Відділ комплексного бібліотечного обслуговування

Відділ створено в 2010 році

Історія Відділу почалася 1989 року, коли на базі залу соціально-економічної літератури  (що функціонував з 1922 року) було створено Відділ обслуговування читачів літературою гуманітарного профілю.

У травні 2010 року в НБУВ відбулася масштабна реорганізація системи бібліотечно-інформаційного обслуговування. Внаслідок  злиття підсобних фондів двох провідних відділів  (гуманітарного і природничо-технічного профілю) був створений Відділ комплексного бібліотечного обслуговування (ВКБО) з єдиним універсальним підсобним фондом (УПФ) і низкою спеціалізованих читальних залів. Це призвело до значного розширення функцій та урізноманітнення напрямів  його діяльності.


Завдання
 • Оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів документами і електронними інформаційними ресурсами (ЕІР) універсального підсобного фонду (УПФ) та спеціалізованих підсобних фондів.
 • Ведення  єдиної бази даних «Читачі НБУВ».
 • Комплектування УПФ та спеціалізованих підсобних фондів вітчизняними та іноземними виданнями та електронними документами відповідно до профілю комплектування.
 • Організація та ведення довідково-пошукового  апарату (ДПА) на УПФ та спеціалізовані підсобні фонди з використанням традиційних та новітніх інформаційних технологій.
 • Популяризація УПФ та спеціалізованих підсобних фондів шляхом організації тематичних виставок та виставок нових надходжень в традиційному та електронному вигляді.
 • Постійний перегляд та розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг з метою впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних  процесів.
 • Організація бібліотечно-інформаційних заходів  щодо найповнішого розкриття змісту УПФ та спеціалізованих підсобних фондів та оперативного повідомлення користувачів про нові надходження документів.
 • Вивчення бібліотечно-інформаційних запитів читачів з метою підвищення ефективності використання УПФ та спеціалізованих підсобних фондів та оптимізації якості обслуговування.

Діяльність
 • Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів
  • автоматизований запис усіх категорій користувачів до НБУВ, ведення єдиної БД «Читачі НБУВ», оформлення та видачу електронних реєстраційних документів (читацьких квитків);
  • ознайомлення користувачів з інформацією щодо мети збору та обробки персональних даних та з Загальними правилами користування НБУВ;
  • оперативне бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів документами з УПФ та спеціалізованих підсобних фондів (книжковими, періодичними, картографічними та дисертаційними виданнями, а також документами, одержаними по МБА та ММБА з вітчизняних та зарубіжних бібліотек);
  • безкоштовне надання основних бібліотечно-інформаційних послуг;
  • надання комплексу платних послуг згідно до  Переліку платних послуг НБУВ;
  • обслуговування зон самостійного доступу користувачів до ЕК НБУВ, розташованих в читальних залах;
  • моніторинг інформаційних потреб користувачів та ефективності використання УПФ та спеціалізованих підсобних фондів з метою оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування та вдосконалення комплектування;
  • популяризацію УПФ та спеціалізованих підсобних фондів шляхом організації тематичних виставок та виставок нових надходжень в традиційному та електронному вигляді;
  • популяризацію УПФ та спеціалізованих підсобних фондів шляхом проведення читацьких екскурсій, лекцій, оглядів;
  • експонування документів у залі нових надходжень та оперативне обслуговування користувачів виданнями (книгами, авторефератами, довідниками, продовжуваними вітчизняними та іноземними виданнями, стандартами, препринтами), які тільки-но надійшли до фондів НБУВ;
 • Консультативно-методичне обслуговування користувачів
  • консультативно-методичну допомогу щодо дотримання Загальних правил користування НБУВ;
  • індивідуальні консультації з методики використання ЕК НБУВ;
  • усні та письмові бібліотечно-інформаційні довідки за всіма напрямами наукових знань
 • Формування УПФ та спеціалізованих підсобних фондів
  • комплектування фондів вітчизняними та іноземними виданнями та електронними документами відповідно до профілю комплектування;
  • облік та бібліотечну обробку документів, що надійшли до УПФ та спеціалізованих підсобних фондів;
  • організацію, ведення та редагування довідково-пошукового  апарату (ДПА) на УПФ та спеціалізовані підсобні фонди; його раціональне використання та збереження;
  • контроль за термінами знаходження документів до УПФ та спеціалізованих  підсобних фондів та їх своєчасне повернення до фонду основного збереження НБУВ
 • Зберігання УПФ та спеціалізованих підсобних фондів
  • раціональне розміщення, перевірку розстановки  та переоблік УПФ та спеціалізованих підсобних фондів;
  • депозитарне зберігання картографічних видань;
  • відбір документів, що потребують реставрації та оправи;
  • комплекс санітарно-гігієнічних засобів

Структура

Завідувач відділу комплексного бібліотечного обслуговування Інесса Смоляр.

+38 (044) 524-19-11

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38