Пожежна справа в Україні понад 100 років тому (до Дня працівників пожежної охорони України – 29 січня)

Сучасні дослідники історії пожежної справи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. свої праці базують на офіційних джерелах: архівних документах, офіційних друкованих звітах товариств. Співробітники відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства до Вашої уваги пропонують електронну виставку, яка презентує світлини та статті з науково-популярного ілюстрованого журналу «Пожарное дело», що зберігся у фондах відділу. Це періодичне видання серед інших публікацій на своїх шпальтах подавало також матеріали про діяльність команд і товариств різних регіонів України в складі тодішньої Російської імперії безпосередньо на час їх існування і діяльності. Тому, метою цієї роботи є познайомити сьогоднішніх дослідників історії пожежної справи в Україні зі свідченнями сучасників діяльності пожежних формувань у різних містах нашої країни наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Перший номер журналу «Пожарное дело» вийшов у липні 1894 р. в Санкт-Петербурзі. Він став другим російськомовним виданням, що висвітлювало питання пожежної справи в Російській імперії на той час. У Санкт-Петербурзі тоді уже видавався журнал «Пожарник», а м. Рига – журнал німецькою мовою – «Feuerwehr-Nachrichten». Чому ж знадобилося видання ще одного пожежного журналу? На це питання відповідає редакційна стаття «Пожарного дела» № 1, де прямо сказано про те, що друкований з березня 1892 р., «прославленный энергией известного деятеля графа А. Д. Шереметьева» журнал «Пожарник», усунувся від широкого освітлення діяльності об’єднаного Російського пожежного товариства, члени якого не мали можливості отримувати достатньої інформації про діяльність головної і регіональних рад товариства. Тому новий пожежний журнал запевняв своїх читачів, що: «Пожарное дело» «явится лучшим проводником к живому обмену и объединению всех мыслей и интересов деятелей… …противопожарного дела на Руси и послужит его еще большему упрочению и развитию». Так писав видавець і редактор журналу Олександр Дмитрович Львов. У 1894 р. він став головою Російського пожежного товариства і майже до самої революції 1917 р. керував пожежною справою в Російській імперії. Виходив журнал «Пожарное дело» два рази за місяць протягом 1894–1919 рр. Мав офіційний і неофіційний відділи. В офіційному відділі друкували розпорядження, акти, повідомлення, циркуляри, накази, витяги, звіти. Неофіційний відділ розміщував портрети, групові фотографії пожежних формувань різних регіонів імперії, малюнки та креслення, повідомлення про пожежні дружини та команди, статті про пожежну справу за кордоном, фейлетони, технічний відділ, кореспонденцію, листи до редакції. Крім світлин із журналу «Пожарное дело» виставка містить додатки: список статей з цього видання, що подають інформацію про діяльність пожежних формувань в українських містах та містечках; статтю Деменко Л. М. «Пожежні організації Києва та Чернігова кінця ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами журналу «Пожарное дело». Виставку підготувала м. н. с. Л. М. Деменко.

Додаткові матеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)