Михайло Іванович Туган-Барановський (1865–1919)

М.І.Туган-Барановський був одним із перших у світовому масштабі, хто, усвідомлюючи обмеженість і недостатність як суто ринкових, так і планових регуляторів, що пропонував ортодоксальний марксизм, висунув концепцію їхнього синтезу. У цьому плані він надавав особливого значення кооперативному рухові, що швидко поширювався на початку XX століття, особливо в українських губерніях, виступав провідним теоретиком та одним з організаторів і керівників, мав чимало прихильників і продовжувачів в Україні й Росії. Його ідеї відіграли важливу роль у відродженні нормального економічного життя в роки НЕПу, однак наприкінці 20-х років пов'язаний із його ім'ям напрямок був розгромлений більшовицькою владою.

Додаткові матеріали: 
ДолученняРозмір
Файл tb2.pptx9.53 МБ

Контактна інформація