Інститут архівознавства

Інститут створено у вересні 1992 року

Завдання

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України  імені В. І. Вернадського (ІА НБУВ) є унікальною установою, яка поєднує функції науково-дослідного структурного підрозділу НБУВ та водночас є головним архівним підрозділом у системі Національної академії наук України, що визначено положеннями про Інститут архівознавства НБУВ та Архівний фонд НАН України, затвердженими постановою Президії НАН України від 05.12.2001 р. № 299.

Основним завданням ІА НБУВ є реалізація державної політики в галузі архівної справи в системі НАН України: формування, збереженість, облік і використання Архівного фонду НАН України.ІА НБУВ Здійснює функції науково-дослідного, науково-методичного та науково-організаційного центру з питань документознавства і архівознавства в установах НАН України.

Інститут надає науково-методичну, консультаційну та практичну допомогу установам НАН України з питань документування їх діяльності, формування архівних фондів та роботи діловодних і архівних підрозділів; надає можливість користування фондами ІА та задовольняє соціально-правові запити користувачів.

На базі ІА НБУВ діє Експертно-перевірна комісія НАН України, яка розглядає результати експертизи наукової та історико-культурної цінності документів, питання складу та формування Архівного фонду НАН України.  


Напрями діяльності
 • Науково-дослідна робота:
  • розробка теоретичних питань та наукове дослідження структури, процесів формування, реконструкції та оптимізації складу Архівного фонду НАН України;
  • джерелознавче дослідження інформаційних ресурсів Архівного фонду НАН України з метою документального відтворення історії розвитку та діяльності НАН України та її установ;
  • публікація архівних документів з метою введення їх до наукового обігу, що дає можливість комплексного вивчення документальної наукової спадщини України та використання її в контексті світової культури.
 • Науково-методична робота:
  • методичне забезпечення: організації документів у діловодстві установ НАН України; проведення наукової експертизи документів з відбору їх до складу Архівного фонду НАН України; процесів зберігання, обліку та вдосконалення науково-довідкового апарату до документів та їх всебічного використання;
  • розробка методик формування джерельної бази з історії та діяльності наукових установ НАН України.
 • Науково-організаційна та практична робота:
  • забезпечення процесів комплектування, науково-технічного опрацювання, зберігання, обліку та використання архівних фондів, що відклалися в Інституті архівознавства;
  • впровадження результатів наукових досліджень та їх популяризація.

Структура

Директор Інституту архівознавства Лідія Яременко.

+38 (044) 288-14-31

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62,
Кімнати № 104, 411–418
+38 (044) 288-14-31
загальний, читальний зал
+38 (044) 234-73-60
для установ НАН України