Земські періодичні видання в фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ

Земства – це виборні органи місцевого самоврядування. Вони були запроваджені в 6 з 9 губерній України в 1864 р., а на Правобережній Україні лише в 1911 р., бо багато поміщиків приєдналися до польського повстання 1863 р., тому уряд боявся, що земства перетворяться на представницькі організації польського національного руху.

У земському самоврядуванні брало участь населення, яке мало земельну власність: дворяни, духовенство, міщани, селяни. Кошти для вирішення місцевих справ надходили від оподаткування кожної десятини землі. Місцева громада обирала повітових і губернських гласних. Земські збори скликалися два рази на рік і тривали кілька днів. Вони вирішували, на які потреби мали витрачатися кошти. У перервах між зборами, контролюючим органом була управа, яка звітувала перед зборами про надходження коштів і як вони були витрачені згідно з рішеннями зборів.

Наприкінці ХІХ ст. земства перебрали на себе вирішення майже всіх економічних і культурних проблем повітів. Вони будували і утримували повітові лікарні, де населення отримувало безоплатну допомогу, турбувалися про освіту сільського населення, утримували показові агрономічні ділянки, де вирощували нові культури, продавали в кредит сільськогосподарські машини, розводили племінну худобу, сприяли розвитку кустарних промислів, займалися меліорацією і лісництвом. Самоврядування привчало населення до самоорганізації і розвитку свого регіону. Земства були позбавлені права мати зносини з іншими губернськими земствами і займатися політичною діяльністю.

Варто зазначити, що найбільші земські внески платили великі землевласники, бо податки йшли з десятини землі, а користь від земських установ мало все населення краю.

Лівобережний консерватизм – це не інертність населення цього регіону взагалі, а байдужість до влади, яка далеко. Саме лівобережні земства, зокрема Чернігівське і Полтавське, досягли найбільших результатів в організації самоврядування на початку ХХ ст. На Правобережжі за недовгий час існування 1911-1917 рр. вони також досягли певних результатів, що видно з періодичних земських видань Київської, Подільської та Волинської губерній.

З якими проблемами стикалися місцеві громади другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і як їх вирішували можна довідатися із земських періодичних видань того часу, які зберігаються у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.

 

Каталог земських періодичних видань наявних у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ:

 

1. Земский сборник Черниговской губернии: ежемесячное издание / Ред. А.И. Ханенко, с 1875 г. А.П. Карпинский, с 1878 г. И. Искрицкий, А. Раевский. – Чернигов, 1870–1916.

1870 (Год изд. 1) г. № 5,7,10,12.

1871 (Год изд. 2) г. № 1-2,4-12;

1872 (Год изд. 3) г. № 1-6,10,12;

1873 (Год изд. 4) г. № 5,9,11-12;

1875 (Год изд. 6) г. № 9-12;

1876 (Год изд. 7) г. № 1-12;

1877 (Год изд. 8) г. № 1-8;

1878 (Год изд. 9) г. № 1-12;

1879 (Год изд. 10) г. № 1-12;

1880 (Год изд. 11) г. № 1-4;

1881 (Год изд. 12) г. № 6-12;

1882 (Год изд. 13) г. № 1-12;

1883 (Год изд. 14) г. № 1-12;

1884 (Год изд. 15) г. № 1,3-11;

1885 (Год изд. 16) г. № 1-12;

1886 (Год изд. 17) г. № 1-12;

1887 (Год изд. 18) г. № 1-12;

1888 (Год изд. 19) г. № 1-12;

1889 (Год изд. 20) г. № 1-4,7-12;

1890 (Год изд. 21) г. № 1-12;

1891 (Год изд. 22) г. № 1-12;

1892 (Год изд. 23) г. № 1-12;

1893 (Год изд. 24) г. № 1-2,5-12;

1894 (Год изд. 25) г. № 1-8;

1895 (Год изд. 26) г. № 6,10-12;

1896 (Год изд. 27) г. № 3,6,8-12;

1897 (Год изд. 28) г. № 1-3,11,12;

1898 (Год изд. 29) г. № 1-10;

1899 (Год изд. 30) г. № 1-12;

1900 (Год изд. 31) г. № 1-12;

1901 (Год изд. 32) г. № 1-12;

1902 (Год изд. 33) г. № 1-12;

1903 (Год изд. 34) г. № 1-12;

1904 (Год изд. 35) г. № 1-12;

1905 (Год изд. 36) г. № 1-12;

1906 (Год изд. 37) г. № 1-12;

1907 (Год изд. 38) г. № 1-12;

1908 (Год изд. 39) г. № 1-12;

1909 (Год изд. 40) г. № 1-12;

1910 (Год изд. 41) г. № 1-12;

1911 (Год изд. 42) г. № 1-12;

1912 (Год изд. 43) г. № 1-12;

1913 р. вып. 1;

1914 р. вып. 1-2;

1915 р. вып. 1-2;

1916 р. вып. 1.

 

2. Волчанский земский листок: еженедельное издание / Ред. В.Г. Колокольцов. – Волчанск, 1912–1916.

1914 г. № 10,12,14,16,20,22-25,27.

 

3. Кооперативный листок земского управления Подольской губернии: двухнедельный журнал / Ред. М.А Трублаевич. – Каменец-Подольск, 1909–1912.

В 1911г. (15 января) переименовано в "Экономический листок земского управления Подольской губернии".

1909 г. № 4;

1910 г. № 1-24;

1911 г. № 1-23.

 

4. Известия областной земской переселенческой организации: ежемесячное издание / Ред. Ф.А. Лизогуб, с № 31-32 В.С. Кияницин. – Полтава, 1908–1913.

1908 г. № 1-7;

1909 г. № 8-17,27-28;

1910 г. № 29-30;

1911 г. № 51;

1912 г. № 52-58;

1913 г. № 59-60.

 

5. Народная газета Бахмутского земства : еженедельное издание / Ред. А.А. Карпов, Н.В. Рутченко. – Бахмут, 1906-1916.

1912 г. № 29-39;

1914 г. № 1-45.

6. Вестник Екатеринославского земства: еженедельное издание Екатеринославского губернского земства / Ред. М. Родзянко, В.А. Тихомиров. – Екатеринослав, 1903–1905.

1905 г. № 3,6-7,9-10,19,22-23,26-28,30-32,35-36,39-40.

 

7. Ежегодник Естественноисторического музея Полтавского губернского земства. – Полтава, 1912–1916/1918.

1912 г. № 1.

 

8. Статистический ежегодник Полтавского губернского земства. – Полтава, 1895-1915.

на 1895 (Год 1-й) г.;

на 1896 (Год 2-й) г.;

на 1897 (Год 3-й) г.;

на 1898 (Год 4-й) г.

 

9. Вестник Балтского земства. – Балта, 1913–1914.

1914 (Год изд. 2) г. № 1-5,8-10,13.

 

10. Земский обзор: еженедельное издание Полтавского губернского земства / Ред. А. Заленский (председатель Полтавского губернского земства). – Полтава, 1883-1885.

1883 (Год изд. 1) г. № 1-22;

1884 (Год изд. 2) г. № 1-29,34-35,38,40-50;

1885 (Год изд. 3) г. № 1-6,8-25.

 

11. Известия Ананьевского уездного земства: еженедельное издание / Ред.-изд. А.А. Коняхин, с № 207 Н.В. Унтилов, с № 230 А. Г. Шубович.– Ананьев Херсонской губ, 1910-1916.

1915 (Год изд. 6-й) г.  № 1-52.

 

12. Известия Волынского губернского земства: еженедельное издание / Ред.

В.Е. Дверницкий, с № 20 Л.И. Линицкий, с № 35 1913 А.Г. Линницкий. – Житомир, 1912–1917.

1912 (Год изд. 1-й) г. № 1-31;

1913 (Год изд. 2-й) г. № 1-50;

1914 (Год изд. 3-й) г. № 1-12.

 

13. Труды метеорологической сети Киевского губернского земства. – Киев, 1912-1917.

1913 г. – Вып. 3 Январь, Вып. 7 Май, Вып. 10 Август, Вып. 14 Декабрь, Вып. 15;

1914 г. – Вып. 16 Январь, Вып. 17 Февраль, Вып. 18 Март, Вып. 19 Апрель, Вып. 20 Май;

1915 г. – Вып. 21 ч. 1.

 

14. Экономическая и сельскохозяйственная деятельность Полтавского земства: приложение к журналу "Хуторянин"/ Изд. Экономическое бюро Полтавского губернского земства. – Полтава, 1901–1903.

1901 г. № 1-4,6,7;

1902 г. № 9.

 

15. Экономическая жизнь Подолии: двухнедельный орган Подольского губернского земства / Ред. П.Н. Александров. – Каменец-Подольск.

В 1911 переименовано в "Экономический листок земского управления Подольской губернии".

1913 г. № 1-22;

1914 г. № 1-24;

1915 г. № 1-16;

1916 г. № 1-24;

1917 г. № 1, 2, 5.

 

16. Труды метеорологической сети Волынского земства. – Житомир, 1911-1912.

1911 г. вып. 1 Август, вып. 2 Сентябрь, вып. 3 Октябрь, вып. 4 Ноябрь;

1912 г. вып. 6 Январь, вып. 7 Февраль, вып. 8 Март, вып. 11 Июнь, вып. 12 Июль, вып. 13 Август, вып. 14 Сентябрь, вып. 15 Октябрь, вып. 16 Ноябрь, вып.17 Декабрь.

 

17. Труды метеорологической сети Полтавского губернского земства. – Полтава, 1910–1917.

1910 г. вып. Август-Ноябрь.

1911 г. вып. 5 Февраль, вып. 6 Март, вып. 8 Май, вып. 9 Июнь, вып.10 Июль, вып. 11 Август, вып. 12 Сентябрь, вып. 13 Октябрь, вып. 14 Ноябрь, вып.15 Декабрь;

1912 г. вып. 16 Январь, вып. 19 Май, вып. 20 Июнь, вып. 22 Август, вып. 23 Сентябрь;

1913 г. вып. 29 Апрель, вып. 30 Май, вып. 31 Июнь, вып. 32 Июль, вып. 33 Август, вып. 34 Сентябрь, вып. 35 Октябрь, вып. 36 Ноябрь, вып. 37 Декабрь;

1915 г. вып. 50 Январь, вып. 51 Февраль, вып. 52 Март, вып. 53 Апрель, вып. 54 Май, вып. 55 Июнь, вып. 56 Июль, вып. 57 Август, вып. 58 Сентябрь, вып. 59 Октябрь, вып. 60 Ноябрь, вып. 61 Декабрь;

1916 г. вып. 62 Январь, 63 Февраль, 64 Март, 65 Апрель, 66 Май, 67 Июнь, 68 Июль, 69 Август, 70 Сентябрь, 71 Октябрь, 72 Ноябрь, 73 Декабрь;

1917 г. вып. 74 Январь, вып. 75 Февраль, вып. 76 Март, вып. 77 Апрель, вып. 78 Май, вып. 79 Июнь, вып. 80 Июль.

 

18. Обзор погоды в Харьковской губернии. Труды метеорологической сети Харьковского земства / Ред. Д.К. Педаев, – Харьков, 1906–1915.

1907 г. Июнь;

1910 г. Май;

1911 г. Февраль, Апрель, Май, Октябрь;

1912 г. Апрель;

1913 г. вып. 169 Февраль; вып. 172 Май; вып. 177 Октябрь;

1914 г. вып. 185 Май; вып. 186 Июнь; вып. 191 Ноябрь; вып. 192 Декабрь;

1915 г. вып. 194 Январь.

 

19. Сборник Бессарабского земства / Ред. председатель управы. – Кишинев, 1871–1880.

1871 г. № 1-2;

1872 г. № 2-6;

1873 г. № 1-6;

1874 г. № 1-4,6;

1875 г. № 1-6;

1876 г. № 1-6;

1877 г. № 2-6;

1878 г. № 1-6;

1879 г. № 2-6;

1880 г. № 1-5.

 

20. Сборник Херсонского земства / Ред. председатель Херсонской земской управы. – Херсон, 1868–1894.

1869 р. № 11;

1886 (Год 19-й) г. № 2-6;

1887 (Год 20-й) г. № 1-6;

1888 (Год 21-й) г. № 1-12;

1889 (Год 22-й) г. № 1-12;

1890 (Год 23-й) г. № 1-12;

1891 (Год 24-й) г. № 1-12;

1892 (Год 25-й) г. № 1-12;

1893 (Год 26-й) г. № 1-12;

1894 (Год 27-й) г. № 1-12;

1895 (Год 28-й) г. № 1-4,6-7,9-12;

1896 (Год 29-й) г. № 1-3,5-8,10-12;

1897 (Год 30-й) г. № 1-8,10-12;

1898 (Год 31-й) г. № 1-4,6-12;

1899 (Год 32-й) г. № 1-11;

1900 (Год 33-й) г. № 1-9;

1901 (Год 34-й) г. № 2-7,10-11;

1902 (Год 35-й) г. № 1-11;

1903 (Год 36-й) г. № 2-4,6-12;

1904 (Год 37-й) г. № 1-12;

1905 (Год 38-й) г. № 1-12;

1906 (Год 39-й) г. № 1-2.

 

21. Сезонный листок фитопатологического бюро Харьковского губернского земства. – Харьков, 1913-1915.

1914 г. № 1.

 

22. Киевская земская газета: еженедельное издание Киевского губернского земства / Изд. Киевское управление по делам земского хозяйства, с № 13 Киевская губернская управа по делам земского хозяйства, № 33 Киевское губернское земство / Ред. И.М. Рева, с № 17 М. А. Суковкин. – Киев, 1914–1917. (с октября 1914 еженедельно параллельно с основным номером издавался добавочный военный номер).

1912 г. № 20-31,33-49;

1913 г. № 1-50;

1914 г. № 1-15,18-36,40-41,43,45-48;

1915 г. № 10,11,14,15,21,25,28,29,33-45;

1916 г. № 1-18,20-30,32-35,37-43,45-82;

1917 г. № 1-10,12,15-16,19-21.

 

23. Черниговская земская неделя: еженедельное издание Черниговского губернского земства / Ред. Н. П. Савицкий 1913, 1914; Д. Р. Тризна 1913, 1914; П. Н. Солонина 1913; П. И. Калиновский 1914; А. А. Бакуринский 1914−1916. – Чернигов, 1913-1916.

1913 (Год 1-й) г. № 1-42;

1914 (Год 2-й) г. № 1-52;

1915 (Год 3-й) г. № 1-5,7,10-16,18-48,50-52;

1916 (Год 4-й) г. № 1-14,16-18,20,22-26,28,31-50,52.

 

Виставку підготувала: к. і. н., н. с. Заєць О. В.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства