Підоплічко Іван Григорович (02.08.1905–20.06.1975) – вчений-зоолог, палеонтолог, академік АН УРСР. До 110-річчя від дня народження

     

Іван Григорович Підоплічко – видатний вчений у галузі зоології, палеонтології, археології, антропології, доктор біологічних наук (1951), професор (1952), дійсний член АН УРСР (1967), Заслужений діяч науки УРСР.
     

Народився 2 серпня 1905 р. в с. Козацьке (нині Звенигородський район Черкаської області). Закінчив Вищі педагогічні курси в м. Корсунь (1924) та зоологічний факультет Ленінградського інституту прикладної зоології та фітопатології (1925–1927). Працював асистентом та спеціалістом відділу ентомології Київської сільськогосподарської дослідної станції (1925–1930), старшим асистентом лабораторії служби обліку Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості (1931). Аспірант Українського науково-дослідного інституту геології ВУАН (1932–1933) та Інституту зоології та біології ВУАН (1933–1935). Потім працював старшим науковим співробітником Інституту археології АН УРСР (1934–1941, 1945–1947); молодшим (1935), старшим науковим співробітником (1935–1938), завідувачем відділу палеозоології (1938–1973), заступником директора з наукової роботи (1955–1957), директором (1965–1973), завідуючим Палеонтологічним музеєм (1973–1975) Інституту зоології АН УРСР. Одночасно керував групою антропології Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР (1956–1964) та був директором Центрального науково-природничого музею АН УРСР (1973–1975).
     

Паралельно займався викладацькою діяльністю: доцент кафедри палеонтології та історичної геології (1939–1941, 1945–1952), проректор з наукової роботи (1947–1948), професор кафедри історичної геології (1952–1959) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
     

Учасник Другої світової війни (1941–1945). Пройшов шлях від рядового до помічника начальника штабу полку, воював на Південно-Західному, Сталінградському, Центральному, Першому Білоруському фронтах.
     

Був заступником головного редактора Української Радянської Енциклопедії (1958–1967).) Обирався головою Комісії по охороні природи АН УРСР (1955–1964), головою Музейної ради при Президії АН УРСР (1965–1975), академіком-секретарем (1966–1970) Відділення загальної біології АН УРСР.
     

Заступник голови президії Республіканської ради Товариства охорони природи УРСР (1953–1961). Член редколегії журналу «Наука і життя» (1955–1975). Відповідальний редактор збірників «Матеріали з антропології України» (1960–1973). Відповідальний редактор журналу «Вестник зоологии» (1967–1975). Віце-президент Всесоюзного теріологічного товариства (1973–1975).
     

І. Г. Підоплічка вважають засновником археозоологічних досліджень в Україні. Він здійснив реконструкцію пізньопалеолітичного житла з кісток мамонта, створив теорію антигляціалізму, обґрунтував час появи людини на Землі. Детально розробив і ввів до наукової практики колагеновий метод визначення геологічного віку кісток. Свої наукові дослідження І. Г. Підоплічко проводив на значній кількості матеріалів, здобутих під час участі у понад 100 експедиціях у різні регіони. Він відкрив багато давніх археологічних стоянок – Чулатов, Гінці, Новгород-Сіверський, Добранічівка, Мізин, Межиріч. Науковий доробок І. Г. Підоплічка понад 1000 друкованих праць.
     

Нагороджений медалями «За оборону Сталінграда» (1944), «За перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945» (1945), орденами Червоної Зірки (1944), Трудового Червоного Прапора (1971).
     

Лауреат Державної премії Української РСР за наукову розробку та створення Центрального науково-природничого музею АН УРСР (1975).
     

Помер І. Г. Підоплічко 20 червня 1975 р., похований на Байковому кладовищі в м. Київ.
                                                        * * *
     

Експозиція виставки приурочена до 110-річчя від дня народження видатного вченого-зоолога, палеонтолога, археолога, антрополога дійсного члена АН УРСР Івана Григоровича Підоплічка.
     

До уваги широкого кола дослідників представлено 34 документи, які є складовою особового фонду вченого, що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ф. 139, 1362 од. зб. за 1923–2005 рр.).
     

На виставці представлено біографічні документи за 1923–1965 рр. (персональна картка члена комнезаму, посвідчення, автобіографія, вітальні адреси та ін.); документи з науково-дослідної діяльності 1925–1974 рр. (звіти, довідка про займану посаду, щоденники експедиційних досліджень, доповідна записка); ілюстративні документи за 1925–1972 рр. (фотопортрети вченого, фотознімки І. Г. Підоплічка під час експедицій і ведення розкопок, у залах музею та ін.).
     

Також серед експонатів виставки документи, які репрезентують участь І. Г. Підоплічка у Другій світовій війні. Це нагородний лист капітана І. Г. Підоплічка, фотознімок вченого після отримання звання майора та групове фото бійців біля Рейхстагу в Берліні.
     

Під кожним зображенням документа розташована анотація, що включає заголовок, дату документа, спосіб відтворення, місце зберігання. Наближені дати документів подані в квадратних дужках.

Виставку підготувала
м. н. с. відділу археографії ІА НБУВ
Т. В. Брязкало

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)