Виборча система

Виборча система — сукупність законів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільствау формуванні державних представницьких законодавчих судових виконавчих органів, вираження волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними.

Існує три розуміння цього поняття:
Вузьке;
Нормативно-правове;
Широке;

Вони не заперечують одне одного, а розглядають з різних боків.
1. Виборча система — спосіб переведення голосів виборців в мандати депутатів та владні посади.(2 способи: мажоритарний та пропорційний).
2. Виборча система — порядок формування виборчих органів держави, спосіб, у який розподіляються депутатські мандати.
3. Виборча система — сукупність суспільних взаємовідносин, взаємодій, процесів, інститутів, цінностей, норм, які обумовлюють формування виборних органів держави.

Виборча система — це порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління (самоврядування) на основі конституції та законів. Розрізняють такі виборчі системи: мажоритарна, пропорційна, змішана.

  Книжки представлені на виставці::

 1. Балабан Ростислав Валерійович. Теорія виборчої системи. - К. : Либідь, 2007. - 112с.
  У монографії викладено основи теорії та аналізу виборчої системи, подано історичну ретроспективу виборчого права та виборчої практики. Автор здійснює порівняльний політологічний аналіз виборчого законодавства низки європейських країн та країн СНД. Узагальнено електоральний досвід сучасної України та результати парламентських перегонів доби незалежності. Досліджується виборча система як комплекс взаємодій політичних інституцій та як елемент політичної системи. Здійснено спробу системного критичного аналізу виборчого законодавства України. У підготовці виданні використано досвід реальних виборчих кампаній.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 692110
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; Б-20
 2. Барабаш Олександр, Білоус Олександр, Воробйов Олександр, Кальченко Сергій, Козловська Людмила. Посібник з питань застосування законодавства про вибори народних депутатів України для членів дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року / Проект "Сприяння організації виборів в Україні" / Олександр Барабаш (відп.ред.). - К.: Преса України, 2005. - 288с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 41483
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;П-61
 3.  Бебик Валерій Михайлович. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.- метод.посіб. / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). - К. : МАУП, 2001. - 214с.
  У пропонованому посібнику викладено основи проведення виборчих кампаній в умовах цивілізованого демократичного змагання за політичну владу. Виокремлено та описано поняття ресурсів влади, політичних технологій і маркетингу стосовно реальної політики. Для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра, аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) зі спеціальностей "Політологія", "Соціологія", "сихологія", "Правознавство", "Менеджмент", "Маркетинг", "Державне управління", "Міжнародна інформація".

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 618908
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; Б-35
 4. Бебик Валерій Михайлович. Політологія для політика і громадянина / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 424с.
  У монографії викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як наукової, навчальної та практичної дисципліни. Може бути використана при підготовці фахівців за базовою (бакалавр) та повною (мспеціаліст, магістр) вищою освітою з усіх спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 647835
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; Б-35
 5. Белов Сергей Александрович. Избирательная система как правовой институт. - СПб. : Издательский дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005. - 118с.
  В монографии рассматриваются проблемы правовых элементов и особенности законодательного регулирования избирательной системы - порядка определения результатов выборов в зависимости от итогов голосования. Анализируется современное регулирование избирательной системы в России и за рубежом. Книга может представлять интерес при разработке законодательства о выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, может быть полезна для студентов и аспирантов при изучении избирательного права и для всех интересующихся проблемами теории конституционного права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 688696
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;1)Б-43
 6. Богашева Н. В., Задорожній О. В., Ключковський Ю. Б., Магера А. Й., Олещенко В. І. Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори Президента України" / Інститут виборчого права / Ю.Б. Ключковський (ред.). - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 408с.
  У науково-практичному коментарі Закону України "Про вибори Президента України" в редакції від 18.03.2004 р. детально розкриваються особливості законодавчого регулювання виборчого процесу та здійснення виборчих процедур під час проведення виборів Президента, роз'яснюється зміст найважливіших понять, пов'язаних з виборчим законодавством. Коментар розрахований на всіх учасників виборчого процессу, а також інших осіб, зацікавлених у проведенні чесних, прозорих, деморатичних виборів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 654893
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; Н-34
 7. Богашева Н. В., Ключковський Ю. Б., Колісецька Л. В. Еволюція виборчого законодавства України (1989-2006 роки): Деякі аспекти / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Інститут виборчого права. - К. : ПЦ "Фоліант", 2006.- 146 с.
  На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів. Та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні. Зокрема зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов'язаний з цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної організації загальнонаціональних виборів та системи виборчих комісійяк органів управління виборчим процесом. Для фахівців у галузі виборчого права, організаторів та учасників виборів, керівників та активістів політичних партій та громадських організацій, які мають серед своїх завдань спостереження за виборчим процесом, а також для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 679666
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;Б-73
 8. Вибори-2006: Досвід. Проблеми. Перспективи: Зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. конф., Київ, 31 жовтня-1 листопада 2006 року / Центральна виборча комісія / Ярослав Васильович Давидович (голова ред.кол.) - К. : Атіка, 2007. - 552с.
  До збірника увійшли виступи учасників міжнародної науково-практичної конференції "Вибори-20066 Досвід. Проблеми. Перспективи", яка проходила з 31 жовтня по 1 листопада 2006 року в Києві. Організатором конференції була Центральна виборча комісія за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку. У роботі конференції взяли участь народні депутати України, судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Політичних партій, громадських організацій, виборчих комісій. А також науковці, експерти з виборчого права, організатори виборів на місцях.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 683119
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; В-41
 9. Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії та практики: Зб. матеріалів міжнародної наук.-практич. конф. 9-10 червня 2005 року / Центральна виборча комісія / Я.В. Давидович (голова редкол.). - К. : Атіка, 2005. - 640с.
  Усі відомості в збірнику подані в систематизованому вигляді за відповідними тематичними напрямами. На початку надана можливість ознайомитися з правовими засадами й методичним забезпеченням організації та проведення виборів Президента України 2004 року. Окремі розділи присвячені виборчим округам, системі виборчих комісій, виборцям. Багато уваги приділено кандидатам на пост Президента України, опису його висування та реєстрації. Викладено аналітичні відомості щодо уповноважених представників та довірених осіб кандидатів на пост Президента України. Тим, кого цікавить перебіг процесу спостереження за виборами, варто ознайомитися з розділом, що стосується офіційних спостерігачів. Належне місце відведено фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню виборчого процесу.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 668143
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;В-41
 10. Войтенко В. П. Виборчі технології у дзеркалі математики / Інститут відкритої політики / А.С. Матвієнко (авт. передмови). - К., 1999. - 13с.
  У брошурі йдеться про виборчі технології та їх вплив на підсумки президентських перегонів. Дослідження, проведені у рамках наукової програми Інституту відкритої політики, ґрунтуються на математичних підходах до проблем і не торкаються морально-етичних і правничих аспектів того, що діялося в Україні восени 1999 року. Обрання Л. Кучми на другий термін є доконаний факт. Легітимність цієї події ніхто не може поставити під сумнів. Проте попереду - нові вибори, довгий шлях до істинної демократії, попереду урахування минулих помилок, а найголовніше - запекла боротьба за чистоту виборчих технологій.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Р 87788
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; В-65
 11.  Волков Володимир Васильович, Корнійчук Вільям Петрович, Хом'як Костянтин Дмитрович. Стратегічний виборно-проривний менеджмент. - К. : "МП Леся", 2007. - 140с.
  Опинившись в епіцентрі планетарної кризи, Україна потребує негайної розробки активної державної політики, яка з залученням інноваційного підходу забезпечить активізацію загальнонаціонального антикризового процесу і на цій основі досягне виведення України у світові лідери. Автори зініціювали особистісно-орієнтований2 ноосферокосмічний інфраструктурний підхід до національного відродження та духовної експансії інтелектуально-технологічного прориву України у світові лідери. Автори концентрують зусилля на виявленні та примноженні такої інтелектуальної менеджер провідної законотворчої еліти нації на старті організації довгострокових позачергових парламентських виборів, сприяючою усвідомленню радикального українського вибору.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 687166
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; В-67
 12. Ворона Петро Васильович. Питання розвитку місцевого самоврядування політичних партій України. - Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ, 2006. - 60с.
  У книзі досліджено програми партій парламенту України на предмет перспективи розвитку місцевого самоврядування, що склали основу конституційних змін грудня 2004 р. Автором розкрите його бачення щодо проведення адміністративно- територіальної реформи. Для державних службовців, депутатів і керівників місцевих рад, політологів та науковців.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 676982
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; 1)В-75
 13. Выборы в России: вчера, сегодня, завтра: сборник статей / Сергей Владимирович Устименко (общ.ред.). - М.: Издательство РГСУ, 2007. - 93с.
  В настоящем сборнике представителями экспертного сообщества в области избирательных технологий - политологами, публицистами, представителями партий, социологами, юристами, историками - предпринята попытка с разных точек зрения проанализировать эволюцию выборов в России как важнейшего института демократии. Авторов сборника объединяет общая обеспокоенность судьбой института российских выборов, основанная на многолетней практике участия в организации и проведении избирательных кампаний. Эта проблема становится особенно актуальной в связи с предстоящими в ближайшее время парламентскими и президентскими выборами. Предлагаемый сборник будет полезен для политиков, кандидатов на выборные должности, организаторов избирательных кампаний, преподавателей, специалистов в области РК, студентов, аспирантов. Для всех, кто интересуется современной российской политикой.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 701556
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО;1)В-92
 14.  Вылегжанин Дмитрий Александрович. Введение в политическую имиджелогию: учеб. пособие / РАО; Московский психолого-социальный ин-т. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта; МПСИ, 2008. - 136с.
  В пособии анализируются основные понятия, раскрывается содержание предмета и функции имиджмейкинга. Рассматриваются место и роль имиджмейкера в формировании политического имиджа. Определяются способы защиты имиджа политика. Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов вузов, а также для политиков, специалистов- практиков в сфере предвыборных технологий, политического консультирования и всех интересующихся проблемами имиджмейкинга.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 707382
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; 1)В-92
 15. Герасимчук С. П., Качинський А. Б., Остапчук Д. І., Шипілова Л. М. Визначення місця і ролі національної єдності у Стратегії національної безпеки України, програмах політичних партій і передвиборчому процесі 2007 року: аналіт. матеріали / Інститут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України / В.П. Горбулін (заг.ред.) - К. : Інтертехнологія, 2008. - 64c.
  У виданні застосовані новітні методи та враховані традиційні показники ваги цілі "забезпечення національної єдності" для акторів політичної системи України, за допомогою яких досліджено стан національної єдності як цілі Стратегії національної безпеки для політичних акторів. Для отримання необхідних даних булла задіяна інформаційно-аналітична система "АРКС", завдяки якій були отримані оцінки актуальності цілі. Її відносної важливості, рівня політизації, розбіжності думок політичних акторів. Видання розраховане на широке коло науковців, політиків, державних службовців і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки України.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 699750
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; В-42
 16.  Душин Игорь Леонидович, Сысун Александр Игоревич, Ложкин Борис Евгеньевич. Выборы: технологии избирательных кампаний. - Х. : РА, 1998. - 153с.
  В книге описаны технологии подготовки и проведения избирательных кампаний в современных условии л, подробно раскрыты основы формирования команды и подготовка кандидата. Материал основан на многолетнем практическом опыте авторов, организовавших и успешно завершивших несколько избирательных кампаний различного уровня. При подготовке книги также были использованы малоизвестные широкому читателю зарубежные публикации по выборным технологиям. Написана она в легкой, но откровенной манере. Книга адресована руководителям избирательных кампаний и членам их команд. Однако в первую очередь будет полезна кандидатам в депутаты от местных Советов до Верховной Рады. Особый интерес она представляет для профессиональных социологов, психологов, журналистов, рекламистов, а также для всех, кто занимается (или планирует заняться) политическим маркетингом. Кроме того, рекомендуется политикам - как начинающим, так и состоявшимся, работникам сферы государственного управления, лидерам и активистам политических партий.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 582213
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; Д-86
 17. Давидович Ярослав Васильович, Ставнійчук М. І., Макаренко Л. А., Донченко Ю. Г., Райковський Б. С. Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика / Ярослав Васильович Давидович (голова ред.кол.). - Інформаційно-аналітичнe видання - К. : Центральна виборча комісія, 2005. - 608с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 40993
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;В-41
 18. Давидович Ярослав В., Ставнійчук М. І., Шарикова З. К., Погонюк В. А., Мазур Ю. О. Вибори до Верховної Ради України 2006 року: Інформ.-аналіт. зб.:У 2 кн. / Центральна виборча комісія / Ярослав В. Давидович (голова редкол.) - К. : Атіка, 2006. - 624с. Кн. 1 - К. : Атіка, 2006 - 624с.
  Пропоноване видання - це повне і систематизоване зібрання відомостей про організацію, перебіг та результати виборчої компанії 2006 року (у двох книгах), що проходила в умовах нової пропорційної виборчої системи, за якою склад парламенту формується лише з представників політичних сил, а також нового виборчого законодавства, згідно з яким виборчі округи та виборчі комісії утворювалися за новими принципами. Видання розраховане на широке коло учасників виборчого процесу, політиків, соціологів, політологів, науковців, викладачів та студентів навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять питання виборчого права.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: C 10642/1
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: X625.5; B-41/1
 19. Давидович Ярослав В., Ставнійчук М. І., Шарикова З. К., Погонюк В. А., Мазур Ю. О. Вибори до Верховної Ради України 2006 року: Інформ.-аналіт. зб.:У 2 кн. / Центральна виборча комісія / Ярослав В. Давидович (голова редкол.) - К. : Атіка, 2006. Кн. 2 - К. : Атіка, 2006 - 328с.
  Пропоноване видання - це повне і систематизоване зібрання відомостей про організацію, перебіг та результати виборчої компанії 2006 року (у двох книгах), що проходила в умовах нової пропорційної виборчої системи, за якою склад парламенту формується лише з представників політичних сил, а також нового виборчого законодавства, згідно з яким виборчі округи та виборчі комісії утворювалися за новими принципами. Видання розраховане на широке коло учасників виборчого процесу, політиків, соціологів, політологів, науковців, викладачів та студентів навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять питання виборчого права.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: C 10642/2
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: X625.5; B-41/2
 20.  Закон України "Про вибори Президента України". - О. : Юридична література, 2004. - 102с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: BA 651651
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: X 625.5; У-45
 21. 21.Закон Украины о выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых городских голов. По состоянию на 2 февраля 2006 года / Верховная Рада Украины. - Офиц. изд. - К. : Парламентское изд-во, 2006. - 182с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 671175
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; У-45
 22. Закон України "Про вибори народних депутатів України" / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське видавництво, 2004. - 120с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 652934
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х 620.5; У-45
 23. Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів": За станом на 30 грудня 2005 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 176с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 669780
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; У-45
 24. Закон України про вибори народних депутатів України (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002). - К., 2002. - 120с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 620919
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х 620.5; У-45
 25.  Закон України "Про вибори народних депутатів України": Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 18 жовтня 2001 року ; Закон України "Про Центральну виборчу комісію": Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 17 грудня 1997 року. - Офіц. вид. - К. : Юридична практика, 2001. - 142с.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 619009
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; У-45
 26. Засоби масової інформації у виборах: права, обов'язки, відповідальність: Матеріали наради-семінару з представниками ЗМІ України, 19 грудня 2001 року / Центральна виборча комісія / О.В. Нельга (підгот.). - К., 2001. - 80с.
  До збірника увійшли доповідь Голови Центральної виборчої комісії М. М. Рябця, виступи членів Центральної виборчої комісії та працівників Секретаріату Комісії, Голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації О. О. Зінченка, в. о. Голови Державного Комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України В. Г. Абліцова; першого Заступника Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення М. Р. Потураєва, Голови Національної Спілки журналістів України І. ф. Лубченка з обговорення теми наради-семінару "Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі".
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 617378
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; З-36
 27. Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212с.
  У виданні подано низку матеріалів для офіційних спостерігачів від політичної партії (виборчих блоків), довірених осіб кандидатів у народні депутати України, уповноважених осіб від політичних партій та виборчих блоків і представників засобів масової інформації.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 620860
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;З-41
 28. Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України "Про вибори Президента України" у редакції 2004 року, м. Косів, 13-15 травня 2005 року: Доповіді. Виступи. Рекомендації / Інститут виборчого права. - К. : ПЦ "Фоліант", 2005. - 288с. Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 666680
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;А-64
 29. Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб'єктів виборчого процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 2006 року / Центральна виборча комісія / Ярослав Васильович Давидович (голова ред.кол.). - К. : Атіка, 2007. - 743с.
  До збірника увійшли рішення Вищого адміністративного суду України, апеляційних та місцевих загальних судів як адміністративних судів за результатами розгляду скарг і заяв суб'єктів виборчого процессу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських. Селищних, міських голів 2006 року. Видання розраховане на суддів, осіб, які займаються організацією підготовки та проведення виборів, викладачів та студентів навчальних закладів, а також усіх тих, кого цікавлять питання виборчого права.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО 27395
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;З-41
 30. Лучин В. О., Белоновский В. Н., Пряхина Т. М., Эриашвили Н. Д., Максютин М. В., Шуленин В. В. Избирательное право России: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 030501 "Юриспруденция":для курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России / В.О. Лучин (ред.) - М. : ЮНИТИ, 2008. - 670с. Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 704699
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;1)И-32
 31. Давидов Ренольд Костянтинович, Кравченко Віктор Віталійович, Лінецький Сергій Володимирович, Мельник Микола Іванович, Ставнійчук Марина Іванівна. Коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" / Марина Іванівна Ставнійчук (ред.), Микола Іванович Мельник (ред.). - К. : Атіка, 2002. - 384 с.
  Коментар розрахований насамперед на кандидатів у народні депутати України, їх довірених осіб, представників політичних партій (блоків), які є суб'єктами виборчого процесу, уповноважених осіб таких партій (блоків), членів виборчих комісій. Офіційних спостерігачів, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інших осіб, які відповідно до закону беруть участь у забезпеченні виборчого процесу. Може бути корисним викладачам конституційного права, студентам юридичних навчальних закладів, науковцям, а також для всіх, хто цікавиться питанням виборів, реалізації виборчого права.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 615585
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;К-63
 32. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Учебник для вузов. Отв. редактор - доктор юридических наук А. В. Иванченко. - М.: Издательство НОРМА, 1999. - 856 с.
  Предлагаемый учебник представляет собой первый опыт систематического изложения базовых теоретических и практических представлений в области избирательных отношений. В нем исследуются фундаментальные научные проблемы становления и развития современного избирательного права и избирательного процесса в России, детально рассматриваются источники избирательного права, основные виды избирательных систем, международные избирательные стандарты, освещаются правовой статус и роль участников избирательного процесса и иные составные элементы организации и проведения выборов, а также референдумов различных уровней. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также организаторов выборов в Российской Федерации.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 694262
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;И-32
 33.  Кочубей Лариса Олександрівна. Виборчі технології: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. - 332c.
  У навчальному посібнику здійснено системний політологічний аналіз виборчих технологій, які використовувалися в українській практиці за роки незалежності під час виборів до парламенту. Основна увага приділена законодавчому забезпеченню виборчих процесів, їх класифікації, практичним прийомам і методам, PR-діяльності, деструктивним виборчим технологіям і способам протидії їм. Видання допоможе студентам при вивченні курсів "Політологія", "PR у політичній сфері", "Виборчі кампанії". Книга також буде корисною викладачам, аспірантам, усім, хто цікавиться політикою, проблемами виборчих процесів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 697817
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; К-75
 34.  Кошелюк Мирослав Евгеньевич. Технологии политических выборов. - 2.изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2004.
  Данная книга посвящена теории и практике сопровождения избирательных кампаний. Автор, опираясь на свой многолетний опыт работы в этой области, предлагает оригинальную методологию политического консалтинга. В ее основе лежит понимание политического РК. как коммуникационного менеджмента, то есть как гибкого управления социальными процессами и массовыми коммуникациями. Избирательная кампания рассматривается как сложный социокультурный феномен, который анализируется через призму таких понятий, как игра, миф, архетип, социальный конфликт, измененное состояние сознания и др. В результате автор выходит на конкретные технологические решения, иллюстрированные примерами из практики. Книга адресована политикам, политическим технологам, политологам, социологам, психологам, а также широкому кругу заинтересованных читателей.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 648427
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; К-76
 35.  Кресіна Ірина Олексіївна, Перегуда Євген Вікторович.Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. - 366с.
  Аналізуються основні тенденції, особливості, чинники парламентських виборів в Україні. Показано еволюцію виборчого законодавства у 90-і роки 20 ст. та на початку 21 ст. Всебічно охарактеризована участь політичних партій у предвиборних компаніях. Розкрито проблеми і перспективи здійснення політичної реформи в Україні. Для всих, хто цікавиться проблемами політичного життя.
  Шифр зберігання книги у НБУВ:
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;К-80
 36. Куліш Андрій, Самолевська Наталка. Вибори, агітація, медіа: Практичні поради керівникам виборчих штабів. - К. : Незадежна громадська PR-мережа України, [2006]. - 268с.
  У цій книзі читач знайде суто практичні поради й рекомендації керівниками та менеджерам виборчих штабів - тим, хто буде "тягнути лямку" виборів. Її можна використовувати буквально як збірник настанов з агітаційно-інформаційної справи. Невдовзі знову загримлять в Україні гучні політичні битви, і знову лідери-головнокомандуючі піднімуть армії агітаторів, яких поведуть в "атаку" піарщики. Тож книга присвячена "командувачам ариій, комдивам, командирам полків і батальйонів" - чорноробам виборів.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 672193
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; 1)К-90
 37. Кутырев Н. П. Технологии победы на выборах. - М. : Приор, 1999. - 96с.
  В книге рассматривается актуальная для современной России проблема становления демократической избирательной системы, совершенствования избирательного законодательства. Автор анализирует зарубежный и отечественный опыт использования технологий для достижения победы на выборах в рамках демократических принципов и норм избирательного права. Значительное место в работе уделено формам и методам предвыборной агитации и пропаганды, формированию имиджа кандидата и использованию социолого- политологических исследований избирательного процесса. Книга адресована всем, кто в той или иной мере связан с избирательным процессом, и в первую очередь- кандидатам и их командам.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 595976
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;К-48
 38. Избирательное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / [В.О. Лучин и др.]; под ред. В.О. Лучина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 671 с.
  Учебная дисциплина "Избирательное право России" - важное средство освоения как мирового, так и отечественного опыта в области публично-правовых отношений. Рассматриваются предмет, метод и принципы избирательного права; анализируются юридическая природа избирательного права, источники избирательного права и система избирательного законодательства РФ. Особое внимание уделяется избирательному процессу, а также таким вопросам, как информационное обеспечение выборов, финансирование выборов, методики определения результатов голосования. В специальном разделе рассматриваются юридическая ответственность и судебная практика. Нормативные акты избирательного законодательства приводятся по их состоянию на 1 октября 2007 г. Для студентов, курсантов, аспирантов, исследователей и практических работников, членов избирательных комиссий, занимающихся организацией избирательного процесса, а также всех читателей, интересующихся проблемами избирательного права и электорально-правовой культурой в целом.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 704699
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; 1)И-32
 39. Малкин Евгений Борисович, Сучков Евгений Борисович. Политические технологии: избират. технологии, парт. строительство, полит. проекты:[руководство] / Институт избирательных технологий - 2-е (7-е) изд., стер. - М. : Русская панорама, 2008. - 679
  Первое наиболее полное и систематическое российское руководство по всем вопросам политических технологий. Книга представляет собой развитие и обобщение работы авторов "Основы избирательных технологий и партийного строительства", выдержавшей пять изданий за последние годы. Впервые с единых методологических позиций рассмотрены вопросы подготовки и проведения избирательных кампаний, политических кампаний и политических проектов, а также вопросы партийного строительства. Особое внимание уделено особенностям проведения федеральных и региональных избирательных кампаний крупными политическими партиями (параллельные кампании). Книга написана на основании российского опыта и иллюстрирована многочисленными примерами из практики российских избирательных кампаний и партийного строительства последних пятнадцати лет. Для политиков, политологов, менеджеров избирательных кампаний, специалистов по политической рекламе; студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами политики и политических технологий.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 692244
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО;1)М-19
 40. Посібник з питань застосування законодавства про вибори народних депутатів України: для членів дільн. вибор. коміс. На виборах нар. Депутатів України 26 берез. 2006 р. /авт. Кол.: О. Барабаш (відп. ред.), В. Ковтунець, С. Кальченко та ін. - К.: - Пресса України. 2005. - 228 с.
  До Посібника увійшли "Збірка законодавства про вибори народних депутатів України" та "Порадник з питань застосування законодавства про вибори народних депутатів України". До Збірки законодавства включені нормативно-правові акти та витяги з них, що безпосередньо застосовуються під час виборів народних депутатів України виборчими комісіями та іншими суб'єктами виборчого процесу. До Порадника включені правові рекомендації авторів щодо дій виборчих комісій та їх членів у питаннях застосування законодавства про вибори народних депутатів України. Рекомендації ґрунтуються на досвіді авторів досліджень виборчого законодавства та практики виборів в Україні.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС 41483
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;П-61
 41. Проблеми голосування громадян України за кордоном: Матеріали круглого столу, 29 вересня 2004 р., Верховна Рада України / Інститут Євро-Атлантичного співробітництва; Проект "Сприяння організації виборів в Україні". - К. : Нора-прінт, 2004. - 143с.
  Матеріали круглого столу "Проблеми голосування громадян України за кордоном (Київ 29.09.2004). У Додатку № 1: Дослідження "Вибори 2004 очима українців. Що перебувають за кордоном. У Додатку № 2: Порівняльне дослідження законів та систем окремих країн щодо голосування за кордоном.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 661075
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; П-78
 42. Рябець Михайло Михайлович. Центральна виборча комісія: віхи становлення та розвитку: Статті, доповіді, виступи, інтерв'ю. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 600с.
  У пропонованому виданні зібрано основні статті, доповіді, публічні виступи, інтерв'ю 1997-2003 років, у яких автор аналізує та ділиться своїм баченням актуальних проблем організації та проведення виборів і референдумів, становлення і вдосконалення виборчого законодавства, еволюції виборчих систем в Україні та ролі в цих процессах Центральної виборчої комісії як незалежної державної інституції.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 38648
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; Р-98
 43. Співак Василь Іванович. Правова культура виборів в Україні: Теорія і практика / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юридична думка, 2006. - 156с.
  Висвітлюються теоретичні й практичні проблеми правової культури учасників виборчого процесу як засобу забезпечення реалізації виборчих прав громадян Українм. Запропоновані визначення понять виборчого процесу, виборчих документів, правової культури учасників виборчого процесу. Розкрито зміст компонентів виборчого процесу - суб'єктивного, інституційного, технологічного. Особлива увага приділена морально-правовим вимогам до членів виборчих комісій та вдосконаленню виборчого законодавства. Визначені основні фактории розвитку правової культури учасників виборчого процессу. Досліджено роль засобів масової інформації у підвищенні правової культури учасників виборчого процессу. Для науковців, організаторів виборів, викладачів, студентів, керівників та активістів політичних партій, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться питаннями формування громадянського суспільства в Україні.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672428
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;1)С-72
 44. Ставнійчук Марина Іванівна. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / В.Ф. Погорілко (ред.). - К. : Факт, 2001. - 156с.
  У монографії висвітлюються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання виборів народних депутатів України. Досліджуються фундаментальні наукові проблеми становлення сучасного виборчого права та виборчого процесу в Україні, детально розглядається система виборчого законодавства України; аналізуються фактори становлення та функції законодавства про вибори народних депутатів України в умовах незалежної Української держави. Детально аналізуються види виборчих систем, видів виборів, стадії виборчого процесу. Особлива увага приділяється питанням вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України. Для науковців, народних депутатів України. Організаторів виборів, викладачів. Студентів. Усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами в Україні.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 606119
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5; С-76
 45. Тагієв Сагід Рза огли, Мазур Микола Вікторович, Мягков Микола Олександрович. Порушення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ; Луганський гуманітарний центр. - Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. - 208с.
  У даному виданні, підготовленому в рамках проекту Луганського гуманітарного центру "Розробка пропозицій щодо вдосконалення виборчого законодавства України", досліджуються найбільш гострі проблеми у сфері законодавчої регламентації механізму суворого оскарження рішень, дій і бездіяльності, що стосуються виборів і референдуму, і системи юридичної відповідальності за "виборчі" правопорушення на основі ґрунтовного аналізу відповідних правових норм, практики судових та правоохоронних органів та наукових джерел; висловлюються пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства та юридичної практики. Для науковців, політиків, громадських діячів. Студентів, працівників правоохоронних органів, правозахисників. А також усіх, кого цікавлять проблеми захисту виборчих прав громадян.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 678965
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;1)Т-13
 46. Тодыка Юрий Николаевич, Яворский Владимир Дмитриевич. Выборы органов местного самоуправления: конституционно- правовой аспект / Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого. - Х. : Факт, 1998. - 159с.
  Анализируются принципы организации и проведения выборов в местные органы самоуправления, голосования, установления результатов выборов, повторного голосования, повторных выборов.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 584018
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: Х620.5;Т-50
 47.  Янбухтин Эльдар Халимович. Единая Россия. Технологии успешной избирательной компании. - М. : Вершина, 2008. - 144с.
  Почему одни кандидаты побеждают, а другие, имевшие все шансы на победу, проигрывают? Эта книга посвящена анализу избирательных технологий на примере "Единой России". Избирательная кампания рассматривается автором как система взаимосвязанных элементов. Анализируются причины, вследствие которых один из элементов не срабатывает, - и рушится вся кампания. Из книги вы узнаете, каким образом строится избирательная кампания, какие технологии позволяют достичь политического лидерства. Научитесь разрабатывать стратегию и план подготовки кампании. Узнаете о нюансах работы с массовыми коммуникациями и продвижения в регионах. Все рекомендации были опробованы автором и успешно реализованы в избирательной кампании "Единой России", когда она еще не была "партией власти". Книга предназначена для политтехнологов, PR-менеджеров и неравнодушных граждан, независимо от их политических убеждений.
  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 700973
  Шифр зберігання книги у гуманітарному підсобному фонді: ФО; 1)Я-60

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138