Інтернет у сучасному суспільстві

Дана виставка розповідає про інформаційну систему профілактики алкогольних, тютюнових та наркотичних проблем, хто може стати учасником інформаційної системи, як використовувати можливості Інформаційної системи.

Книжки представлені на виставці:

 1. Андреева Татьяна Ильинична. Интернет и профилактика наркотических проблем / Информационный Центр по проблемам алкоголя и наркотиков; Междунар. Независимая Ассоциация Трезвости.- 2-е изд., пересм. и доп.- Б., 2000.- 35 с.- (Профилактика алкогольных, табачных и наркотических проблем).- ISBN 5-7464-0440-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: Р89770
 2. Асеев Георгий Георгиевич, Шейко Василий Николаевич. Основи Internet: Учебник для студ. Ин-тов культури и искусств / Харьков. Гос. академия культуры.- Х., 1999.- 322 с.- (Информационные технологии в документоведении).- ISBN 966-7352-12-9.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВC33035
  Висвітлюється історія розвитку мережі Internet, її робота, структура. Розглянуто найпопулярніші послуги Internet. Докладно описана робота браузера Netscape Navigator - від запуску до системних установок. Значна увага приділяється інформаційним ресурсам Internet, зроблено огляд закордонних і російськомовних серверів та програмних засобів.
 3. Ахметов Камилл Спартакович, Федоров Алексей Георгиевич. Microsoft Internet Explorer 4.0 для всех. - М. : КомпьютерПресс, 1997. - 336с. - ISBN 5-89959-038-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА582860
  Книга допомагає дізнатися про можливості нової програми перегляду серверів Microsoft Internet Explorer 4.0 та навчитися створювати Web-сторінки. Надаються зведення про установку і настроювання Internet Exsplorer 4.0, нових елементах інтерфейсу Windows. Велика інформація про мову HTML, про мову сценаріїв Visual Basic Scripting Edition та про нові технології фірми Microsoft-Dynamic HTML, Web View, Active Channels.
 4. Баричев Сергей Геннадьевич. Шагни в Internet самостоятельно. - М. : Приор, 1997. - 144с. - ISBN 5-7990-0044-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА582880
  Інформація про настройку Windows 95 для роботи з мережею Internet. Докладно описаний Microsoft Internet Explorer v. 3.0, принципи роботи з електронною поштою та телеконференціями.
 5. Барроу Колин. Курс выживания интернет-компании / Б. А. Зуев (пер.с англ.), В. М. Ионов (пер.с англ.). - М. : Альпина Паблишер, 2001. - 342с. : ил. - ISBN 5-94599-011-6 (рус.). - ISBN 0-471-49831-9 (англ.).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649782
  Книга навчає, як необхідно діяти менеджерам інтернет-компаній для налагодження стабільного бізнесу.
 6. Березин Сергей. Internet у вас дома. - СПб. : BHV-Санкт-Петербург, 1997. - 400с. : ил. - ISBN 5-7791-0042-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА575959
  Книга розповідає, як вибрати провайдера, як установити модем, як настроїти комунікаційне програмне забезпечення; навчає читача працювати з браузером Internet Explorer 3.0, а також з програмою електронної пошти і читання телеконференцій MS Internet Mail and News 1.0.
 7. Берченко Николай Николаевич, Березовская Ирина Борисовна. Самоучитель по работе в Internet и каталог ресурсов. - К. : BHV, 1999. - 477с. : ил. - ISBN 966-552-027-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА594254
  Книга відкриває унікальні можливості інформаційних систем різноманітних наукових товариств та спілок, від відомостей про електронні наукові часописи та наукові конференції до пошуку потенційних партнерів для виконання спільних науково-дослідних проектів.
 8. Бирюков Борис Михайлович. Интернет-справочник автомобилиста: Автосправка, маркировка автомобилей, автомобильные каталоги и базы данных, продажа и покупка автомобилей, запчасти к автомобилям, тюнинг, ремонт и техн. обслуживание автомобилей. - М. : Экзамен, 2001. - 383с. - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 5-8212-0256-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА620476
  Книга дає перелік сайтів, які містять інформацію з усієї автомобільної тематики.
 9. Божко Олена Іванівна, Любчак Володимир Олександрович. Сервіси INTERNET: Навч. посіб. для студ. усіх спец. денної форми навч. та аспірантів/ Сумський держ. ун-т. - Суми : СумДУ, 2000. - 94с. - ISBN 966-7668-02-9.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА598616
  У книзі проведено огляд основних сервісів Internet. Розглянуто матеріали про протоколи Internet, пошукові системи, електронну пошту, FTR, WWW-технології. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами та схемами.
 10. Ботуз Сергей Петрович. Методы и модели экспертизы объектов интеллектуальной собственности в сети Internet: В лабиринтах правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в пространстве открытых сетевых технологий INTERNET. - М. : Солон-Р, 2002. - 308 с. - (Серия "Аспекты защиты"). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-93455-166-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649524
  Розглянуто методи і моделі ідентифікації і візуалізації основних процесів експертизи таких об"єктів інтелектуальної власності як електронні бази даних (БД) і бази знань (БЗ) на всьому їх життєвому циклі в мережі Internet. Наведено методичні приклади Java-реалізацій: адаптивного інтерфейса на HTML-документах; оптимізації клієнтської частини та ін.
 11. Браун Стив. "Мозаика" и "Всемирная паутина" для доступа к Internet / Д. А. Куликов (пер.). - М. : Мир, 1996. - 168с. - ISBN 5-88547-032-4. - ISBN 1-56276-259-1.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА571780
  Наведено детальні інструкції як отримати, установити та запустити програму "Мозаїка" - найбільш ефективний засіб доступу до "Всесвітньої павутини"; як створити власні сторінки "Всесвітньої павутини" за допомогою HTML.
 12. Будилов Вадим А. Основы программирования для Интернета: Самоучитель. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 716с. : рис. - ISBN 5-94157-254-9.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА642756
  На прикладах показано основні методи створення додатків для глобальної мережі, надано основи CGI-програмування з використанням мови PHP. Розглянуто створення повноцінних CGI-додатків на основі мов загального призначення, таких як C++ але Java.
 13. Вакка Джон. Секреты безопасности в Internet/ А. А. Еремко (пер.). - К. : Диалектика, 1997. - 505с. - ISBN 966-506-045-7. - ISBN 1-56884-457-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС31529
  Розглянуто весь спектр питань, пов'язаних зі складною темою безпеки інформації в мережах: від чисто технічних проблем до морально-етичних міркувань.
 14. Введение в INTERNET: Метод. пособие для студ. физ.-мат. фак. / Самарский гос. педагогический ун-т / Виктор Петрович... Цветов (сост.) - Самара : Издательство СамГПУ, 2001. - 124с. - ISBN 5-8428-0270-8.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА619350
  Коротко викладено теоретичний матеріал з питань роботи мережі Internet, створенню Web-сторінок, наведено приклади розробки html-сторінок.
 15. Використання Інтернет-ресурсів при проведенні наукових досліджень у галузі міжнародних відносин: Метод. поради/ Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Сергій Георгійович Федуняк (уклад.). - Чернівці : ЧНУ, 2003. - 16с. - Бібліогр.: с. 16.
  Шифр зберігання в НБУВ: Р99406
  Аналізуються принципи пошуку й оцінки інтернет-ресурсів з міжнародних відносин, розглядаються основні іноземні ресурси з даної проблематики.
 16. Відейко Михайло Юрійович. Археологія в Інтернеті: Довідник / НАН України; Інститут археології. - К., 2001. - 123с. : іл. - ISBN 966-02-1886-9.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС34803
  Мета цього видання - показати певні орієнтири, які дозволять археологу зробити перші кроки і при цьому не загубитися у "всесвітній павутині" та знайти там потрібну для наукової роботи інформацію.
 17. Воєвода Олександр Олександрович. Реінжинірінг САПР для використання в Інтернет: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.12 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- т". - К., 2004. - 18 с. : рис.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА331358
  Розроблено заходи з перепроектування (реінжинірингу) існуючих САПР електроніки, що не були призначені для віддаленого використання , для роботи в мережному середовищі з застосуванням сучасних інформаційних технологій.
 18. Вопросы информационной безопасности узла Интернет в научных организациях: Сб. тр. / РАН; Центральный экономико-математический ин-т / Андрей Евгеньевич Винокуров и др. (авт. коллектив); Михаил Дмитриевич Ильменский (ред.). - 73с.: рис. - М., 2001. - Библиогр. в конце статей.. - ISBN 5-8211-0134-4.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА618861
  Висвітлено питання інформаційної безпеки функціональних систем вузла мережі Інтернет, розглянуто типові атаки хакерів, деякі методи їх виявлення і окремі засоби захисту від таких атак.
 19. Гаффин Адам. Путеводитель по глобальной компьютерной сети Internet. - М. : Артос, 1996. - 274с. - (Просто о сложном). - ISBN 5-89162-005-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА578533
  Присвячено програмному продукту Windows 95 та його офісним додаткам, програмам обробки зображень і текстів, роботі з мультимедіа та ін.
 20. Гилстер Пол. Новый Навигатор Internet/ О.В. Белойваненко (пер.). - К. : Диалектика, 1996. - 496с. - ISBN 0-471-12694-2. - ISBN 966-506-031-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС31379
  Книга ознайомить з World Wide Web, а також з Web-браузерами Netscape і Mosaic, з новими поколіннями інструментальних засобів Internet та його технологіях, зокрема TCP/IP.
 21. Гончаров Михаил Владимирович. Библиотечные интернет-комплексы: особенности разработки и реализации: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.25.05 . - М., 2002. - 18с.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА318699
  Досліджено стан та результати використання сучасних мережевих та телекомунікаційних технологій в бібліотечно-інформаційних системах, подано результати створення типових рішень будування БИК на базі різноманітних операційних платформ.
 22. Гончаров М. В., Шрайберг Я. Л. Введение в Интернет: Учеб. пособие: В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я. Л. Шрайберг (ред.). - М., 2000.
  Ч. 3 : Интернет для науки, культуры и образования. - 82 с. - ISBN 5-85638-047-9.
  Шифр зберігання в НБУВ: В344087/3
  Розглянуто питання розробки та використання Інтернет-сервірів для потреб науки, культури та освіти. Описано програмно-технічне забезпечення WWW-серверів, їх інформаційне наповнення та технологія підтримки.
 23. Гончаров М. В., Шрайберг Я. Л Введение в Интернет: Учеб. пособие: В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я. Л. Шрайберг (ред.). - М., 2000. - Библиогр.: 54-55.
  Ч. 4 : Интернет для вузов и университетов. - 55с. : ил. - ISBN 5-85638-065-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: В344087/4
  Розглянуто Інтернет-ресурси у сфері освіти.
 24. Гончаров М. В., Шрайберг Я. Л Введение в Интернет: Учеб. пособие: В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я.Л. Шрайберг (ред.). - М., 2000. - Библиогр.: с. 49-51.
  Ч. 5 : Интернет для учителей и учащихся школ. - 51с. : ил. - ISBN 5-85638-066-5.
  Шифр зберігання в НБУВ: В344087/5
  Книга знайомить з освітніми ресурсами Інтернет, пов'язаними зі специфікою шкільної освіти в Росії і проблемами її реформування. Надаються методичні вказівки та консультаційні рекомендації.
 25. Гончаров М. В., Шрайберг Я. Л. Введение в Интернет: Учеб. пособие: В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я.Л. Шрайберг (ред.). - М., 2000. - Библиогр.: с. 43.
  Ч. 6 : Интернет для средств массовой информации. - 43с.: ил.- ISBN 5-85638-67-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: В344087/6
  Розглянуто питання використання можливостей Інтернет для засобів масової інформації.
 26. Гончаров М. В., Шрайберг Я. Л. Введение в Интернет: Учеб. пособие: В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я.Л. Шрайберг (ред.). - М., 2000. - Библиогр.: с. 71-72.
  Ч. 7 : Интернет для бизнесменов, предпринимателей и банкиров. - 72с. : ил. - ISBN 5-85638-068-1.
  Шифр зберігання в НБУВ: В344087/7
  Представлено Web-сайти з фінансової та економічної тематики, біржової та банківської інформації.
 27. Гончаров М. В., Шрайберг Я. Л. Введение в Интернет: Учеб. пособие: В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я. Л. Шрайберг (ред.). - М., 2000.
  Ч. 8 : Реклама в Интернет. - 49с. : ил. - ISBN 5-85638-069-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: В344087/8
  Огляд найбільш необхідних для вивчення Інтернет матеріалів по рекламі та маркетингу.
 28. Гуров Валерий Викторович. Интернет для бизнеса. - М. : Электронинформ, 1997. - 224с. - ISBN 5-89175-004-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА573545
  Описано засоби та ресурси Інтернет, які активно використовуються у міжнародної діловій практиці , маркетингу товарів та послуг, а також у організації спільної роботи партнерів.
 29. Дайсон Естер. Життя за доби інтернету RELEASE 2.1 / Петро Таращук (пер.з англ.). - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2002. - 344с. - ISBN 966-7217-69-8.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА630211
  У книжці ідеться про безмежні можливості інтернету й засоби, які полегшують орієнтацію та дають змогу подбати про свою безпеку на просторах цієї всесвітньої мережі.
 30. Дейтел Харви М., Дейтел Пол Дж., Нието Т. Р. Как программировать для Internet & WWW. - М. : ЗАО "Издательство Бином", 2002. - 1177с. : рис. - Библиогр.: с. 1151-1153. - ISBN 5-7989-0237-4 (рус.). - ISBN 0-13-016143-8 (англ.).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВC39224
  Розглянуто всі основні методи програмування: HTML, динамічний HTML, сценарії JavaScript, VBScript і Perl з боку клієнта і з боку сервера, елементи управління ActiveX, XML, каскадні таблиці стилів та ін.
 31. Джамса К., Коуп К. Программирование для Internet в среде Windows: Пер. с англ.. - СПб. : Питер, 1996. - 688с. : ил. - ISBN 5-88782-088-8. - ISBN 1-884133-12-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА574442
  Ця книга є чудовим посібником для вивчення ТСР/ІР і Winsock API. Розглянуто всі основні служби Internet і відповідні протоколи ( зокрема SMTP, HTTP, FTP ).
 32. Дунаев Сергей Борисович. Java для Internet в Windows и Linux. - М. : Диалог-Мифи, 2004. - 496с. : рис. - ISBN 5-86404-182-2.
  Шифр зберiгання книги в НБУВ: ВА652798
 33. Иванова Ирина. Интернет: любовь, эротика и секс. - С.Пб. : Питер, 1998. - 224с. : ил. - ISBN 5-88782-414-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА590003
  Книга про те, як за допомогою мережі Інтернет знайти нових друзів, змінити своє життя і відкрити для себе світ нових відчуттів.
 34. Имери Винс. Как сделать бизнес в Internet. - К. : Комиздат, 1997. - 256с. : ил. - ISBN 1-883577-29-2. - ISBN 966-7229-00-9 ; 966-506-071-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС31910
  Книга для бізнесменів. Сто сорок найкращих ділових ресурсів, сотні електронних і друкованих видань, адресу яких ви знайдете в цій книжці , надовго забезпечать вас всією необхідною інформацією.
 35. Интернет и современное общество; Технологии информационного общества: Всероссийская объединенная конф., 20-24 ноября 2000 года, Санкт- Петербург: Дополнительные материалы/ Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб., 2000. - 3с.
  Шифр зберігання в НБУВ: Р95146
  Висвітлюється роль інформаційних технологій у сучасному житті.
 36. Інтернет в маркетингу: Тести з дисципліни для студ. денної форми навч. спец. 8.050108 "Маркетинг"/ Укоопспілка; Львівська комерційна академія/ І.В. Бойчук (уклад.). - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. - 80с. - Бібліогр.: с. 79-80.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА654061
  Запропоновані в роботі тести підготовлені в розрізі основних тем курсу. За їх допомогою студенти можуть здійснювати самоперевірку та контроль за засвоєнням знань.
 37. Інтернет-ресурси України: Довідкове видання / Український ін-т науково- технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В. Д. Пархоменко (ред.) Володимир Вікторович... Камишин (уклад.). - 2.вид. - К. : УкрІНТЕІ, 2004. - 239с.
  Шифр зберігання в НБУВ: СО25458
  До довідника ввійшли адреси сайтів, які характеризують Україну як інформаційну державу. Каталог містить тематичний та алфавітний покажчик.
 38. Йордон Эдвард. Управление сложными Интернет-проектами / А. Головко (пер. с англ.). - М. : ЛОРИ, 2002. - 344с. : рис. - ISBN 5-85582-183-8.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА642737
  Основні теми книги: проведення переговорів і політики, пов"язаних з Інтернет-проектами; розробка стратегій, мінімізующих ризик; визначення інструментів та технологій для швидкої розробки проектів та ін.
 39. Калмыков Александр Альбертович, Коханова Людмила Александровна. Интернет-журналистика: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 021400 "Журналистика". - М. : ЮНИТИ, 2005. - 383с. - (Медиаобразование). - Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 5-238-00771-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА658855
  Розглянуто особливості сіткових видань, специфіка менеджменту, правові питання веб-видань, технологія роботи веб-журналіста, взаємовідношення традиційних ЗМІ та інтернета.
 40. Карпенко Сергей, Шишигин Игорь. Internet в вопросах и ответах. - СПб. : BHV-Санкт-Петербург, 1996. - 464с. : ил. - ISBN 5-7791-0011-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА573588
  В популярній формі надаються відповіді на питання підключення до Інтернету, відбору, встановленню та настройки модема. Наведені приклади запитів до всіх видів інформаційних ресурсів Internet.
 41. Кауфельд Джон. Игры в Internet для "чайников": Пер.с англ.. - К. : Диалектика, 1998. - 220с. - ISBN 0-7645-0164-X. - ISBN 966-506-137-2.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА583046
  У книзі докладно описано визначні ігрові служби.
 42. Кент Питер. Internet: следующий этап / В. Л. Григорьев (пер.). - М. : Компьютер, 1996. - 343с. - (Компьютерный мир ХХI века). - ISBN 5-88201-034-9.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА571636
  Розглянуто нові програми Інтернет для Microsoft Windows. Ви навчитесь професійно працювати з UNIX, Gopher (Jughead), Mosaic i Cello, користуватися послугами оперативних служб America Online i Pipeline. Описано багато безкоштовних та дешевих програм для DOS i Windows.
 43. Кент Питер. Internet Windows 95 / В. Л. Григорьев (пер.). - М. : Компьютер, 1996. - 367с. : ил. - (Компьютерный мир XXI века). - ISBN 5-88201-040-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА576410
  Книга допоможе самостійно навчитися працювати в Інтернет з операційною системою Windows 95, користуватися службами Internet-FTP, Archie, Gopher, Telnet i Wais, подорожувати в World Wide Web та ін.
 44. Кирсанов Дмитрий. Понятный Интернет: Практ. пособие по настройке и навигации с Netscape Navigator - СПб. : Символ- Плюс, 1996. - 252с. - (Internet). - ISBN 5-89051-003-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА571634
  Описано установку та настройку драйверів TCP/IP для Windows 3.1, Windows 95 і OS/2, настройку та прийоми роботи з Netscape Navigator. Пояснюється система серверів, клієнтів і протоколів Інтернету, надається огляд можливостей мови HTML та ін.>
 45. Клименко Станислав, Уразметов Василь. Internet. Среда обитания информационного общества / Институт физики высоких энергий; Московский физико- технический ин-т. - Протвино, 1995. - 328с. - (Информационные системы в науке). - ISBN 5-88835-001-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА568821
  У книзі у доступній формі розповідається про історію розвитку мережі Інтернет, її роботу і структуру. Розглянуто найбільш популярні послуги Інтернет для тих, хто використовує "всесвітню павутину" у своїй роботі.
 46. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт. - М. : Триумф, 1997. - 464с. : ил. - ISBN 5-89392-004-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА578428
  Книга дозволяє самостійно, швидко і ефективно навчитися працювати в мережі Інтернет. Навчання будується на самих останніх версіях популярних програм на конкретних прикладах.
 47. Крамлиш Кристиан. Internet для занятых / С. Жильцов (пер.с англ.). - 2.изд. - СПб. : Питер, 1997. - 416с. : ил. - ISBN 5-88782-293-7. - ISBN 0-07-882108-8.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА587186
  В книзі є все, що потрібно знати діловій людині о Мережі. Рівно те, що потрібно і ні одного рядка більше!
 48. Курова Н. Н. Проектная деятельность в развитой информационной среде общеобразовательного учреждения: Учеб. пособие модуля 5 курса менеджеров образования/ Самарский областной ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования; Самарский региональный центр Федерации интернет- образования. - Самара, 2001. - 102с. : рис. - Библиогр.: с. 100-101. - ISBN 5-7174-0364-Х.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА623166
  Книга адресована керівникам освітніх закладів, методистам, педагогам, всім, хто цікавиться питаннями створення інформаційного середовища у освітніх закладах і проектнії діяльності дітей та педагогів з використанням Інтернет-технологій.
 49. Куроуз Джеймс Ф., Росс Кит В. Компьютерные сети. Многоуровневая архитектура Интернета. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 764 с. : рис. - ISBN 5-8046-0093-1. - ISBN 0-201-97699-4 (англ.).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА648275
  Книга присвячена сітковим комп'ютерним технологіям і охоплює широке коло питань: архітектуру комп'ютерних мереж, протоколи, адміністрування, роботу з мультімедіа, а також безпеку та захист інформації.
 50. Ланг Курт, Чоу Джефф. Публикация баз данных в Интернете. - СПб. : Символ-Плюс, 1998. - 480c. - (Библиотека вебмастера). - ISBN 5-89051-009-6. - ISBN 1-883577-85-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА581966
  Публікація баз даних - майбутнє World Wide Web. Книга крок за кроком навчає як правильно публікувати бази даних, як створювати Web-вузли.
 51. Левин Джон Р., Бароди Кэрол Секреты Internet / Н. М. Коваленко (пер.). - К. : Диалектика, 1996. - 544с. - ISBN 5-7707-9820-3. - ISBN 5-85225-053-8.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС30851
  У книзі розглянуто міжнародні перспективи Інтернет, різноманітні соціальні та культурні аспекти цієї системи.
 52. Левин Максим. Энциклопедия начинающего хакера.- М.: Новый издательский дом, 2004.- 1120 с.- ISBN 5-88548-128-8
  Шифр зберігання в НБУВ: ВC39475
  Ви дізнаєтеся про дефекти у системі безпеки інформації, про хакінг, фрікинг і про багато інших цікавих речей в Інтернет.
 53. Леонтьев Борис. Хакеры & Internet. - Б.м., 1998. - 428с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА582858
  Ця книга тільки для читання!
 54. Ломакин Павел Андреевич, Шрейн Даниэль Иосифович. Аськи, Ирки, чаты и другие пейджинговые программы Интернета. - М. : Майор, 2003. - 221с. : рис. - (Серия книг "Мой компьютер"). - ISBN 5-901321-53-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА643536
  Книга про то, як знаходити собі друзів завдяки пейджинговим програмам, як швидко і якісно з ними зв'язатися, яким програмам віддати перевагу.
 55. Максимчук Роман Миколайович. Безмежні можливості Internet: Огляд основних послуг Internet. Практичні поради щодо створення Web-сторінок. HTML. - Луцьк : Вежа, 1999. - 66с. - ISBN 966-7294-46-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА590546
  Цей посібник має довідково-методичний характер і знайомить користувача з основами роботи в мережі Інтернет та навчає створювати власні Web-сторінки.
 56. МакФедрис Пол. Internet E- Mail / В. Л. Григорьев (пер.). - М. : Компьютер, 1996. - 271с. - (Компьютерный мир ХХI века). - ISBN 5-88201-035-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА571635
  Книга присвячена електронній пошті. Завдяки їй ви навчитеся готувати, посилати і ретранслювати повідомлення, користуватися електронною поштою оперативних служб America Online, CompuServe і Prodigy. Розглянуто такі теми, як сітковий етикет, передача нетекстових файлів, факсування через пошту, а також найбільш популярні програми - Pine, Elm, Eudora, Pegasus Mail та ін.
 57. Мельник Роман Андрійович. Програмування для Інтернету на основі JAVA-технології: Навч. посіб. для студ. всіх форм навчання напряму "Комп'ютерні науки" / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 184с. - Авт. на обкл. не зазнач.. - Бібліогр.: с. 182. - ISBN 966-553-357-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649754
  Розглянуто можливості Java-технологій для створення програм для мережевого середовища, включно з Інтернет. Наведено основні конструктивні засоби мови Java: принципи об"єктно-орієнтованого програмування, типи базових та надбудованих структур даних, елементи керування потоками, службові інтерфейси користувача тощо.
 58. Месюра В. І., Арсенюк І. Р., Роїк О. М. Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет: Навч. посіб. для студ. спец. 7.080404 "Інтелектуальні системи прийняття рішень" / Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця : ВДТУ, 2003. - Бібліогр.: с. 85.
  Ч. 1 : Принципи організації та функціонування Інтернет. - 86с.
  Шифр зберігання в НБУВ: В347721/1
  В посібнику розглянуто теоретичні основи побудови глобальної комп"ютерної мережі Інтернет. Наведені особливості моделі ISO/OSI, проаналізовано основні протоколи стеку TCP/IP. Значну увагу приділено питанням адресації, маршрутизації та доставки інформації в Інтернет.
 59. Месюра В. І., Арсенюк І. Р., Роїк О. М. Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет: Навч. посіб. для студ. спец. 7.080404 "Інтелектуальні системи прийняття рішень" / Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця : ВДТУ, 2003. - Бібліогр.: с. 99.
  Ч. 2 : Методи та засоби пошуку в Інтернет. - 99с. : рис.
  Шифр зберігання в НБУВ: В347721/2
  В посібнику наведені основні правила та рекомендації щодо виконання ефективного пошуку інформації. Розглянуто роботу з FTP, електронною поштою та ICQ.
 60. Ненахов Геннадий Сергеевич, Максимова Валерия Владиславовна, Шеланкова Наталия Владимировна. Информационные ресурсы зарубежных патентных ведомств и ВОИС в Интернете: Метод. пособие для экспертов / Российское агентство по патентам и товарным знакам. Информационно-издательский центр. - М. : ИНИЦ Роспатента, 2001. - 138 с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА612677
  Показано досвід використання співробітниками ФІПС інформації, яка надана закордонними патентними відомствами і ВОІС в мережі Інтернет. Наведено структуру і аналіз патентної інформації на Web-сайті деяких закордонних патентних відомств і міжнародних організацій./>
 61. О'Доннел Д., Лэдд Э., Браун М. Microsoft Internet Explorer 3 в подлиннике: Наиболее полное руководство / Сергей Березин (пер.с англ.). - СПб. : BHV-Санкт-Петербург, 1997. - 894с.+ CDR 25 - На тит. л. места изд.: Дюссельдорф, Киев, Москва, Санкт-Петербург. - ISBN 0-7897-0878-7. - ISBN 5-7791-0040-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА602499
  Розглянуто всі аспекти роботи з браузером Internet Explorer 3. Значну увагу приділено роботі з мультимедіа в Інтернет, його майбутньому. Освітлюється великий спектр програмної продукції Microsoft, яка створена для сумісної роботи з Internet Explorer 3.0: MS Internet Mail and News 1.0, Microsoft NetMeeting та ін.
 62. Пак Михаил Геннадьевич. Моделирование и информационная технология Интернет- маркетинговой деятельности фирм: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.13 . - Алматы, 2001. - 28с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА313142
  Розглянуто проблему створення економіко-математичної моделі , яка б дозволила економістам і спеціалістам з інформаційних технологій спрогнозувати і оцінити ефективність використання Інтернет-маркетингу в діяльності сучасного підприємства. Наведено приклади використання методик Інтернет-маркетингу у рекламної діяльності фірм.
 63. Пастухов Олександр Миколайович. Авторське право в Інтернеті: Навч. посібник / Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності / О. А. Підопригора (відп. ред.). - К. : Школа, 2004. - 143с. - (Юридична освіта). - На обкл. авт. не зазн.. - Бібліогр.: с. 135-143. - ISBN 966-661-260-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649806
  У праці досліджуються авторсько-правові аспекти функціонування Інтернету. Визначається, які з матеріалів, доступних в Інтернеті, підлягають охороні за авторським правом. Розглядаються особливості правової охорони окремих категорій розміщених в Інтернеті творів. Обгрунтовується необхідність урахування технологічних, соціокультурних та економічних чинників при виборі оптимальної моделі функціонування Інтернету з точку зору дотримання авторських прав та ін.
 64. Пастухов Олександр Миколайович. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Интернет: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03/ НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2002. - 18с.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА321567
  Досліджується сучасний стан охорони літературних та художніх творів в Інтернеті та розробка рекомендацій щодо вдосконалення чинного авторсько-правового законодавства України у сфері охорони розміщених в Інтернеті творів з метою підвищення рівня захищеності прав авторів та їхніх правонаступників на такі твори.
 65. Пасько Виктор Петрович. Эффективная работа в Интернете. - СПб... : Питер, 2003. - 543с. : рис. - На тит. места изд.: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и др.. - ISBN 5-94723-658-3. - ISBN 966-552-130-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА644707
  Описано методи підключення до Інтернету, роботу з електронною поштою і браузером, чатами та конференціями, розглянуто, як створити веб-сторінку і веб-вузел, як працювати з графікою, анімацією та звуком в Сіті, як забезпечити захист інформації та ін.
 66. Пейтел Элпеш Б., Пейтел Прайен Internet-трейдинг: Полное руководство / Т. В. Клекота (пер.с англ.). - М. : Издательский дом "Вильямс", 2003. - 315с. : рис., табл. - (Как электронные деньги приносят реальную прибыль). - Библиогр.: с. 297-307. - ISBN 5-8459-0431-5 (рус.). - ISBN 0-2736-5630-9 (англ.).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА643455
  Книга присвячена інвесторам, які вирішили використовувати можливості Інтернет для примноження свого капіталу. Крок за кроком описуються дії, необхідні для успішної торгівлі цінними паперами за допомогою Інтернет. Розглянуто особливості торгівлі цінними паперами за допомогою онлайнових брокерів США, Канади, Великобританії, Німеччини та інших європейських країн.
 67. Петровский Станислав Витальевич. Интернет-услуги в правовом поле России: Анализ действующего и проектируемого законодательства. Текты нормативно-правовых актов. Тематическая библиография. - М. : Агентство "Издательский сервис", 2003. - 272 с. - ISBN 5-94186-015-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА644286
  Обгрунтовано можливість застосування діючого в Росії законодавства щодо рішення більшості юридичних проблем у сфері Інтернет-послуг. Пропонуються практичні засоби захисту прав в правовідношеннях щодо Інтернет.
 68. Полилова Т. А. Инфраструктура образовательного Интернет-пространства. - М., 2000. - 28с. - (Препр. / Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН; №49).
  Шифр зберігання в НБУВ: Р90530
  Розглянуто інфраструктуру освітнього Інтернет-середовища на прикладі московської системи освіти. Виділено характерні форми використання Інтернет-технологій в школі.
 69. Пузырев Владислав. Internet и Рунет. - М. : Познавательная книга плюс, 2000. - 416 с. - (Карманный атрибут компьютерщика). - ISBN 5-8321-0074-6*.
  Шифр зберігання в НБУВ: АО263647
  Класична книга про Інтернет скандально відомого автора в Рунет і комп"ютерної літератури.
 70. Путилов Г. П. Интернет как средство информационного обеспечения образовательного процесса / Московский гос. ин-т электроники и математики (технический ун- т); Центр развития системы дополнительного образования детей. - М., 1999. - 48с. - Библиогр.: с. 47. - ISBN 5-230-16278-3.
  Шифр зберігання в НБУВ: Р91670
  Розглянуто можливості Інтернет в освітньому процесі. Надані приклади застосування Інтернет для створення освітнього середовища і його інформаційної підтримки.
 71. Рамський Юрій Савіянович, Рєзіна Ольга Василівна. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: Навч.-метод. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. - 60с. - Бібліогр.: с. 57-58. - ISBN 966-8264-20-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА651685
  Розглянуто основні відомості про типи інформаційно-пошукових систем, принципи роботи індексних пошукових систем, прийоми ефективного пошуку інформації засобами індексних пошукових систем, поняття про мову запитів та ін.
 72. Ресурсы интернета по инженерно-технической системе АПК: Каталог- справочник / Федеральное гос. научное учреждение "Российский НИИ информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса" (ФГНУ "Росинформагротех") / В.М. Баутин (подгот.). - М., 2001. - 87с. - ISBN 5-7367-0283-5.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА622497
  Каталог-довідник включає відомості про вітчизняні та зарубіжні ресурси Інтернет щодо інженерно-технічної системи агропромислового комплексу: про підприємства та організації, які здійснюють діяльність по створенню, обслуговуванню та використанню технічних засобів виробництва, про професійні видання, виставки та ін.
 73. Симонова И. В. Модели обучения практико-ориентированных учащихся в условиях развивающегося интернет-образования. - СПб. : Издательство СПбГТУ, 2000. - 99с. : табл. - Бібліогр.: с. 94-98. - ISBN 5-7422-0142-7.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА608956
  У книзі розглянуто теоретичні і практичні питання навчання та шляхи підвищення успішності такого навчання в умовах розвитку інтернет-освіти.
 74. Сокольский М. В. Все об Intranet и Internet. - М. : Элиот, 1998. - 256с. : ил. - ISBN 5-85424-004-1.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА582861
  Розглянуто базові технології глобальної мережі Інтернет і протоколи TCP/IP, PTP, HTTP, які необхідні для побудови комплексних вузлів Internet i Intranet. Велику увагу приділено створенню серверної та клієнтської частини мережі Intranet, а також технології інтеграції з базами даних.
 75. Соломенчук Валентин Г. Как сделать карьеру с помощью Интернета. - СПб. ; Дюссельдорф; К. ; М. : БХВ-Петербург, 2002. - 413с. : ил. - Библиогр.: с. 469-470. - ISBN 5-94157-068-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649337
  Детально розглянуто аспекти використання Інтернета як посередника між вами та роботодавцем, а також всі основні етапи працевлаштування, найбільш важливі статті трудового законодавства. Велику увагу приділено питанням підготовки до співбесіди, приведено інформацію про грантові фонди, які фінансують продовження наукових досліджень та навчання.
 76. Способы обработки электронных документов в Интернет: визуальный редактор гипертекстовых документов Dreamweaver: Учеб. пособие / Харьковская гос. академия культуры. Кафедра информационно-документных систем / Д.Э. Ситников (сост.). - Х. : ХГАК, 2003. - 186с. : рис. - (Культура та освіта). - Библиогр.: с. 185.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649009
  Показано великі можливості візуального редактора для обробки електронних документів в Інтернет.
 77. Станек Уильям Р. Microsoft Internet Information Services 5.0: Справочник администратора: Пер. с англ.. - М. : Русская Редакция, 2002. - 442с. : ил. - (IT Professional). - ISBN 5-7502-0188-0. - ISBN 0-7356-1024-x (англ.).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА649767
  Ця книга - довідник з питань адміністрування Web-, FTP-, NNTP-, SMTP - серверів під керівництвом Microsoft Internet Information Services.
 78. Ткачева Наталья Владимировна. На пути к информационному обществу в Азии. Модели интернетизации Монголии, Вьетнама, Северной Кореи: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Факультет журналистики / Е.Л. Вартанова (ред.). - М. : МГУ, 2000. - 115с. - ISBN 5-7776-0021-2.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА610200
  Показано проблеми розвитку інформаційних технологій в азіатських країнах зокрема Монголії, В"єтнамі, Північній Кореї.
 79. Урсатьев Алексей Андреевич, Гриценко Дмитрий Владимирович, Котиков Евгений Анатольевич, Тарасенко Сергей Алексеевич, Труш Анатолий Николаевич. Опыт использования Internet/ Intranet технологий в разработке современных информационных систем. - К., 1998. - 28с. - (Препр. / НАН Украины. Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем; 98-10).
  Шифр зберігання в НБУВ: Р84940
  Розглянуто сучасні підходи до створення розподілених інформаційних систем з використанням Internet/Intranet технологій. Основну увагу приділено розгляду питань розробки пошукових засобів системи, які інтегрують в собі засоби контекстного пошуку в гіпертекстовій базі документів і пошуку з використанням реляційної бази даних реквізитів документів.
 80. Успенский Игорь В. Интернет как инструмент маркетинга. - СПб. : БХВ- Санкт-Петербург, 1999. - 254с. : ил. - На тит. л. место издания: Дюсельдорф, Киев, Москва, Санкт-Петербург. - ISBN 5-8206-0069-X.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА593753
  Описано можливості, які надає глобальна мережа Інтернет підприємствам та власним особам для більш ефективного ведення комерційної діяльності. Показано принципи маркетингу в середовищі Інтернет та основні етапи побудови системи маркетингу підприємств на основі Web-сервера.
 81. Фатурова Віра Миколаївна. Інтернет-середовище як фактор психологічного розвитку комунікативного потенціалу особистості: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07/ Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2004. - 223арк. - Бібліогр.: арк. 186-209.
  Шифр зберігання в НБУВ: РА329751
  Наведено форми і засоби комунікації в Інтернет-середовищі, висвітлено загальні принципи та процедуру дослідження процесу розвитку комунікативного потенціалу особистості за допомогою новітніх інформаційних технологій, Інтернету, наведено розроблену автором програму розвитку комунікативного потенціалу особистості засобами Інтернет-технологій.
 82. Федорук Павло Іванович. Система дистанційного навчання та контролю знань на базі Internet- технологій (на прикладі медичних вузів) / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2003. - 136с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 127-136. - ISBN 966-640-126-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА644757
  Створено програмний комплекс, який реалізує систему дистанційного навчання та контролю знань, методологію побудови інструментальних засобів системи, яка базується на патернах класів та об'єктів, що взаємодіють між собою. Розроблено спеціалізовану мову ТестЛінг для взаємодії з системою. Проведено адаптацію системи до обмежень пропускної здатності каналів зв'язку та ін.
 83. Фокин Александр Васильевич, Фокин Артур Александрович. Международный финансовый рынок в Internet. - К. : ЧП "Компания "Актуальна освита", 2000. - 82с. - ISBN 966-7259-18-8.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС34113
  Розглянуто основи проектування комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи фінансових розрахунків при роботі на міжнародному фінансовому ринку за матеріалами розробки, експлуатації та модернізації системи у режимі on line.
 84. Хоникатт Джерри. Использование Internet: Быстрое решение типичных проблем. Простые пошаговые инструкции. Полезные советы и предложения. - 2.изд. - К. : Диалектика, 1997. - 304с. - ISBN 966-506-060-0.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС31733
  Ця книга - найбільш повний посібник з Інтернет. Читачі знайдуть чіткі відповіді на багато питань з практики роботи в інтерактивному режимі і рекомендації по усуванню проблем користувачів Інтернет.
 85. Хоффман Пол Е. Internet: Краткий справочник / С. Орлов (пер.). - М. : Лори, 1995. - 310с. - ISBN 5-85582-007-6.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА568803
  Надано короткі відповіді на найбільш загальні запитання по командам Інтернет, настроюванню, інструментальним засобам, ресурсам та організаціям. Розміщення інформації за алфавітом допомагає швидко знаходити відповіді на питання в Інтернет.
 86. Хошаба О. М. Протоколи основних служб міжнародної комп'ютерної мережі Internet. Лабораторний практикум: Навч. посіб. для студ. спец. "Інтелектуальні системи прийняття рішень" / Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 96с.
  Шифр зберігання в НБУВ: ВА605288
  В посібнику розглянуті усталені стандарти та принципи роботи протоколів Інтернет. Розібрані приклади канального, мережевого, транспортного та прикладного рівнів. Розроблені методичні прийоми для їх прикладного закріплення шляхом проведення лабораторних робіт.
 87. Хэнсон Уорд. Internet-маркетинг: Учеб. пособие для студ. вузов / В. Н. Егоров (пер.с англ.). - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 527с. : рис., табл. - ISBN 5-238-00254-8 (рус.). - ISBN 0-538-87573-9 (англ.).
  Шифр зберігання в НБУВ: ВС39280
  Повно і системно описано маркетинг в інтернетівській оболонці для веб-бізнесменів та тих, хто володіє основами практичних знань з електронної торгівлі.

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38