Історична регіоналістика та історичне краєзнавство: Галичина

Галичина – історична назва українських етнічних земель, розташованих на північ від Карпатських гір, у басейні річок
Дністра, Західного Бугу, Сяну. Це територія Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей України, а також ряду воєводств Польщі.
Абстрагуючись від дискусійного питання про ґенезу слов’янського населення краю, з найдавнішої його історії варто згадати про плем’я білих хорватів, яке проживало у передгір’ях Карпат приблизно в VII–X ст. На межі IX–X ст. західні окраїни пізнішої Галичини потрапили під політичний вплив Велико-Моравської імперії. Як припускають деякі дослідники, саме в цей період послідовники слов’янських апостолів Кирила і Методія вперше почали поширювати вчення Христове у цих землях.

Додаткові матеріали: 
ДолученняРозмір
Файл galiciya.pptx9.01 МБ

Контактна інформація