О. М. Гіляров – представник української філософської школи (до 160 річчя від дня народження)

Олексій Микитович Гіляров (1856–1938) – український письменник, філософ, педагог, один з організаторів та перший академік Всеукраїнської академії наук (ВУАН). Народився у Москві, закінчив Московський університет і залишився працювати приват-доцентом в цьому ж університеті. Читав курси лекцій з філософії Платона та Аристотеля, лекції з естетики. Викладав російську і давні мови у московських гімназіях. У 1887 р. посів місце на кафедрі філософії Київського університету Св. Володимира і отримав звання доктора філософії (1892 р.). Впродовж 30 років викладав історію філософії, психологію, логіку, педагогіку, курси «Вступ до філософії» та «Світла і радісна філософія». Паралельно читав лекції на Вищих жіночих курсах у Києві (1906 р.). Неодноразово з метою підвищення кваліфікації перебував у наукових відрядженнях за кордоном, де працював у бібліотеках Берліна, Лондона, Мюнхена, Парижа. У пожовтневі часи продовжував викладацьку діяльність, на початку 20-х років співпрацював із ВУАН, був обраний дійсним академіком ВУАН з філософії права (1922 р.). О. М. Гіляров виступив ініціатором створення при цій кафедрі «Семінару з суспільствознавства» з трьома напрямами – загальної соціальної філософії, соціальної психології та соціальної педагогіки. Цей Семінар об’єднав під керівництвом О. М. Гілярова молодих науковців, відіграв значну роль у становленні філософської науки в Україні. Помер О. М. Гіляров у Києві, похований на Байковому кладовищі. До кола наукових інтересів вченого входили філософія, історія філософії, психологія, літературознавство, хімія. Представлені на виставці книжки наочно демонструють широту наукових інтересів О. М. Гілярова. Одна наукова праця академіка має дарчий напис, а друга «Источники о Софистах» – екслібрис бібліотеки П. М. Покровського (1857–1901), ординарного професора університету Св. Володимира кафедри математики. Експонована література походить з бібліотеки Київського університету Св. Володимира, яка нині зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ. Виставку підготувала м. н. с. Афанасьєва З. Б.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)