Навчальна література у складі колекції Кременецького ліцею

Одним із завдань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського є введення до наукового обігу маловідомих джерел. Такими можна назвати видання, що зберігаються у фонді «Supplementa ad Coll. Reg.» (Доповнення до Королівської колекції). Під час опису видань цього фонду з’ясувалось, що частина з них не були презентовані у бібліографічних довідниках різних періодів. Можливо, тому що це були документи внутрішнього користування і обліку Кременецької гімназії (Волинського ліцею), можливо, з інших причин. Тому метою цієї електронної виставки є презентація маловідомих видань з фонду «Supplementa ad Coll. Reg.» (Доповнення до Королівської колекції).

Історична довідка. «REGIA» або «Королівська бібліотека» – відома у XVIII ст. як зібрання книг останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського (1732–1798). Зберігалася бібліотека у Варшаві під наглядом відомого польського історика, нумізмата та бібліофіла Яна Альбертранді (1731–1808), котрий зробив детальний каталог Королівської бібліотеки в 11 томах. Після смерті короля бібліотека перейшла у власність до його родичів.

У 1805 р. засновник Кременецької гімназії Тадеуш Чацький викупив бібліотеку у племінника колишнього короля, князя Юзефа Понятовського. З Варшави зібрання було перевезено до Кременця, де за ним збереглася назва «Королівська бібліотека». Тут «Королівська бібліотека» поповнювалася новими примірниками книг. До складу бібліотеки приєднувалися видання, котрих не було в її початковому складі. З них сформувався фонд, що мав назву «Supplementa ad Coll. Reg.» (Доповнення до Королівської колекції).

У 1834 р. книгозбірня короля Понятовського надійшла до Київського університету св. Володимира у складі бібліотеки Волинського ліцею, а в 1927 р. до Всенародної бібліотеки України в складі фундаментальної бібліотеки Київського університету св. Володимира. Наразі зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій.

Особливості фонду. Відділ «Supplementa ad Coll. Reg.» (Доповнення до Королівської колекції) розміщується після основного масиву колекції та має шифри-порядкові номери (наприклад, Suppl. 1.). Кількість дублетів видань, що збереглись у цьому відділі, варіюється від 2 до 172 примірників.

Серед видань знаходяться каталоги з ботаніки, промови викладачів волинського ліцею на честь початку чи закінчення навчального року (зокрема, Т. Чацького, А. Осінського, І. Олдаковського, Е. Т. Словацького), навчальні плани з різних предметів, що викладалися в ліцеї, перелік навчальних предметів у різні навчальні роки, календарі, матеріали сеймів, офіційні листи, адресовані Т. Чацькому, положення про бібліотеку Волинського ліцею, стан фінансування Волинського ліцею у певні роки, доходи та видатки Волинського ліцею (1823–1824 рр.), твори Ю. Нємцевича, Т. Чацького (відомості про пожежу в Покровському храмі м. Луцька у 1803 р.), навчальні посібники (наприклад, теоретична та практична хірургія Я. Шимкевича), укази сенату (копія, 1806 та 1807 рр.), устави для приходських училищ Волинської, Київської та Подільської губерній (1807 р., польською та російською мовами), повідомлення для громадян Волинської, Київської та Подільської губерній та Тернопільського повіту (автор Т. Чацький), зібрання заяв, нот та фактів, що стосуються конфедерації 1772–1773 рр. тощо.

Запрошуємо для ознайомлення, в першу чергу. дослідників Волині та історії організації навчального процесу в цьому регіоні, а також усіх цікавих до мало популяризованих джерел.

 

Л. М. Деменко, молодший науковий співробітник

О. С. Рабчун, зав. відділу, к.і.н.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)