурної спадщини стикаються з нагальними проблемами збереження своїх цифрових колекцій у постійному доступі. Вони повинні регулярно переносити свої файли на нові платформи для адаптації їх до нових стандартів, що ймовірно, може привести до втрати частини інформації, або зберігати файли в оригінальному вигляді з оригінальним програмним забезпеченням та апаратним середовищем. Для цього необхідно мати складний штат інженерів та обслуговуючого персоналу для організації постійної підтримки цих процесів. Інколи це вимагає надмірних витрат коштів.

Проект PERSIST передбачає, що ІТ-індустрія, установи культури й урядові організації мають знайти спільний фундамент для конструктивного вирішення цих проблем. Ці три групи зацікавлених сторін мають різні погляди, і часто не можуть знайти спільну мову. Але довгострокова доступність цифрових активів суспільства для користувачів культурної спадщини повинна мати у цій дискусії вирішальне значення.

Робоча група проекту UNESCO-PERSIST 2014 р. у Жероні була присвячена технічним проблемам стратегій довгострокового збереження. Підсумки роботи викладено у звіті «Evaluation and Strategies of Digital Preservation & UNESCO’s Role in Facing the Technical Challenges» (Оцінка стану та стратегій цифрового збереження & Роль UNESCO у вирішені технічних проблем).

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський, 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус
по вул. Володимирській, 62, к. 204.
+38 (044) 234-16-28